Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2013
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
31 Aralık 2013 Üniversitenin yurtdışı basılı yayın alımı sebebiyle düzenlenecek kağıtların damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 868
25 Aralık 2013 Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde damga vergisi hk. 786
25 Aralık 2013 İlköğretim okulu yapım işi kapsamında yapılacak hakediş ödemelerinin 222 ve 5393 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 969
23 Aralık 2013 775 sayılı Gecekondu Kanunu kapsamında düzenlenen ihale kararının damga vergisi tabi olup olmadığı hk. 1127
13 Kasım 2013 Üniversitelerde sürdürülen araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilen yapım işleri ihalelerinde firmalarla düzenlenecek sözleşmeler ile bu sözleşmeler kapsamında yapılacak ödemeler nedeniyle düzenlenecek kağıtların damga vergisi tabi olup olmadığı hk. 846
28 Ekim 2013 6446 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen İrtifak hakkı tesisinde damga vergisi ve tapu harca tabi olup olmadığı hk. 840
25 Ekim 2013 Kira bedelinin tevkifat dahil kdv hariç olarak belirlenmesi durumunda gelir vergisi tevkifatı, kira ödemelerinde KDV tevkifatı ve ihale kararına ait damga vergisinin hangi bedel üzerinden alınacağı hk. 877
09 Ekim 2013 4628 sayılı Kanunun geçiçi14 maddesinde yer alan indirim oranın damga vergisi matrahına teşmil ediilip edilemeyeceği hk. 858
01 Ekim 2013 Sosyal Destek Programı çerçevesinde Belediye tarafından verilen muhtasar beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 784
27 Eylül 2013 Uzlaştırmacı ücretinin vergilendirilmesi hk. 1342
24 Eylül 2013 Kantin işletmeciliğine ait kira sözleşmesinde damga vergisi hk. 3450
24 Eylül 2013 Vergi Resim Harç İstisnası belgesi sahibi yerli imalatçı firmanın belge kapsamında yaptığı teslimde damga vergisi ve harç istisnası hk. 807
24 Eylül 2013 Yerli imalatçı firma ile uluslararası ihaleyi kazanan adi ortaklık arasında düzenlenen temliknamede damga vergisi hk. 917
20 Eylül 2013 Temizlik hizmet alımına ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı kanunun 78 ve 83.maddelerine istinaden damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 1730
20 Eylül 2013 Kalorifer yakıt alımına ilişkin düzenlenen kağıtların 222 sayılı kanunun 78 ve 83.maddelerine istinaden damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 775
20 Eylül 2013 Mal ve hizmet alımına ilişkin olmayıp, yersiz alınan tutarın geri ödenmesine ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 777
20 Eylül 2013 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu Kapsamında Transit Beyannamelerin Damga Vergisinden İstisna Olup Olmadığı Hk. 833
19 Eylül 2013 Düzenleme şeklinde gayrimenkul satış ve inşaat sözleşmesinin 2863 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk. 824
19 Eylül 2013 İştira (Alım) Hakkı Sözleşmesinin Harç ve Damga Vergisi Matrahı hk. 1061
18 Eylül 2013 Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünün mal alışları ve diğer işlemlerinde düzenlenen sözleşmeler, alınan ihale kararları ile mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler nedeniyle düzenlenen kağıtlara ilişkin olarak damga vergisi muafiyetinin olup olmadığı hk. 1466
18 Eylül 2013 İş artışına ilişkin olarak ihale kararı ve sözleşme damga vergisinin ödenip ödenmeyeceği hk. 899
18 Eylül 2013 Tarım satış kooperatifinin taraf olduğu Arsa Satışı Karşılığı Hasılat Paylaşımı sözleşmesinin damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı ile tutulacak ise damga vergisinin matrahının ne olacağı hk 823
11 Eylül 2013 Su Kullanım Hakkı Sözleşmesinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk. 970
05 Eylül 2013 Boşanma Protokolünün damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 998
