Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2015
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
16 Ekim 2015 Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına ait gayrimenkulün kiralanmasında damga vergisi istisnası hk, 744
15 Ekim 2015 Sözleşme süresinin uzatılmasında damga vergisi istisnası 911
15 Ekim 2015 Harcırah beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilecek damga vergisi matrahına KDV'nin dahil edilip edilmemesi 933
15 Ekim 2015 6358 sayılı Kanun kapsamında düzenlenen sözleşme damga vergisi 938
12 Ekim 2015 Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Bulunan Yönetici Şirketin Vergisel Yükümlülüğü 750
06 Ekim 2015 Hizmet sözleşmelerinde DV. 805
18 Eylül 2015 Fuar katılım sözleşmesinde damga vergisi 929
16 Eylül 2015 Petrol Arama Sözleşmelerinde damga vergisi istisnası 926
09 Eylül 2015 Satış Sözleşmesinin Damga Vergisi 868
08 Eylül 2015 Devir sözleşmelerinde damga vergisi 875
28 Ağustos 2015 Kamulaştırma Bedelinin Ödenmesine İlişkin Düzenlenen Kağıtların Damga Vergisi 805
18 Ağustos 2015 Nama Yazılı Pay Senedinin Ciro Edilmesi Halinde Damga Vergisi Muafiyeti 924
11 Ağustos 2015 Rödovans sözleşmesinin hangi oran üzerinden damga vergisine tabi tutulacağı 977
10 Ağustos 2015 Yabancı firma ile düzenlenen senedin noterde tercüme tasdiki işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı 792
06 Mayıs 2015 Yurt dışında taşeron olarak üstlenilen işle ilgili sözleşmenin döviz kazandırıcı faaliyetler kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında. 759
21 Nisan 2015 Üretim Lisansının Tadili Sonrası Sözleşmenin Damga Vergisi Hk. 837
16 Nisan 2015 Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Heyet Başkanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna verilecek sigorta prim bildirgeleri ile vergi dairesine verilecek Muhtasar ve KDV Beyannamelerinin damga vergisinden istisna olup olmadığı hakkında 920
15 Nisan 2015 Serbest bölgede faaliyet gösteren firmanın vergi dairesine vereceği beyannamelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 842
07 Nisan 2015 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile İş ortaklığı arasında düzenlenen sözleşmenin 222 sayılı Kanun uyarınca damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 864
06 Nisan 2015 Elektrik enerjisi alım sözleşmesinin Damga Vergisine tabi olup olmadığı hk. 959
03 Nisan 2015 Gemi ipoteği sözleşmesinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hakkında. 1068
03 Nisan 2015 Belediye iktisadi işletmesinin mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 962
01 Nisan 2015 Anonim Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri'nin Damga Vergisine Tabi Olup-Olmadığı 1197
01 Nisan 2015 İhracatla ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı 883
01 Nisan 2015 Asıl sözleşmeye ek olarak düzenlenen protokolün damga vergisi matrahı 1199
16 Mart 2015 Araç kiralama sözleşmesi ve eki kira sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 858
12 Mart 2015 Yapım işine ait hakediş ödemelrinde damga vergisi kesintisi hk. 797
06 Mart 2015 İhracatla ilgili düzenlenen gümrük beyannamelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 788
05 Mart 2015 İhtarname başlıklı kağıdın damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 876
12 Şubat 2015 Korumalı işyeri hibe desteği sözleşmesinde damga vergisi hk. 866
12 Şubat 2015 Kömür ocaklarında çalışan işçilere ödenen ihbar ve kıdem tazminatlarının Gelir ve Damga Vergisi hk. 944
30 Ocak 2015 Aile Sağlık Merkezlerinde verilen Vergi Beyannameleri ve Sigorta Bildirgelirende Damga Vergisi uygulaması hk. 789
27 Ocak 2015 Anonim Şirketin Hisse Devirlerine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Örnekleri'nin Damga Vergisine Tabi Olup-Olmadığı hk. 838
27 Ocak 2015 Sulama Birliğinin Damga Vergisi Mükellefiyeti hk. 903
07 Ocak 2015 TÜVTÜRK'e muayene hizmeti karşılığı resmi daire tarafından yapılan ödemelere ilişkin düzenlenen kağıtların damga vergisi hk. 809
05 Ocak 2015 Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Damga Vergisi hk. 869
05 Ocak 2015 5510 sayılı Kanunun Geçici 20 nci madde kapsamında damga vergisi muafiyeti hk. 851
 
<< Başlangıç < Önceki 1 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 37 / 37