Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Katma Değer Vergisi Tevkifat Oranları Ve Tevkifat Uygulanacak Alıcılar PDF Yazdır e-Posta
13 Mart 2024

TAM TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER

Bu bölüm kapsamındaki işlemlerde, İşlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV’nin tamamı, mal veya hizmetin alıcıları tarafından tevkifata tabi tutulur.

Tam tevkifat uygulanacak işlemler, bu bölümde belirtilenlerle sınırlı olup, bunlar dışındaki işlemlerde işleme muhatap olanlar tarafından tam tevkifat uygulaması kapsamında işlem yapılmayacaktır.

 

KDVGUT

Bölüm

Tevkifata Tabi Mal ve Hizmetler

Tevkifat Uygulayacak Olanlar

Tevkifat

Oranı

(1/C-2.1.2.1.)

İkametgâhı, İşyeri, Kanuni Merkezi ve İş Merkezi Türkiye’de Bulunmayanlar Tarafından Yapılan İşlemler

???? Hizmetten faydalanan yurt içindeki muhatap tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

Hesaplanan

KDV’nin tamamı

       

(1/C-2.1.2.2.)

Serbest Meslek Faaliyeti Çerçevesinde Yapılan Teslim ve

Hizmetler

???? GVK’nun 18 inci maddesi kapsamına giren teslim ve hizmetleri alan 94 üncü maddede belirtilen kişi, kurum ve

kuruluşlar tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

Hesaplanan

KDV’nin tamamı

       

(1/C-2.1.2.3.)

Kiralama İşlemleri

-Kiraya verenin başka faaliyetleri nedeniyle KDV mükellefiyetinin bulunmaması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahildir),

-Kiracının    KDV mükellefi            olması (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir), şartlarının birlikte var olması halinde;

???? Kiracı tarafından sorumlu sıfatıyla beyan edilecektir.

Hesaplanan

KDV’nin tamamı

       

(1/C-2.1.2.4.)

Reklam Verme İşlemleri

???? Reklâm hizmeti verenlerin          KDV mükellefi olmaması halinde, Reklâm hizmeti alanlar tarafından sorumlu sıfatıyla

beyan edilecektir.

Hesaplanan

KDV’nin tamamı

KISMİ TEVKİFAT UYGULANACAK İŞLEMLER

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Hizmetler

KDVGUT

Bölüm

Tevkifata Tabi Hizmetler

Tevkifat Uygulayacak

Alıcılar

Tevkifat

Oranı

(1/C-2.1.3.2.1.)

Yapım İşleri ile Bu İşlerle Birlikte İfa Edilen Mühendislik-

Mimarlık ve Etüt-Proje Hizmetleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

???? KDV Mükellefleri

(KDV mükelleflerine karşı ifa edilen ve KDV dahil bedeli 5

milyon TL ve üzerinde olan yapım işleri ile bu yapım işleriyle birlikte ifa edilen mühendislik-mimarlık ve etüt- proje hizmetlerinde)

4/10

       

(1/C-2.1.3.2.2.)

Etüt, Plan-Proje, Danışmanlık, Denetim ve Benzeri Hizmetler

???? Belirlenmiş Alıcılar

9/10

       

(1/C-2.1.3.2.3.)

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait Tadil, Bakım

ve Onarım Hizmetleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

7/10

       

(1/C-2.1.3.2.4.)

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

5/10

       

(1/C-2.1.3.2.5.)

İşgücü Temin Hizmetleri                                                                                                                                                      

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

9/10

       

(1/C-2.1.3.2.6.)

Yapı Denetim Hizmetleri

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

9/10

       

KDVGUT

Bölüm

Tevkifata Tabi Hizmetler

Tevkifat Uygulayacak

Alıcılar

Tevkifat

Oranı

(1/C-2.1.3.2.7.)

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil ve Konfeksiyon İşleri, Çanta ve Ayakkabı Dikim İşleri ve Bu İşlere Aracılık Hizmetleri

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

7/10

(1/C-2.1.3.2.8.)

Turistik Mağazalara Verilen Müşteri Bulma / Götürme Hizmetleri

???? KDV Mükellefleri

9/10

       

(1/C-2.1.3.2.9.)

