Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Risk Analiz Merkezi (RAM) Risk Analiz Sistemi (VDK-RAS) PDF Yazdır e-Posta
09 Mart 2024

Image

1- Tek Düzen Hesap Planı Riskli Hesaplar Denetlenecek Hususlar

Vergi Denetim Kurulu bünyesinde bulunanRisk Analiz Merkezi (RAM)ve bu merkez tarafından oluşturulanRisk Analiz Sistemi (VDK-RAS)mükelleflerce beyan edilenGelir ve Kurumlar vergisi beyannamesiekinde yer alanBilançoveGelir Tablosuile diğer bilgilerden yola çıkarak mükellefler hakkında risk puanı tüketilmektedir.

Mükelleflerin beyanları üzerinde yer alan bilgiler ve Bilanço ile Gelir Tablosu üzerinde yer alan hesaplar belli bazı parametrelere göre değerlendirilebilmektedir.

 1. Karlılık oranının sektörel ortalamaya göre sapma göstermesi
 2. Net satışlara oranla yüksek tutarlı Pazarlama Satış ve Dağıtım Gideri Genel Yönetim Gideri Karşılık Gideri Kambiyo Zararı Finansman gideri olması
 3. Nakit satışlarının sektör ortalamasının altında ya da üstünde olması
 4. Gelir Tablosunda yer alan toplam satışlara oranla karın düşük olması
 5. Bilançoda kasa hesabında yüksek tutarda nakit bulunması
 6. Bilançodaki banka hesapları ile fiili banka hesapları arasında fark bulunması
 7. Şirketin bilançosunda banka kredisi ve ortaklardan alacaklar hesabının bulunması
 8. Bilançoda yer alan kasa ve banka hesaplarında nakit bulunduğu halde yüksek tutarlı banka kredisi kullanılması
 9. Banka hesap hareketleri ve çek hareketleri ile mal satışı ya da alışı yapılan mükellefler arasında uyumsuzluk olması bu hareketlerin bilançoda yer alan bankalar ve alına çekler / verilen çekler hesabı ile uyumsuz olması
 10. Bilanço kalemleriyle ilgili Yatay ya da Dikey Rasyo analizlerindeki sapmalar uyumsuzluklar
 11. İşletmenin sürekli zarar beyan etmesi
 12. Şirket ortağına sermayenin 3 katından fazla borçlanılması
 13. Karlılık oranının diğer yıllara göre sapma göstermesi
 14. Finansman giderlerinin yüksek olması
 15. İşletmenin Kasa ve Banka hesaplarında yeterli bakiye bulunmasına rağmen yüksek tutarlı kredi kullanımının bulunması
 16. Finansman gider kısıtlamasına tabi olmasına rağmen Beyanname ekinde K.K.E.G. notunda buna dair veri olmaması
 17. Alınan çekler hesabındaki tutarlar ile toplam satış tutarlarının karşılaştırılması sonucu çekler hesabının satışlar hesabından yüksek olması
 18. BS-BA gibi elektronik formlar arasında tutarsızlıklar bulunması
 19. Beyanname Ekleri ve Bilanço / Gelir tablosu dipnotlarındaki tutarsızlıklar bulunması.
 20. Devreden KDV'lerin yüksek olması süreklilik göstermesi
 21. Teslim hizmet bedelini Kredi Kartı ile tahsil eden mükelleflerin Kredi kartı işlem banka bilgileri Ba-Bs bildirimleri ve KDV beyanname bilgileri analizine göre riskli olarak değerlendirilmesi.

Eren Karaağaç

Financial Advisor - İndependent Auditor

Kaynakça:

 

 • Temel Orta İleri Düzey Vergi İncelemesi El Kitabı S:214-215-216
 • E. Vergi Müfettişi Muhammed Kutub BAĞIRGAN