Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Güncel KDV Tevkifat Oranları PDF Yazdır e-Posta
30 Eylül 2023

KDV GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNE GÖRE KDV TEVKİFATLARINA İLİŞKİN TABLO

TAM TEVKİFAT UYGULAMASI (2.1.2.)

SIRA

NO

TEBLİĞ

NO

KDV TEVKİFATINA TABİ TESLİM VEYA HİZMETLER

ORAN                                                                               

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

 

1

 

I/C-2.1.2.1.

 

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

 

10/10

 

- Teslim ve Hizmet İfası İşlemlerine Muhatap Olan Türkiye’deki Alıcılar

 

 

2

 

 

I/C-2.1.2.1.2.

 

 

Katma Değer Vergisi Mükellefi Olmayan Gerçek Kişilere Elektronik Ortamda

Sunulan Hizmetler

 

 

10/10

- Türkiye'de İkametgahı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Bulunmayanlar Tarafından Gerçek Kişilere

Elektronik Ortamda Verilen Hizmetleri Sunanlar

 

(Söz Konusu Hizmet Sunucuları Bu İşlemlere İlişkin KDV 'yi, 3 No.lu KDV Beyannamesi İle Ektronik Ortamda

Beyan Ederler.)

 

 

3

 

 

I/C-2.1.2.2.

 

Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve Hizmetler

 

(GVK'nın 18. Maddesi Kapsamına Giren Teslim ve Hizmetler)

 

 

10/10

 

 

- GVK’nın 94. Maddesinde Sayılan Kişi ve Kuruluşlar

 

 

 

4

 

 

 

I/C-2.1.2.3.

 

 

Kiralama İşlemleri

 

(GVK’nın 70. Maddesinde Sayılan Mal ve Hakların Kiralanması İşlemleri)

 

 

 

10/10

- Gerçek Usulde KDV Mükellefleri

- Gelir Vergisi Kanununa Göre Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenler

- Banka ve Sigorta Şirketleri Gibi Faaliyetleri KDV’den İstisna Olan İşletmeler

- Sadece KDV’ye Tabi İşlemlerinin Bulunduğu Dönemlerde KDV Mükellefiyeti Tesis Ettirerek Beyanname Vermeleri Uygun Görülenler

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar

 

 

 

5

 

 

 

I/C-2.1.2.4.

 

 

 

Reklâm Verme İşlemleri

 

 

 

10/10

- Reklam Hizmeti Alanlar

- Gelir Vergisi Kanununa Göre Kazançları Basit Usulde Tespit Edilenler

- Banka ve Sigorta Şirketleri Gibi Faaliyetleri KDV’den İstisna Olan İşletmeler

- Sadece KDV’ye Tabi İşlemlerinin Bulunduğu Dönemlerde KDV Mükellefiyeti Tesis Ettirerek Beyanname Vermeleri Uygun Görülenler

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetvellerde Yer Alan İdare, Kurum ve Kuruluşlar

 

TEBLİĞ

NO

 

ORAN

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

 

 

 

 

I/C-2.1.2.5.

 

 

 

İsteğe Bağlı Tam Tevkifat Uygulaması

 

 

 

10/10

 

- Tebliğin (I/C-2.1.3.2.) ve (I/C-2.1.3.3.) Bölümlerinde Belirtilen İşlemlere (Tebliğin (I/C-2.1.3.2.13.) Bölümü İle (I/C-2.1.3.3.7.) Bölümündeki İşlemler Hariç ) Muhatap Olan Alıcı Mükellefler

 

(İlgili Alıcılar Bu İşlemleri Mükellef Olan Satıcılardan, 1 Yıl Süreli Yazılı Bir Sözleşme Yaparak Almalıdır.)

KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI (2.1.3.)

KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK HİZMETLER (2.1.3.2.)

SIRA

NO

TEBLİĞ

NO

KDV TEVKİFATINA TABİ TESLİM VEYA HİZMETLER

ORAN

TEVKİFAT YAPMAK ZORUNDA OLANLAR

 

 

1

 

 

I/C-2.1.3.2.1

 

Yapım İşleri İle Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendisilik - Mimarlık ve Etüt - Proje

Hizmetleri

 

 

4/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri (KDV Dahil 5 Milyon TL ve Üzerinde Olan Yapım İşleri İçin)

 

(5 Milyon TL'lik Bu Tutar "Yeniden Değerlemeye" Tabi Değildir.)

