Pazartesi, 06 Kasım 2017 09:09

www.ozdogrular.com' da Yazar Olmak İstermisiniz

Yayın Kurallarımız

www.ozdogrular.com sitesi kendi alanında uzun yıllardır geniş bir okuyucu kitlesine ücretsiz hizmet veren, bir sitedir.

www.ozdogrular.com sitesinde yayımlanan yazılar aşağıdaki konular kapsamındadır.

    – Genel Ekonomi

    – İnsan Kaynakları

    – İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

    – Vergi Mevzuatı

    – Genel Muhasebe

    – Sermaye Piyasası

    – Ticaret Hukuku

    – e-Ticaret

    – Çalışma Ekonomisi

    – Bankacılık ve Finans

    – Kamu Maliyesi

    – Dünya Ekonomisi

Yayın İlkelerimiz:

1- Yayımlanacak makalelerin Türkçe olması ve dilbilgisi kuralları çerçevesinde yazılması gerekmektedir.

2- Gönderilecek çalışmaların word veya html belgesi halinde elektronik posta ile This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

3- Sitemizde yayımlanması istenen çalışmalar daha önce herhangi bir basın organında (internet sitesi, gazete, dergi, kitap vb.) yayımlanmış olmamalı veya yayınlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmiş olmamalıdır.

4- Makalelerin yayımlanmasında; yayın kurulu dışında hakem değerlendirmelerine başvurulabilir. Bu takdirde makalelerin düzeltilmesi, değişikliklerin yapılması istenebilir.

5- Yayımlanması istenen çalışmaların güncel bilgileri kapsıyor olması tercih edilir.

6- 21 Kasım 2007 Tarih, 26707 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SM, SMMM, YMM Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 19. Maddesine uyulması gerekmektedir.

Kitap ve makale yayını”

MADDE 19 – (1) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak, çalıştığı büro, şirket veya kurumun ad veya unvanını kullanamaz. Bağlı bulunulan büro, şirket veya kurumun faaliyetleri hakkında reklam sayılacak açıklama yapılamaz.”

7- Yazar, gönderdiği makalelerin tüm haklarını ozdogrular.com’a devreder.  Yazar bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

8- Yayımlanması için gönderilen çalışmaların başında;

– Tarih,

– Ad Soyad,

– Unvan (Akademik Kariyer, Prof., Doç. Dr., Dr., YMM., SMMM. vb.)

  (Kanunlardan kaynaklanmayan unvanlar yazılmamalıdır)

– e-Mail adresi yer almalıdır (Web adresi veya kurum adı yazılmamalıdır)

9- Yayımlanması için gönderilen çalışmaların en fazla 6 sayfadan oluşması gerekmektedir. 6 sayfadan fazla olan çalışmalar bölünmeli ve ayrı ayrı gönderilmelidir. (xxxx (1)), (xxxx (2))

6 sayfadan uzun olan yazılar, yayın kurulu tarafından gerektiği kadarı ile bölümlenerek en az 15 gün ara ile yayınlanabilir. (xxxx (1), (xxxx (2))

10- Yayımlanması için gönderilen çalışmalarda dayanak bilgileri, dipnotlar ve kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Çalışmalarda metin içi kaynak gösterme ya da dipnot şeklinde kaynak gösterme metodlarından biri kullanılmalıdır.

11- Makale, içerik dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölümlere ayrılmış olmalıdır. Bölüm başlıkları belirli bir sistematik esas alınarak harf ya da ondalık sistemle ve koyu harflerle belirtilmelidir.

12- Aylık makale sayısı (yazar bazında) en fazla iki adet yayımlanacaktır.

13- Gönderilen çalışmaların yayımlanıp yayımlanmaması tamamen www.ozdogrular.com ‘a aittir.

14- Yayımlanan makaleler; tamamen yazarın görüş ve sorumluluğu kapsamında olup, www.ozdogrular.com ve yayın kurulunun ’un görüşü ve sorumluluğunda kullanılamaz.

15- Sitemizde yayımlanan makaleler, kaynak (www.ozdogrular.com) gösterilmek suretiyle başka ortamlarda yayımlanabilir.

16-  Yayımlanacak makaleler için herhangi bir telif ücreti ödeyemeyeceğimizin bilinmesini rica ederiz.

NOTLAR:

  1. Sitemizde yayımlanmak üzere gönderilen, tüm makale ve yazılar yayın kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanır. Yıl içerisinde düzenli olarak (yılda en az altı yazı) yazı gönderen ve yazısı yayımlanan yazar, yayın kurulunun kararı ile “Yazarlarımız” kadrosuna alınır.
  2. Yazarların kendilerini tanıtıcı diğer bilgileri, yayın ilkeleri ve yayın kurulunun kararı ile yayımlanacak yazılarında yer verilmeyecek olan kısmı, sitenin ilgili bölümlerinde yayımlanacak yazarın “Özgeçmişi” bölümünde yer alacaktır.

www.ozdogrular.com sitesinde yayımlanmak üzere yazı gönderen veya gönderecek olan yazarlarımızın yukarıdaki hususları dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstermeleri dileği ile, tüm yazarlarımıza ve okuyucularımıza DUYURULUR. – YAYIN KURULU

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

14.11.2017
• 2017 /3. Dönem Geçici Vergi Beyanı
17.11.2017
• 2017/ 3. Dönem Geçici Vergi Ödemesi
23.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar Beyanname ve Damga Vergisi Beyannamesi verilmesi
23.11.2017
• Ekim/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.11.2017
• Ekim/2017 Ait KDV Beyanı
27.11.2017
• Ekim/2017 Aylık Muhtasar, Damga Vergisi ve KDV ödemesi
30.11.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ekim/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ekim/2017) Primlerinin Ödenmesi
30.11.2017
• Ekim / 2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
30.11.2017
• Çevre Temizlik Vergisi 2. Taksit Ödemesi (İşyerleri İçin)
30.11.2017
• Emlak Vergisi 2. Taksit Ödemesi

Öne Çıkanlar

  • KDV İade Alacağının, SGK Borcuna Mahsubunda Yasalardaki Çelişki SGK mevzuatında (5510 sayılı Kanunun 88. maddesi) İşverenin KDV iadesi…
  • Mirasçıların, Murisin Vergi Borçlarından Sorumluluğu Bilindiği gibi, murisin (ölen kişi) vergi borçlarından mirası reddetmemiş kanuni…
  • Kısa Çalışma Ödeneği Nedir Nasıl Faydalanılır Bir önceki yazımızda Ücret Garanti Fonu'ndan faydalanmaya ilişkin bilgiler vermiştik.…

Duyurular

Top