Spor     Kulüplerinin    Yayın,     Reklâm    ve     İsim             Hakkı

Gelirlerine Konu İşlemleri

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

9/10

       

(1/C-2.1.3.2.10.)

Temizlik, Çevre ve Bahçe Bakım Hizmetleri

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

9/10

       

(1/C-2.1.3.2.11.)

Taşımacılık Hizmetleri

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

2/10

 

- Yük Taşımacılığı Hizmetleri

 

- Servis Taşımacılığı Hizmeti

 

5/10

       

(1/C-2.1.3.2.12.)

Her Türlü Baskı ve Basım Hizmetleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

7/10

       

(1/C-2.1.3.2.13.)

Diğer Hizmetler

(Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları)

???? 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı

Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek

 
 

(KDV mükellefleri tarafından, 5018 sayılı Kanuna ekli cetveller kapsamındaki idare, kurum ve kuruluşlar, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri (kamu iktisadi kuruluşları, iktisadi devlet teşekkülleri), döner sermayeli kuruluşlar, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajanslarına ifa edilen ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün hizmet ifaları (sağlık hizmet sunucuları tarafından verilen ve faturası Sosyal Güvenlik Kurumuna düzenlenen sağlık hizmetleri hariç)

kuruluşları, bankalar, sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri, kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları ile kalkınma ajansları

5/10

       

(1/C-2.1.3.2.14.)

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Sunulan Hizmetlerde Tevkifat Uygulaması

Kamu Özel İş Birliği Modeli ile Yaptırılan Sağlık Tesislerine İlişkin İşletme Döneminde Alınacak Hizmetlerde Uygulanacak Tevkifat Oranları

 

Sözleşmede Öngörülen Hizmet

Hizmeti Bilfiil İfa Eden Alt

Yükleniciden Yapılacak Tevkifat

Hizmeti Bilfiil İfa Etmeyen AltYüklenicilerden Yapılacak Tevkifat Oranı

YüklenicidenYapılacak Tevkifat Oranı

İşlem Türü

Oran

Yer ve Bahçe Bakım Hizmetleri

Temizlik, Çevre ve Bahçe

Bakım Hizmetleri

(Tebliğin 1/C-2.1.3.2.10. bölümü)

9/10

Tevkifat Yok

5/10

İlaçlama Hizmetleri

Çamaşır ve Çamaşırhane Hizmetleri

Temizlik Hizmetleri

Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Hizmetleri

Atık Yönetimi Hizmetleri

         

Hasta Yönlendirme ve Refakat/Resepsiyon/Yardım Masası/Taşıma Hizmetleri

İşgücü Temin Hizmetleri

(Tebliğin 1/C-2.1.3.2.5. bölümü)

9/10

Tevkifat Yok

5/10

Güvenlik Hizmetleri

Otopark Hizmetleri

         

Diğer Tıbbi Ekipman Destek Hizmeti

Makine, Teçhizat, Demirbaş ve Taşıtlara Ait tadil, Bakım ve Onarım Hizmetleri

(Tebliğin 1/C-2.1.3.2.3.bölümü)

Tevkifat Yok *

Tevkifat Yok

5/10

Mefruşat Hizmeti

         

Yemek Hizmeti

Yemek Servis ve Organizasyon Hizmetleri

(Tebliğin 1/C- 2.1.3.2.4. bölümü)

Tevkifat Yok *

Tevkifat Yok

5/10

         

Olağanüstü Bakım ve OnarımHizmeti

Yapım İşleri

(Tebliğin 1/C- 2.1.3.2.1. bölümü)

4/10

4/10

4/10

Bina ve Arazi Hizmetleri

         

Laboratuvar Hizmeti

*

Tevkifat Yok

Tevkifat Yok

5/10

Görüntüleme Hizmeti

Rehabilitasyon Hizmeti

Ortak Hizmetler Yönetimi Hizmeti

Hastane Bilgi Yönetim Hizmeti

* Hizmetin, belirlenmiş alıcılara ifa edilmesi durumunda “İşlem Türü” dikkate alınarak tevkifat uygulanacaktır.

KDVGUT

Bölüm

Tevkifata Tabi Mallar

Tevkifat Uygulayacak

Alıcılar

Tevkifat

Oranı

(1/C-2.1.3.2.15.)