27 Ağustos 2013 Yükseköğretim kurumlarının bilimsel araştırma projeleriyle ilgili düzenlediği kâğıtların damga vergisi hk. 883
23 Ağustos 2013 İptal edilen ve damga vergisi ödenen yapı denetim sözleşmesinin yerine imzalanan yeni yapı denetim sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 780
15 Ağustos 2013 Sözleşmedeki damga vergisinin matrahının hangi tutar olacağı hakkında hk. 816
15 Ağustos 2013 Hisse Devir Sözleşmesinin Damga Vergisi Matrahı hk. 878
15 Ağustos 2013 Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ATR, EUR.1, Form A gibi belgelerin ayrı ayrı damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 929
15 Ağustos 2013 Serbest bölgede inşaa edilen fabrika binasının proje işlemleri ile hizmetlerin KDV'den istisna olup olmadığı ile Türkiye'de yerleşik firmalarla düzenlenen sözleşmelerde damga vergisi hk. 808
14 Ağustos 2013 Mahkeme tarafından ödenecek kıdem tazminatı ve ihbar tazminatının GVK'na göre verilecek beyannamede gider yazılıp yazılmayacağı,ödenecek damga vergisinin muhtasar beyannameye dahil edilip edilmeyeceği hk. 940
14 Ağustos 2013 Gayrimenkul sahibi dışındaki kişi tarafından imzalanan kira sözleşmesinin damga vergisi mükellefi ve gelir vergisi iadesinin kim tarafından alınacağı hk. 817
14 Ağustos 2013 Ortaokullarda yapılacak işlere ilişkin olarak düzenlenen ihale kararı ve sözleşmelerin 222 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 764
14 Ağustos 2013 Şirket ile kursiyer arasında düzenlenen öğrencilik sözleşmesinin Çıraklık ve Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 786
13 Ağustos 2013 Antrepoda bulunan malın devrine ilişkin düzenlenen sözleşme ve taahhütnamelerin damga vergisi hk. 784
26 Temmuz 2013 Askeri Kantin Başkanlığının İşlemlerinde Damga Vergisi Uygulaması Hk. 1040
23 Temmuz 2013 7269 sayılı Kanun kapsamında yapılan kontrollük hizmeti işine ilişkin düzenlenen kâğıtların damga vergisi hk. 887
01 Temmuz 2013 Belediyelerce yürütülen Sosyal Destek Programı kapsamında çalıştırılacak personel için verilecek SGK prim ve hizmet bildirgelerinin damga vergisi hk. 824
26 Haziran 2013 Belediyenin vereceği SGK prim bildirgeleri için damga vergisi ödeyip ödemeyeceği hk. 890
25 Haziran 2013 Mesken kira sözleşmelerinin damga vergisi hk. 876
19 Haziran 2013 Büyükşehir Belediyesinin ortağı olduğu şirketin binek araç alımına ilişkin olarak düzenlenen teklif değerlendirme tutanağının damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 870
18 Haziran 2013 6 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliği eki taahhütnameye ilişkin damga vergisi hk. 857
17 Haziran 2013 6306 sayılı Kanun kapsamında yapılacak kat karşılığı inşaat sözleşmesinin damga vergisi, noter harcı, tapu harcından istisna olup olmadığı hk. 936
23 Mayıs 2013 Elektronik ortamda düzenlenen üyelik sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 697
22 Mayıs 2013 Belli parayı içeren üye işyeri sözleşmesinin damga vergisi hk. 763
21 Mayıs 2013 Yurt dışında düzenlenerek notere ibraz edilen evlenme işleri ilgili kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 746
20 Mayıs 2013 Yüksek Seçim Kurulunun vereceği sigorta prim bildirgeleri yönünden damga vergisinden muaf olup olmadığı hk. 779
17 Mayıs 2013 Yazılım faaliyetlerinin geliştirilmesini içeren alım işi nedeniyle düzenlenen sözleşmenin 5746 Sayılı Kanuna Göre damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 816
17 Mayıs 2013 Gümrük İdarelerine verilmek üzere düzenlenen belirli bir bedel içermeyen devir sözleşmelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 761
16 Mayıs 2013 Düzeltme beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 773
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 86