Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Katma Değer Vergisi Kapsamında Her Bir İade Türü İtibarıyla Aranan Belgelere İlişkin Özet Tablo PDF Yazdır e-Posta
13 Mart 2024
 
 

Kanun

 

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

Sıra

Maddesi

KDV İadesine Dayanak Teşkil Eden İstisnanın veya İşlemin Türü

10.000 TL VE ALTI

10.000 TL ÜSTÜ

10.000 TL VE ALTI

10.000 TL ÜSTÜ

1

11/1-a

Mal İhracı

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Vergi inceleme raporu veya

YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi

halinde, mükellefin iade talebi

yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

2

11/1-a

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre İade

3

11/1-a

Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura ile Yapılan Satışlar (Bavul Ticareti)

4

11/1-a

Roaming Hizmetleri

5

11/1-a

Serbest Bölgelerdeki Müşteriler İçin Yapılan Fason Hizmetler

6

11/1-b

Yolcu Beraberi Eşya (Türkiye’de İkamet Etmeyenlere KDV Hesaplanarak Yapılan Satışlar)

7

11/1-c

İhraç Kaydıyla Teslimlerde Tecil-Terkin Uygulaması

8

11/1-c

Dahilde İşleme ve Geçici Kabul Rejimleri Kapsamında İhraç Edilecek Malların Üretiminde

Kullanılan Girdilerin Temininde Tecil-Terkin Uygulaması

9

13/a

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının Tesliminde İstisna

10

13/c

Petrol Arama Faaliyetlerine İlişkin İstisna

11

13/d

Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri

Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna

12

13/f

Ulusal Güvenlik Amaçlı Teslim ve Hizmetlere İlişkin İstisna

13

13/g

Cumhurbaşkanlığı Merkez Teşkilatına Yapılacak Araç Teslimlerinde İstisna

14

13/ğ

Ürün Senetlerinin İhtisas/Ticaret Borsaları Aracılığıyla İlk Teslimi

15

13/h

Türkiye Kızılay Derneğine Yapılan Teslim ve Hizmetler ile Türkiye Kızılay Derneğinin

Teslim ve Hizmetlerinde İstisna

16

13/ı

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarafından Tescil Edilen Gübreler ve Gübre Üreticilerine Bu

Ürünlerin İçeriğinde Bulunan Ham Maddelerin Teslimi İle Yem Teslimlerinde İstisna

17

13/i

Konut veya İş Yeri Teslimlerinde İstisna

18

13/j

Organize Sanayi Bölgeleri ile Küçük Sanayi Sitelerinin İnşasına İlişkin İstisna

19

13/k

Genel ve Özel Bütçeli Kamu İdarelerine, İl Özel İdarelerine, Belediyelere ve Köylere

Bağışlanan Tesislerin İnşasına İlişkin İstisna

20

13/l

Yabancılara Verilen Sağlık Hizmetlerinde İstisna

21

13/m

Ar‐Ge, Yenilik ve Tasarım Faaliyetlerinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makine ve

Teçhizat Teslimlerinde İstisna

22

13/n

Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Tesliminde İstisna

23

14/3

İhraç Malı Taşıyan Araçlara Motorin Teslimlerinde İstisna

24

15/1-a

Diplomatik Temsilcilik ve Konsolosluklara Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

25

15/1-b

Uluslararası Kuruluşlara Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

26

17/4-s

Engellilerin Kullanımına Mahsus Araç ve Gereçlerin Tesliminde İstisna

27

Geçici 26

Uluslararası Kuruluşlar ile Bu Kuruluşlara Bağlı Program, Fon, Temsilcilik ve Özel İhtisas

Kuruluşlarına Yapılan Teslim ve Hizmetlerde İstisna

             

 

 
 

Kanun

 

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

Sıra

Maddesi

KDV İadesine Dayanak Teşkil Eden İstisnanın veya İşlemin Türü

10.000 TL VE ALTI

10.000 TL ÜSTÜ

10.000 TL VE ALTI

10.000 TL ÜSTÜ

28

Geçici 29

3996 Sayılı Kanuna Göre Yap-İşlet-Devret veya 3359 Sayılı Kanun ile 652 Sayılı

Kararnameye Göre Kiralama Karşılığı Yaptırılan Projelerde KDV İstisnası

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Vergi inceleme raporu veya

YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.  halinde, mükellefin iade talebi

yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

29

Geçici 30

Büyük Yatırımlara İlişkin İstisna

30

6111 sy Kanun

Geçici 16

İstanbul Sismik Riskin Azaltılması ve Acil Durum Hazırlık Projesi (İSMEP) Kapsamında

Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

31

Geçici 34

Milletlerarası Andlaşma Hükümleri Çerçevesinde KDV'den İstisna Edilmiş Olan Transit

Petrol Boru Hattı Projelerinin İnşa ve Modernizasyonuna İlişkin İstisna

32

Geçici 37

İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

33

Geçici 37

7/A. İmalat Sanayii ile Turizme Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

34

Geçici 38

Eğitimde Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi

Kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına Yapılacak Mal Teslimi ve Hizmet İfalarında İstisna

35

Geçici 39

İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yapılan Yeni Makina ve Teçhizat Teslimlerinde

İstisna

36

Geçici 40

2019 UEFA Süper Kupa ve 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali Müsabakası Kapsamında

Yapılacak Teslim ve Hizmetlerde İstisna

37

Geçici 42

Elektrik Motorlu Taşıt Araçlarının Geliştirilmesine Yönelik Verilen Mühendislik

Hizmetlerinde İstisna

38

11/1-a

Hizmet  İhracı

Vergi inceleme raporu, YMM

raporu ve teminat

aranmadan yerine

getirilir

Vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM

raporu sonucuna göre çözülür.