2

I/C-2.1.3.2.2

Etüt, Plan - Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

9/10

- Belirlenmiş Alıcılar

3

I/C-2.1.3.2.3

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

7/10

- Belirlenmiş Alıcılar

4

I/C-2.1.3.2.4

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

5/10

- Belirlenmiş Alıcılar

5

I/C-2.1.3.2.5

İşgücü Temin Hizmetleri

9/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

6

I/C-2.1.3.2.6

Yapı Denetim Hizmetleri

9/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

 

7

 

I/C-2.1.3.2.7

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

 

7/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

8

I/C-2.1.3.2.8

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma

/ Götürme Hizmetleri

9/10

- KDV Mükellefleri

9

I/C-2.1.3.2.9

Spor Klüplerininin Yayın, Reklâm ve İsim Hakkı Gelirlerine Konu İşlemleri

9/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

10

I/C-2.1.3.2.10

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

9/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

 

 

11

 

 

I/C-2.1.3.2.11

 

Taşımacılık Hizmetleri

2/10

(Yük Taşımacılığı)

5/10

(Servis Taşımacılığı)

 

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

 

12

 

I/C-2.1.3.2.12

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

7/10

- Belirlenmiş Alıcılar

 

 

 

 

13

 

 

 

 

I/C-2.1.3.2.13

 

 

Diğer Hizmetler

 

(5018 Sayılı Kanun'a Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlarla İfa Edilen ve Yukarıda Belirtilmeyen Diğer Bütün Hizmet İfaları)

 

 

 

 

5/10

- 5018 Sayılı Kanuna Ekli Cetveller Kapsamındaki İdare, Kurum ve Kuruluşlar

- Kanunla Kurulan Kamu Kurum ve Kuruluşları

- Döner Sermayeli Kuruluşlar

- Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

- Bankalar

- Sigorta ve Reasürans Şirketleri

- Kanunla Kurulan Veya Tüzel Kişiliğe Haiz Emekli ve Yardım Sandıkları

- Kalkınma Ajansları

 

 

 

 

14

 

 

 

 

I/C-2.1.3.2.14

 

 

 

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetler

 

4/10

5/10

9/10

 

(Her Bir Hizmet İçin Ayrı Ayrı Oran Belirlenmiştir)

 

 

 

 

- 6428 Sayılı Kanun Kapsamında Sağlık Tesisi Yapan Kuruluşlar

15

I/C-2.1.3.2.15

Ticari Reklam Hizmetleri

3/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK TESLİMLER (2.1.3.3.)

1

I/C-2.1.3.3.1

Külçe Metal Teslimleri

7/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

2

I/C-2.1.3.3.2

Bakır, Çinko, Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

7/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

3

I/C-2.1.3.3.3

Hurda ve Atık Teslimi

7/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

 

4

 

I/C-2.1.3.3.4

 

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kağıt ve Cam Hurda ve Atıklardan Teslimi

 

9/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

5

I/C-2.1.3.3.5

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı İle Ham Post ve Deri Teslimleri

9/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

 

6

 

I/C-2.1.3.3.6

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

 

5/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

 

7

 

I/C-2.1.3.3.7

 

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne Yapılan Teslimler

 

2/10

KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç), söz konusu kurum tarafından (2/10) oranında KDV tevkifatı uygulanır.

 

8

 

I/C-2.1.3.3.8

Demir-Çelik Ürünlerinin Teslimi

5/10

- Belirlenmiş Alıcılar

- KDV Mükellefleri

Kısmi tevkifatta alt sınır 2.000 TL olarak belirlenmişken, tam tevkifatta bir parasal sınır öngörülmemiştir. Tebliğe göre, tevkifat zorunluluğundan kaçınmak için bedelin parçalara ayrılması kabul edilmemektedir.

*** Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

*** Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı

uygulanmaz.

*** 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

*** Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine, Tebliğin (I/C- 2.1.1.1)bölümündeki açıklamalara göre beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenir.

*** KDV mükellefiyeti bulunmayanların, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında olmamak kaydıyla, kısmi tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulaması söz konusu olmayacaktır.

**** Tebliğin (I/C-2.1.3.1) bölümünden referans alınmıştır.

 BELİRLENMİŞ ALICILAR LİSTESİ

 • 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,
 • Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,
 • Döner sermayeli kuruluşlar,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,
 • Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,
 • Bankalar,
 • Sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri,
 • Sendikalar ve üst kuruluşları,
 • Vakıf üniversiteleri,
 • Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,
 • Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,
 • Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),
 • Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,
 • Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,
 • Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,
 • Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına ya da birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,
 • Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.nde işlem gören şirketler,
 • Kalkınma ve yatırım ajansları.

KDV Genel Uygulama Tebliğine göre güncel KDV tevkifat oranlarına ilişkin tabloya buradan ulaşabilirsiniz.

 

Kaynak, https://taxia.com.tr/