Ticari Reklam Hizmetleri

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

3/10

       

Kısmi Tevkifat Uygulanacak Teslimler

KDVGUT

Bölüm

Tevkifata Tabi Mallar

Tevkifat Uygulayacak

Alıcılar

Tevkifat

Oranı

(1/C-2.1.3.3.1.)

Külçe Metal Teslimleri

???? KDV Mükellefleri                                                                                                                                                                                  

???? Belirlenmiş Alıcılar

7/10

       

(1/C-2.1.3.3.2.)

Bakır, Çinko Alüminyum ve Kurşun Ürünlerinin Teslimi

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

7/10

       

(1/C-2.1.3.3.3.)

Hurda ve Atık Teslimi

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

7/10

       

(1/C-2.1.3.3.4.)

Metal, Plastik, Lastik, Kauçuk, Kâğıt, Cam Hurda ve Atıkları ile Konfeksiyon Kırpıntılarından Elde Edilen Hammadde Teslimi

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

9/10

       

(1/C-2.1.3.3.5.)

Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

9/10

       

(1/C-2.1.3.3.6.)

Ağaç ve Orman Ürünleri Teslimi

???? KDV Mükellefleri

???? Belirlenmiş Alıcılar

5/10

       

(1/C-2.1.3.3.7.)

Diğer Teslimler

(KDV mükellefleri tarafından Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne yapılan ve Tebliğde özel olarak belirlenmeyen diğer bütün teslimlerde (su, elektrik, gaz, ısıtma, soğutma ve benzeri enerji kullanımları hariç)

???? Devlet Malzeme Ofisi GenelMüdürlüğü

2/10

       

(1/C-2.1.3.3.8.)

Demir – Çelik Ürünlerinin Teslimi         

???? KDV Mükellefleri                        

???? Belirlenmiş Alıcılar

4/10

 

KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA SINIR

 

???? Kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 6.900 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır. Sınırın aşılması halinde ise tutarın tamamı üzerinden tevkifat yapılacaktır.

???? Tespit edilen tutarı aşan işlemlerde KDV tevkifatı zorunluluğundan kaçınmak amacıyla bedel parçalara ayrılamayacak, aynı işleme ait bedellerin toplamı dikkate alınarak bu sınırın aşılması halinde tevkifat yapılacaktır.

???? Tevkifat zorunluluğundan kaçınmak amacıyla, birden fazla fatura düzenlenmek suretiyle bedelin parçalara bölündüğünün tespiti halinde vergi dairelerince, bütünlük arzettiği anlaşılan alımların toplamının yukarıda belirtilen sınırı aşıp aşmadığına bakılarak gerekli işlemler yapılacaktır.

???? Fiyat farkı, kur farkı ve benzeri nedenlerle tevkifata tabi işlemin bedelinde sonradan bir artış ortaya çıkması halinde, bu artış ile ilgili olarak fatura düzenlenerek KDV hesaplanacak ve hesaplanan KDV üzerinden (tevkifat alt sınırı dikkate alınmaksızın) tevkifat uygulanacaktır. Bu şekilde işlem yapılabilmesi için fiyat farkı, kur farkı ve benzerinin ait olduğu asıl işleme ait KDV dahil bedelin tevkifat alt sınırını geçmiş ve tevkifata tabi tutulmuş olması gerekmektedir.

???? Mücbir sebep nedeniyle, beyanname verme yükümlülükleri ileri tarihe ertelenen mükelleflerin, mücbir sebep halinde bulunduğu süre içerisinde kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat uygulanmaz. Ancak işleme taraf satıcı mükellefin de mücbir sebep kapsamında bulunması halinde, söz konusu alımlarda genel hükümler

çerçevesinde tevkifat uygulamasına devam olunur.