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporuna veya YMM raporuna  göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde, mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

39

13/a

Deniz, Hava ve Demiryolu Taşıma Araçlarının  ve Tesislerin Tadil, Onarım ve Bakım

Hizmetlerinde İstisna

40

13/a

Araç ve Tesisleri Bizzat İmal veya İnşa Edenlerde İstisna

41

13/a

Araç ve Tesisleri Sipariş Vererek İmal ve İnşa Ettirenlerde İstisna

42

13/a

Araç ve Tesisleri Sipariş Üzerine Fiilen İmal ve İnşa  Edenlerde İstisna

43

13/a

Faaliyetleri Deniz Taşıma Araçları ile Yüzer Tesis ve Araçların imal ve İnşası Olanlara Bu

Araçların İmal ve İnşası ile İlgili  Teslim ve Hizmetlerde İstisna

44

13/b

Liman ve Hava Meydanlarında Yapılan Hizmetlere İlişkin İstisna

45

13/c

Altın, Gümüş, Platin ile İlgili Arama, İşletme ve Zenginleştirme Faaliyetlerine İlişkin

İstisna

46

13/e

Limanlara Bağlantı Sağlayan Demiryolu Hatları ile Liman ve Hava Meydanlarının İnşası,

Yenilenmesi ve Genişletilmesine İlişkin İstisna

 

 
 

Kanun

 

MAHSUBEN İADE

NAKDEN İADE

Sıra

Maddesi

KDV İadesine Dayanak Teşkil Eden İstisnanın veya İşlemin Türü

10.000 TL VE ALTI

10.000 TL ÜSTÜ

10.000 TL VE ALTI

10.000 TL ÜSTÜ

47

14/1

Transit ve Türkiye ile Yabancı Ülkeler Arasında Yapılan Taşımacılık İşlerinde İstisna

Vergi inceleme raporu, YMM tasdik raporu ve teminat

aranmadan yerine getirilir.

Vergi inceleme raporu veya YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi durumunda mükellefin iade talebi yerine

getirilir ve teminat,

vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

Vergi inceleme raporu,

YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir

Vergi inceleme raporu veya

YMM raporuna göre yerine getirilir. Teminat verilmesi

halinde mükellefin iade talebi

yerine getirilir ve teminat, vergi inceleme raporu veya YMM raporu sonucuna göre çözülür.

48

29

İndirimli oran

49

11/1-a

İmalatçılar Tarafından Yapılan Mal İhracında İhracat Bedeline Göre

Miktarına bakılmaksızın vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

10.000 TL'yi aşmayan nakden iade talepleri,

belgelerin ibraz edilmesi üzerine vergi inceleme

raporu, YMM raporu ve

teminat aranmadan yerine

getirilir. YMMTam Tasdik

Sözleşmesi bulunan mükellefler için bu sınır 100.000 TL olarak uygulanır.

İade talebinin 10.000 TL’yi veya

YMM Tam Tasdik Sözleşmesi bulunan mükellefler için

100.000 TL’yi aşması halinde, aşan kısmın iadesi vergi

inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Teminat

verilmesi halinde vergi inceleme

raporu beklenmeden iade yapılır. Teminat, vergi inceleme raporuna dayanılarak çözülür

50

11/1-b

Türkiye’de İkamet Etmeyen Taşımacılar ile Fuar, Sergi, Panayır Katılımcılarına Yapılan

Teslim ve Hizmetlerde İstisna

YOK

1.000 TLyi aşmayan nakden iade talepleri, belgelerin

ibraz edilmesi üzerine vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat

aranmadan yerine getirilir.

1.000 TL yi aşması durumunda, aşan kısmın iadesi vergi

inceleme raporu sonucuna göre yerine getirilir. Teminat

verilmesi halinde vergi inceleme

raporu beklenmeden iade yapılır. Teminat, vergi inceleme raporuna dayanılarak çözülür.

51

11/1-b

Yabancı Sinema Yapımcılarına Tanınan İstisna

YOK

İade talepleri üst limit aranmaksızın münhasıran YMM raporu ile yerine getirilir.

 Katma Değer Vergisi Kapsamında Her Bir İade Türü İtibarıyla Aranan Belgelere İlişkin Özet Tabloyu PDF formatlı indirmek için Tıklayınız

Katma Değer Vergisi kapsamında her bir iade türü itibarıyla aranan belgelere ilişkin İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı (Sn. Adem Erdem) tarafından hazırlanan özet tablo yer almaktadır. Muhammed Yüce