Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2016
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
29 Aralık 2016 Kalkınma Ajansı ile birlikte yürütülen proje kapsamında yapılan mal alımlarına ait ödemelerin damga vergisi 525
28 Aralık 2016 Döviz kazandırıcı faaliyetlerde 473
27 Aralık 2016 Süt satışına ilişkin olarak TİGEM tarafından alınan ihale kararları ile düzenlenen sözleşmelerin damga vergisinden istisna olup olmadığı. 526
26 Aralık 2016 Damga Vergisi Kanunu Uygulamaları 446
26 Aralık 2016 Bayilik Sözleşmesinde Birden Fazla Cezai Şarta Yer Verilmesi Durumunda Damga Vergisinin Nasıl Hesaplanacağı 598
24 Aralık 2016 Damga vergisi matrahı 1168
20 Aralık 2016 Gemi bakım onarım sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı 639
09 Aralık 2016 Hisse devir sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı 582
30 Kasım 2016 Danışmanlık işine ilişkin düzenlenen ihale kararı ve sözleşmenin 222 sayılı Kanun kapsamında değerlendirilmesi 502
30 Kasım 2016 Hakediş ödemelerinde damga vergisi 772
30 Kasım 2016 Muhtasar beyannamesi ile aylık prim ve hizmet belgesine ait damga vergisi muafiyeti 479
29 Kasım 2016 Damga vergisi defter tasdiki 601
24 Kasım 2016 Borç senedinin damga vergisi 488
21 Kasım 2016 775 sayılı Kanun kapsamında gecekondu önleme bölgesi ilan edilen yerle ilgili … GYO A.Ş. ile şirket arasında düzenlenen sözleşmenin ve ihale kararının damga vergisi ve harç istisnası 590
27 Ekim 2016 İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu sırasında düzenlenen kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı 547
25 Ekim 2016 6306 sy. KanunKapsamında İhale Kararı, Sözleşme ve Hakediş Ödemelerinde Damga Vergisi 583
07 Ekim 2016 Damga Vergisi Kanunu 474
19 Eylül 2016 Kira sözleşmesinde damga vergisi 610
19 Eylül 2016 Yazma ve matbu tarihi eserlerin gün yüzüne çıkartılması ve Etimolojik Sözlük çalışması 505
07 Eylül 2016 6306 sayılı Kanun kanun kapsamında düzenlenen sözleşmenin damga vergisi 491
02 Eylül 2016 Belediyeler Birliği tarafından Belediyeye yapılan aidat ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı 688
02 Eylül 2016 Murabaha Sözleşmesine istinaden yapılacak işlemlerin damga vergisi, harç ve katma değer vergisinden istisna olup olmadığı 476
01 Eylül 2016 İhale Sözleşmesi Devrinde Damga Vergisi ve Harç Uygulaması 459
29 Ağustos 2016 6306 sayılı kanun kapsamında yıkılıp yeniden inşa edilecek binanın kiralanması işleminde damga vergisi ve tapu harcı 486
23 Ağustos 2016 Üniversite tarafından akademik personele yapılan ödemeler ile idari personele yapılan ek ödeme ve özel hizmet tazminatında gelir ve damga vergisi 433
10 Ağustos 2016 Sözleşme süresinin uzatılmasına ilişkin alınan komisyon kararının damga vergisine tabi olup olmadığı 510
09 Ağustos 2016 Döviz kazandırıcı faaliyetlerde damga vergisi istisnası 470
09 Ağustos 2016 Bankanın kullandırdığı nakit kredinin geri ödenmesinden sonra ipoteğin fekkine ilişkin olarak düzenlenen ve noterde tasdike konu edilen kağıtların damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı 452
08 Ağustos 2016 Yurtdışında yapılan inşaat işinde kurumlar vergisi ve damga vergisi istisnası 507
08 Ağustos 2016 6095 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası 464
04 Ağustos 2016 Damga vergisi oranı 483
01 Ağustos 2016 Gayrimenkul yatırım ortaklığının taraf olduğu gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin damga vergisi karşısındaki durumu 467
26 Temmuz 2016 Sözleşmede Damga Vergisi 496
25 Temmuz 2016 Serbest Bölgede harç ve damga vergisi istisnası 498
21 Temmuz 2016 Özelleştirme nedeniyle imzalanan protokolde DV. 452
18 Temmuz 2016 "Riskli Alanı" üzerine inşaa edilecek gayrimenkullere ilişkin olarak düzenlenecek sözleşmelerin damga vergisi noter harcı, satışların tapu harcı, kullanılacak kredilerin BSMV'den istisna olup olmadı 502
24 Haziran 2016 Bedel içermeyen sözleşme 474
21 Haziran 2016 Sözleşme Damga Vergisi 482
17 Haziran 2016 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak inşaatın noter harcı ve damga vergisi muafiyeti 536
03 Haziran 2016 İcra dairelerince borçlularından tahsil edilip alacaklı garaj, otopark, depo vb. işleticilere ödenen paraların damga vergisi yönünden vergilendirilmesi 463
01 Haziran 2016 Harç ve damga vergisi 495
24 Mayıs 2016 Sözleşme hükmü uyarınca düzenlenen taahhütnameye vergi, resim ve harç istisnası belgesi kapsamında harç ve damga vergisi istisnası uygulanıp uygulanmayacağı 470
24 Mayıs 2016 Sözleşme süresinin uzatılmasında damga vergisi 519
24 Mayıs 2016 İhale kararı damga vergisi 489
24 Mayıs 2016 Tapuda düzenlenen resmi senetlerde damga vergisi 484
24 Mayıs 2016 Gümrük İdarelerine Verilen Geçici Tescil Numaralı Transit Beyannamelerde Damga Vergisi 526
24 Mayıs 2016 Özel okulda çalışanlar için SGK ya verilen sigorta prim bildirgelerinde damga vergisi. 442
24 Mayıs 2016 Promosyon sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı 462
24 Mayıs 2016 Resmi daire sıfatını taşımayan veya kamu tüzel kişiliğine haiz olmayanlarca alınan ihale kararlarında damga vergisi 443
23 Mayıs 2016 Türkiye'de üretim-montajı yapılan trenlerin serbest bölgede faaliyette bulunan yabancı firmaya satışının döviz kazandırıcı faaliyet kapsamında damga vergisine tabi olup olmadığı 434
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 71