KISMİ TEVKİFAT UYGULAYACAK ALICILAR

   

(1/C-2.1.3.1/a)

KDV mükellefleri (sadece sorumlu sıfatıyla KDV ödeyenler bu kapsama dahil değildir)

   

(1/C-2.1.3.1/b)

Belirlenmiş alıcılar (KDV mükellefi olsun olmasın):

l

5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar, il özel idareleri ve bunların teşkil ettikleri birlikler, belediyelerin teşkil ettikleri birlikler ile köylere hizmet götürme birlikleri,

l

Yukarıda sayılanlar dışındaki, kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulan kamu kurum ve kuruluşları,

l

Döner sermayeli kuruluşlar,

l

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,

l

Kanunla kurulan veya tüzel kişiliği haiz emekli ve yardım sandıkları,

l

Bankalar,

l

Sigorta, reasürans ve reasürans şirketleri,

l

Sendikalar ve üst kuruluşları,

l

Vakıf üniversiteleri,

l

Mobil elektronik haberleşme işletmecileri,

l

Büyükşehir belediyelerinin su ve kanalizasyon idareleri,

l

Kamu iktisadi teşebbüsleri (Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri),

l

Özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar,

l

Türkiye Varlık Fonu ile alt fonlara devredilen kuruluşlar,

l

Organize sanayi bölgeleri ile menkul kıymetler, vadeli işlemler borsaları dahil bütün borsalar,

l

Yarıdan fazla hissesi doğrudan yukarıda sayılan idare, kurum ve kuruluşlara ait olan (tek başına yada birlikte) kurum, kuruluş ve işletmeler,

l

Payları Borsa İstanbul (BİST) A.Ş.’nde işlem gören şirketler,

l

Kalkınma ve yatırım ajansları.

   

- Okul aile birlikleri ve Sağlık Bakanlığına bağlı aile hekimliği kurumları, Tebliğin (I/C-2.1.3.1/b) ayrımı kapsamında değerlendirilmez.

- Belirlenmiş alıcıların birbirlerine karşı yaptıkları teslim ve hizmetlerde (şirketleşenler dahil profesyonel spor kulüplerince yapılanlar hariç), KDV tevkifatı uygulanmaz.

- 5018 sayılı Kanuna ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşların tevkifat uygulaması kapsamındaki alımlarına ait bedellerin, genel bütçe ödenekleri dışındaki bir kaynaktan ödenmesi tevkifat uygulamasına engel değildir.

Bu kapsamda tevkif edilen vergiler, vergi sorumlularına ait 2 No.lu KDV Beyannamesi ile yetki alanı içerisinde bulunulan vergi dairesine beyan edilip kanuni süresi içerisinde ödenir.

5018 SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER

(I) SAYILI CETVEL

(Değişiklik: 7254/5 md.)

GENEL BÜTÇE KAPSAMINDAKİ KAMU İDARELERİ

1)

Türkiye Büyük Millet Meclisi

17)

Kültür ve Turizm Bakanlığı

2)

Cumhurbaşkanlığı

18)

Milli Eğitim Bakanlığı

3)

Anayasa Mahkemesi

19)

Milli Savunma Bakanlığı

4)

Yargıtay

20)

Sağlık Bakanlığı

5)

Danıştay

21)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

6)

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

22)

Tarım ve Orman Bakanlığı

7)

Sayıştay

23)

Ticaret Bakanlığı

8)

Adalet Bakanlığı

24)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

9)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (1)

25)

Devlet Arşivleri Başkanlığı

10)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (1)

26)

Diyanet İşleri Başkanlığı

11)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (3)

27)

İletişim Başkanlığı

12)

Dışişleri Bakanlığı

28)

Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği

13)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

29)

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı

14)

Gençlik ve Spor Bakanlığı

30)

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı

15)

Hazine ve Maliye Bakanlığı

31)

Strateji ve Bütçe Başkanlığı

16)

İçişleri Bakanlığı

32)

Jandarma Genel Komutanlığı

33)

Sahil Güvenlik Komutanlığı

   

34)

Emniyet Genel Müdürlüğü

   

35)

(2)

   

36)

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

   

37)

Gelir İdaresi Başkanlığı

   

38)

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü

   

39)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü

   

40)

Göç İdaresi Başkanlığı (3)

   

41)

Avrupa Birliği Başkanlığı

   

42)

İklim Değişikliği Bakanlığı (3)

   
 

(1) 7319 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 9 uncu sırada yer alan “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı” Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak değiştirilmiş, Cetvele 9 uncu sıradan sonra gelmek üzere “10) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı” sırası eklenmiş ve mevcut sıra numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.

