Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2013
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
06 Ekim 2015 ÖTV'de İndirimli Teminat Uygulaması hk. 1340
05 Mart 2015 ÖTV İstisnasından yararlanılarak iktisap edilen aracın veraset yoluyla intikalinde ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk. 909
30 Aralık 2013 (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malların D.İ.İ.B. kapsamında ithal edilmesi durumunda ÖTV. 832
26 Aralık 2013 Körük üretiminde kullanılan parafinik yağ alımında ödenen verginin iadesi hk. 878
25 Aralık 2013 Bayiler tarafından araç satışında ÖTV matrahı 835
20 Aralık 2013 Aksesuarların ÖTV matrahına dahil edilip edilmeyeceği. 853
19 Aralık 2013 I sayılı listenin B cetvelinde yer alan bir malın aynı cetvelde ve ÖTV tut. düş. ol.bir mal.im. kullanılması hk. 791
18 Aralık 2013 İş makinesinin traktöre çevrilmesinde ÖTV 886
10 Ekim 2013 Bayiler tarafından henüz satışı yapılmadan fiyatı değiştirilen araçlara ilişkin ÖTV matrahı. 752
04 Ekim 2013 Türkiye'de ikamet tezkeresine sahip bulunan şahsın ÖTV Kanununun 7/2. md. yer alan istisnasından yararlanıp yararlanmayacağı. 774
01 Ekim 2013 Kamyona Forklift Takılmasının Özel Tüketim Vergisine Tabi Olup Olmadığı 810
18 Eylül 2013 5303 sayılı Kanunla onaylanan Türkiye AB Çerçeve anlaşması kapsamında alındıktan sonra satılan araçlarda ÖTV 1039
16 Eylül 2013 8525.80.91.00.00 G.T.İ.P. No.lu eşyanın ÖTV'ye tabi olup olmadığı. 824
02 Eylül 2013 ATV aracının tesliminde uygulanacak ÖTV oranı. 2093
20 Ağustos 2013 ÖTV hk. 825
13 Ağustos 2013 İmalatçıdan alınan tırnak cilasının üzerinde kendi firma isminin bulunması halinde ÖTV mükellefiyetinin olup olmayacağı. 919
05 Ağustos 2013 ÖTV İadesi hk. 871
29 Temmuz 2013 Isıtıcılı ve Isıtıcısız Hava Perdesinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı 807
25 Temmuz 2013 Vinçli, damperli geri dönüşüm aracına tadil edilen araca ait ödeme belgesinde GTİP numarasının hatalı gösterilmesi hk. 902
25 Temmuz 2013 ÖTV Kanununun 8/1 inci maddesinden doğan ÖTV borcunun 6111 sayılı Kanun uyarınca taksitlendirilmesi halinde söz konusu madde uyarınca gümrük idaresine verilen teminatın çözülüp çözülemeyeceği hk. 808
25 Temmuz 2013 Yurtiçi ve yurtdışından ÖTV'li olarak satın alınan ısıtıcı rezistansların ocak ve fırın imalinde kullanılması halinde alışta yüklenilen ÖTV'nin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı. 788
25 Temmuz 2013 (I) sayılı listenin B cetvelinde yer alan malın GTİP numarasının değişmesinin vergilendirmeyi etkileyip etkilemeyeceği hk. 859
24 Temmuz 2013 IV sayılı listeye tabi mal için ithalde ödenen ÖTV nin yurt içinde satışında durumu 797
22 Temmuz 2013 Zihinsel Engellilerin araç alımında ÖTV Kanunu 7/2. md. kapsamında istisna uygulamasından yararlanıp yararlanmayacağı hk. 754
22 Temmuz 2013 3005.90.99.90.00 G.T.İ.P. numaralı ürünün ÖTV' ye tabi olup olmadığı hk. 857
15 Temmuz 2013 Engelli aracının ayıplı mal kapsamında iadesi hk. 837
15 Temmuz 2013 ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ATV araçlarına uygulanacak olan ÖTV oranı. 890
15 Temmuz 2013 ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan ATV araçlarına uygulanacak olan ÖTV oranı. 798
11 Temmuz 2013 ÖTV ödenerek satın alınan şasi kamyon üzerine damper monte edilmek suretiyle damperli kamyon haline getirilerek ihraç edilen aracın alımında ödenen ÖTV'nin iadesi hk. 940
10 Temmuz 2013 Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen ruhsatın "1. Sınıf Gayrisıhhi Müessese Ruhsatı" olarak kabul edilip edilmeyeceği hk. 778
10 Temmuz 2013 Satmak Amacıyla Yetkili Satıcısı Olmadan Aldığınız Üst Yapılı ve Üst Yapısız Araçların Alımı Sırasında ÖTV Ödenip Ödenmeyeceği hk. 753
10 Temmuz 2013 Eski model araçların satışında uygulanacak ÖTV matrahı hk. 843
10 Temmuz 2013 Çift kabin pick-up türü aracın vergilendirilmesinde esas alınacak tarife pozisyon numarası hk. 1013
08 Temmuz 2013 ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde gümrük idaresince alınan teminatın çözümü hk. 727
05 Temmuz 2013 Baz yağların ihracata konu edilecek madeni yağ veya yağlama müstahzarı imalinde kullanılması durumunda teminatın çözümü hk. 936
05 Temmuz 2013 2012/3792 sayılı BKK'nın 1 inci maddesi kapsamında iade uygulaması hk. 931
04 Temmuz 2013 (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki malların bu listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılarak ithalinde, gümrük idaresine talep ve taahhütnamenin (EK-14) verilip verilmeyeceği hk. 728
04 Temmuz 2013 ÖTV mükellefiyeti olmayan ihracatçının iade talebi hk. 925
04 Temmuz 2013 L.P.G. satın alma izin belgesi için ibraz edilen işletme belgesine istinaden yapılan yoklamada çalışan sayısının elli kişinin altına düştüğünün tespit edilmiş olması hk. 838
04 Temmuz 2013 Gümrük İdaresince Alınan Teminatın Çözümü hk. 883
03 Temmuz 2013 Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında İthal Edilen Tescile Tabi Olmayan Araçlarda ÖTV uygulaması hk. 755
02 Temmuz 2013 8711.90.90.00.00 G.T.İ.P'de yer alan elektrikli motosikletin ÖTV oranı hk. 879
28 Haziran 2013 I sayılı listenin B cetvelinde yer alan baz yağlarının imalata sokulmaksızın satışında ÖTV uygulaması hk. 907
28 Haziran 2013 I sayılı listenin B cetvelinde yer alan bir malın aynı cetvelde ve ÖTV tutarı daha yüksek, aynı veya daha düşük olan bir malın imalinde kullanılacak olması halinde gümrüğe Ek-14 verilip verilmeyeceği hk. 787
16 Mayıs 2013 3810.10.00.00.11 GTİP numaralı malın ÖTV ye tabi olup olmadığı hk. 903
14 Mayıs 2013 Beton Pompası Monte Edilerek Tadil Edilen 2.Araçta ÖTV hk. 703
14 Mayıs 2013 Okey Takozunun ÖTV'ye Tabi Olup Olmadığı Hk. 865
09 Mayıs 2013 Dağıtım izin belgesi için verilen teminat mektuplarının süresiz olması hk. 864
02 Mayıs 2013 Serbest bölgede aerosol üretimi için istisna belgesi verilip verilmeyeceği hk. 1076
30 Nisan 2013 Ortaklardan biri adına düzenlenen Kapasite Raporu ve Sanayi Sicil Belgesinden, adi ortaklığın faydalanıp faydalanamayacağı hk. 734
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 91