(2) 7333 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile “35) Türkiye İstatistik Kurumu” sırası cetvelden çıkarılmıştır.

(3) 7341 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile cetvelin “11) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak, “40) Göç İdaresi Genel Müdürlüğü” Göç İdaresi Başkanlığı olarak değiştirilmiş ve cetvele “42) İklim Değişikliği Başkanlığı” eklenmiştir.

                                              (II) SAYILI CETVEL

(Değişiklik: 5436/12 md.)

 

ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER

 

A.

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU, ÜNİVERSİTELER VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜLERİ

1)

Yükseköğretim Kurulu

16)

İnönü Üniversitesi

2)

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (7)

17)

Fırat Üniversitesi

3)

İstanbul Üniversitesi

18)

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

4)

İstanbul Teknik Üniversitesi

19)

Selçuk Üniversitesi

5)

Ankara Üniversitesi

20)

Bursa Uludağ Üniversitesi (20)

6)

Karadeniz Teknik Üniversitesi

21)

Erciyes Üniversitesi

7)

Ege Üniversitesi

22)

Akdeniz Üniversitesi

8)

Atatürk Üniversitesi

23)

Dokuz Eylül Üniversitesi

9)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

24)

Gazi Üniversitesi

10)

Hacettepe Üniversitesi

25)

Marmara Üniversitesi

11)

Boğaziçi Üniversitesi

26)

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

12)

Dicle Üniversitesi

27)

Trakya Üniversitesi

13)

Çukurova Üniversitesi

28)

Yıldız Teknik Üniversitesi

14)

Anadolu Üniversitesi

29)

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (19)

15)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (20)

30)

Gaziantep Üniversitesi                                              

31)

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (20)

52)

Süleyman Demirel Üniversitesi

32)

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (20)

53)

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (9) (20)

33)

Afyon Kocatepe Üniversitesi

54)

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

34)

Balıkesir Üniversitesi

55)

Galatasaray Üniversitesi

35)

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (18)

56)

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (1) (20)

36)

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

57)

Kastamonu Üniversitesi (1)

37)

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (20)

58)

Düzce Üniversitesi (1)

38)

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (20)

59)

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (1) (20)

39)

Gebze Teknik Üniversitesi (14)

60)

Uşak Üniversitesi (1)

40)

Harran Üniversitesi

61)

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (1) (9)

41)

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

62)

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (1) (20)

42)

Kafkas Üniversitesi

63)

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (1) (20)

43)

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

64)

Aksaray Üniversitesi (1)

44)

Kırıkkale Üniversitesi

65)

Giresun Üniversitesi (1)

45)

Kocaeli Üniversitesi

66)

Hitit Üniversitesi (1)

46)

Mersin Üniversitesi

67)

Yozgat Bozok Üniversitesi (1) (20)

47)

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (11)

68)

Adıyaman Üniversitesi (1)

48)

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi (20)

69)

Ordu Üniversitesi (1)

49)

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (18) (19)

70)

Amasya Üniversitesi (1)

50)

Pamukkale Üniversitesi

71)

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (2)

51)

Sakarya Üniversitesi

72)

Ağrı Dağı Üniversitesi (2) (4)

73)

Sinop Üniversitesi (2)                                                         

94)

Şırnak Üniversitesi (3)

74)

Siirt Üniversitesi (2)

95)

Munzur Üniversitesi (3) (18)

75)

Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi (2) (13)

96)

Yalova Üniversitesi (3)

76)

Karabük Üniversitesi (2)

97)

Türk - Alman Üniversitesi (5)

77)

Kilis 7 Aralık Üniversitesi (2)

98)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (6) (18)

78)

Çankırı Karatekin Üniversitesi (2)

99)

Bursa Teknik Üniversitesi (6)

79)

Artvin Çoruh Üniversitesi (2)

100)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (6)

80)

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (2) (10)

101)

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (6)

81)

Bitlis Eren Üniversitesi (2)

102)

Necmettin Erbakan Üniversitesi (6) (9)

82)

Kırklareli Üniversitesi (2)

103)

Abdullah Gül Üniversitesi (6) (9)

83)

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (2)

104)

Erzurum Teknik Üniversitesi (6)

84)

Bingöl Üniversitesi (2)

105)

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (8) (23)

85)

Muş Alparslan Üniversitesi (2)

106)

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (12)

86)

Mardin Artuklu Üniversitesi (2)

107)

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (15)

87)

Batman Üniversitesi (2)

108)

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (16)

88)

Ardahan Üniversitesi (3)

109)

İskenderun Teknik Üniversitesi (16)

89)

Bartın Üniversitesi (3)

110)

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (16)

90)

Bayburt Üniversitesi (3)

111)

Türkiye Uluslararası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (17)

91)

Gümüşhane Üniversitesi (3)

112)

İzmir Bakırçay Üniversitesi (18)

92)

Hakkari Üniversitesi (3)

113)

İzmir Demokrasi Üniversitesi (18)

93)

Iğdır Üniversitesi (3)

114)

Yükseköğretim Kalite Kurulu (19)

115)

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (19) (21)

126)

Trabzon Üniversitesi (20)                                             

116)

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (20) (22)

127)

Kayseri Üniversitesi (20)

117)

Konya Teknik Üniversitesi (20)

128)

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (20)

118)

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (20)

129)

Eskişehir Teknik Üniversitesi (20)

119)

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (20)

130)

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (20)

120)

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (20)

131)

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (20)

121)

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (20)

   

122)

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (20)

   

123)

Samsun Üniversitesi (20)

   

124)

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (20)

   

125)

Tarsus Üniversitesi (20)

   
   

(1) 5467 sayılı kanunun 5 inci maddesi ile eklenmiştir.

(2) 5662 sayılı kanunun 9 uncu maddesi ile eklenmiştir.

(3) 5765 sayılı kanunun 3 üncü maddesi ile eklenmiştir.

(4) 5773 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenen Geçici 38 inci maddesinde; 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda Ağrı Dağı Üniversitesine yapılmış olan atıfların Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesine yapılmış sayılacağı hüküm altına alınmıştır.

(5) 5979 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile eklenmiştir.

(6) 6005 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenmiştir.

(7) 6114 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile, bu cetvelde yer alan “2 – Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi” ibaresi yerine “2 – Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı” ibaresi eklenmiştir.

(8) 6218 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile eklenmiştir.

(9) 6287 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile bu bölümün 53 üncü sırasında yer alan “Zonguldak Karaelmas Üniversitesi” Bülent Ecevit Üniversitesi Olarak, 61 inci sırasında yer alan “Rize Üniversitesi” Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi olarak, 102 nci sırasında yer alan “Konya Üniversitesi” Necmettin Erbakan Üniversitesi olarak, “Kayseri Abdullah Gül Üniversitesi” Abdullah Gül Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

(10) 6296 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 80 inci sırada yer alan “Bilecik Üniversitesi’ Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi olarak değiştirilmiştir

(11) 6307 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 47 nci sırada yer alan “Muğla Üniversitesi” Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

(12) 6410 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile “106) Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi” sırası eklenmiştir.

(13) 6501 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 75 inci sırda yer alan “Nevşehir Üniversitesi” Nevşehir Hacıbektaş Veli Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

(14) 6562 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi ile 39 uncu sırada yer alan “Gebze İleri teknoloji Enstitüsü” Gebze Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiştir.

(15) 6639 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile “107) Sağlık Bilimleri Üniversitesi” sırası eklenmiştir.

(16) 6640 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile “108) Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 109) İskenderun Teknik Üniversitesi ve 110) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi” eklenmiştir.

(17) 6641 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile “111) Türkiye Uluslar arası İslam, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” sırası eklenmiştir.

(18) 6745 sayılı Kanunun 22 nci maddesi ile 35 inci, 49 uncu, 95 inci ve 98 inci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir. “35) Manisa Celal Bayar Üniversitesi” “49) Ömer Halisdemir Üniversitesi” “95) Munzur Üniversitesi” “98) Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi” “112) İzmir Bakırçay Üniversitesi 113) İzmir Demokrasi Üniversitesi”

(19) 7033 sayılı Kanunun 81 inci maddesi ile 29 ve 49 uncu sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bölüme aşağıdaki sıralar eklenmiştir. “29) Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi” “49) Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi” “114) Yükseköğretim Kalite Kurulu 115) Ankara Güzel Sanatlar Üniversitesi”

(20) 7141 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile 15 inci, 20 nci, 31 inci, 32 nci, 37 nci, 38 inci, 48 inci, 53 üncü, 56 ncı, 59 uncu, 62 nci, 63 üncü ve 67 nci sıraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı bölüme aşağıdaki sıralar eklenmiştir. “15) Sivas Cumhuriyet Üniversitesi” “20) Bursa Uludağ Üniversitesi” “31) Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi” “32) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi” “37) Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” “38) Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi” “48) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi” “53) Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi” “56) Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi” “59) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi” “62) Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi “63) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” “67) Yozgat Bozok Üniversitesi” “116) Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” “117) Konya Teknik Üniversitesi” “118) Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi” “119) Malatya Turgut Özal Üniversitesi” “120) İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa” “121) Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi” 122) Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” 123) Samsun Üniversitesi” “124) Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi” “125) Tarsus Üniversitesi” “126) Trabzon Üniversitesi” “127) Kayseri Üniversitesi” “128) Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi” “129) Eskişehir Teknik Üniversitesi” “130) Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi” “131) Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi”

(21) 7063 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi ile Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 115 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “115) Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi”

(22) 7161 sayılı Kanununun 39 uncu maddesi ile “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 116 ncı sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “116) Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”

(23) 7167 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile “A) Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri” bölümünün 105 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “105) Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi”

B.

ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER (Değişiklik: 7254/5 md.)

   

1)

Savunma Sanayi Başkanlığı

20)

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

2)

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu

21)

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı

3)

Atatürk Araştırma Merkezi

22)

GAP Bölge Kalkınma İdaresi

4)

Atatürk Kültür Merkezi

23)

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

5)

Türk Dil Kurumu

24)

Kamu Denetçiliği Kurumu

6)

Türk Tarih Kurumu

25)

Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu

7)

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

26)

Mesleki Yeterlilik Kurumu

8)

Türkiye Bilimler Akademisi

27)

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

9)

Karayolları Genel Müdürlüğü

28)

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı

10)

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü

29)

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

11)

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü

30)

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

12)

Orman Genel Müdürlüğü

31)

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

13)

Vakıflar Genel Müdürlüğü

32)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü

14)

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü

33)

Türkiye Su Enstitüsü

15)

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü

34)

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

16)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü

35)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu

17)

Türk Akreditasyon Kurumu

36)

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı

18)

Türk Standardları Enstitüsü

37)

Helal Akreditasyon Kurumu

19)

Türk Patent ve Marka Kurumu

38)

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

39)

Türkiye Uzay Ajansı

   

40)

Türkiye Adalet Akademisi

   

41)

Kapadokya Alan Başkanlığı

   

42)

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu

   

43)

Türkiye İstatistik Kurumu (1)

   

44)

Uludağ Alan Başkanlığı (2)

   

45)

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı (3)

   
   

(1)   7333 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi ile cetvele “43) Türkiye İstatistik Kurumu” sırası eklenmiştir.

(2)   7432 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ile eklenmiştir.

(3)   7471 sayılı Kanunun 5 inci maddesi ile eklenmiştir.

5018 SAYLI KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNUNA EKLİ CETVELLER

                                               (III) SAYILI CETVEL

(Değişiklik: 7254/5 md.)

DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR

1)

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

2)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

3)

Sermaye Piyasası Kurulu

4)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu

5)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu

6)

Kamu İhale Kurumu

7)

Rekabet Kurumu

8)

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu

9)

Kişisel Verileri Korumu Kurumu

10)

Nükleer Düzenleme Kurumu

11)

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu

                                               (IV) SAYILI CETVEL

(Değişiklik: 5502/42-a Md.)

 

SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI

1)

Sosyal Güvenlik Kurumu

2)

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü

KAMU KURUMU NİTELİĞİNDEKİ MESLEK KURULUŞLARI

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Türk Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

Türkiye Ziraat Odaları Birliği

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği

Türk Tabipleri Birliği

Türk Diş Hekimleri Birliği

Türk Veteriner Hekimleri Birliği

Türk Eczacıları Birliği

Türkiye Barolar Birliği

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

Türkiye Noterler Birliği

Türkiye Bankalar Birliği

Türkiye Katılım Bankaları Birliği

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği

Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği

Türkiye Tohumcular Birliği

KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ

(Kamu İktisadi Kuruluşları, İktisadi Devlet Teşekkülleri)

İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ

1

DMO (Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü)

2

TTK (Türkiye Taşkömürü Kurumu)

3

TKİ (Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü)

4

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

5

EÜAŞ (Elektrik Üretim Anonim Şirketi)

6

TEİAŞ (Türkiye Elektrik İletim AŞ)

7

TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ)

8

TEMSAN (Türkiye Elektromekanik Sanayi AŞ)

9

TPAO (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı)

10

BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ)

11

TMO (Toprak Mahsulleri Ofisi)

12

TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

13

Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Anonim Şirketi

14

ESK (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü)

15

ÇAYKUR (Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü)

16

TCDD (T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü)

17

TCDD TAŞIMACILIK (Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık AŞ)

18

TÜRASAŞ (Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi)

19

TŞFAŞ (Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ)

KAMU İKTİSADİ KURULUŞLARI

 

1

DHMİ (Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü)

2

KEGM (Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü)

ÖZELLEŞTİRME KAPSAM VE PROĞRAMINDAKİ KURULUŞLAR

 

1

Sümer Holding AŞ

2

Doğusan Boru Sanayii ve Ticaret AŞ

3

ADÜAŞ (Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ)

4

TDİ (Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ)

KAMU SERMAYELİ BANKALAR

 

1

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası AŞ

2

Türkiye Halk Bankası AŞ

3

Eximbank (Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ)

4

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ

5

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ

6

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

7

Vakıfbank (Türkiye Vakıflar Bankası TAO)

8

İller Bankası AŞ

DİĞER İŞLETMELER

 

1

TRT (Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu)

2

AOÇ (Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü)

3

TÜRKSAT (TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ)

4

PTT (Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ)

5

BİAŞ (Borsa İstanbul Anonim Şirketi)

6

ASFAT AŞ (Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi)

7

USHAŞ (Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi)

8

NÜTED AŞ (Nükleer Teknik Destek Anonim Şirketi)

9

Türk Reasürans AŞ

10

MKE AŞ (Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi)

11

Türk Telekomünikasyon AŞ

TÜRKİYE VARLIK FONU PORTFÖYÜNDEKİ KURULUŞLAR

????

T.C. Ziraat Bankası AŞ (Ziraat Bankası)

????

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Eti Maden)

????

Türkiye Halk Bankası AŞ (Halkbank)

????

Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ (Türkiye Maden)

????

Türkiye Vakıflar Bankası TAO (Vakıfbank)

????

Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ (Kardemir)

????

Borsa İstanbul AŞ (BİST)

????

Turkcell İletişim Hizmetleri AŞ (Turkcell)

????

Türkiye Sigorta AŞ (Türkiye Sigorta)

????

Türk Telekominikasyon AŞ (Türk Telekom)

????

Türkiye Hayat ve Emeklilik AŞ (Türkiye Hayat Emeklilik)

????

Türksat Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme AŞ (TÜRKSAT)

????

Türkiye Katılım Sigorta AŞ (Türkiye Katılım Sigorta)

????

TVF Bilgi Teknolojileri İletişim Hizmetleri Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (TVF BT)

????

Türkiye Katılım Hayat AŞ (Türkiye Katılım Hayat)

????

TVF Teknoloji Yatırımları AŞ (TVF Teknoloji Yatırımları)

????

TVF Finansal Yatırımlar AŞ (TVF Finansal Yatırımlar)

????

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çaykur)

????

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)

????

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker)

????

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ)

????

Kayseri Şeker Fabrikası AŞ

????

TVF Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ (TVF Enerji)

????

Türk Tarım ve Gıda Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Türk Tarım)

????

TVF Rafineri ve Petrokimya Sanayi ve Ticaret AŞ (TVF Rafineri ve Petrok.)

????

TVF İFM Gayrimenkul İnşaat ve Yönetim AŞ (TVF İFM)

????

TVF AEL Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ (TVF AEL)

   

????

Türk Hava Yolları AO (THY)

   

????

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ (PTT)

   

????

TCDD İzmir Liman İşletmesi (İzmir Alsancak Limanı)

   

Bu Listeyi PDF olarak İndirrmek İçin Tıklayınız

 

Kaynak, ASMMMO