Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2010
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
16 Aralık 2010 Geçici ithal yoluyla satın alınan 8703.90.10.00.00 G.T.İ.P. no.lu elektrikli otomobillerin ÖTV'ye tabi olmakla birlikte, söz konusu elektrikli otomobillerin 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi hükmü uyarınca geçici ithalat rejimi kapsamında gümrü 740
14 Aralık 2010 ÖTV Kanununun 8/1 maddesi kapsamında teslimi yapılan malların iadesi halinde yapılacak işlemler hk. 777
06 Aralık 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında sakatlık derecesi % 90'nın altında olan malul ve engellilerden sakatlıkları sol kol ve sol bacakta olan engellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacakları hk. 839
04 Aralık 2010 Çift kabin kamyonetin ÖTV oranı hk. 807
02 Aralık 2010 ÖTV Kanunua Ekli (l) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Mükellefiyet Tesisi hk. 857
02 Kasım 2010 ÖTVxli ithal edilen malın yurt içinde ambalajlanarak tesliminde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı ile ÖTV'ye tabi başkaca bir faaliyetin olmaması halinde ÖTV mükellefiyeti tesis ettirilmesine gerek bulunmaması hk. 881
20 Ekim 2010 87.04.21.91.00.00 GTİP numarasında yer alan araçların firmanızca teslimi sırasında uygulanacak ÖTV oranı hk. 818
20 Ekim 2010 87.04 GTİP numaralı aracın tesliminde uygulanacak ÖTV oranı hk. 709
12 Ekim 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesindeki istisnadan yararlanılarak ilk iktisabı yapılan aracın beş yıl geçmeden ya da geçtikten sonra satılabilmesi hk. 767
05 Ekim 2010 %90 özrü bulunan şahsın özürlü raporunun 2 yıl süreli olmasının ÖTV istisnası uygulanmasına engel teşkil etmediği hk. 765
28 Eylül 2010 Adi ortaklık hisse devrinde ÖTV uygulaması hk. 779
28 Eylül 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan sakatlık istisnasından faydalanılarak iktisap edilen bir aracın, sahibinin vefatı halinde, varislerine devrinde ÖTV ödenip ödemeyeceği hk. 743
28 Eylül 2010 Sağ koldaki sakatlık nedeniyle %60 oranında sakatlığı bulunanların araç alımında ÖTV istisnası uygulaması hk. 707
27 Eylül 2010 İlk iktisabı kapalı kasa kamyonet olarak yapılan bir araca koltuk montesi yapılarak 17+1 yeni bir araca dönüştürülmesinde ÖTV farkı aranılıp aranılmayacağı hk. 693
17 Eylül 2010 %60 oranında İşitme kaybı ve Konuşma bozukluğu olan özürlünün araç alışının bizzat malul kişinin sakatlığına uygun özel tertibatlı hale getirilerek tescil ettirilmesi halinde ÖTV den muaf olması hk. 697
17 Ağustos 2010 (I) sayılı listede yer alan malların ithalinde ÖTV mükellefiyetİ tesis edilmesi ve beyanname verme zorunluluğu 681
17 Ağustos 2010 Soğutucu ünitesine sahip yarı römorkların depolarına yapılan yakıt teslimlerinin ÖTV'den istisna olması hk. 722
17 Ağustos 2010 Üç boyutlu sinema filmi gösteriminde kullanılacak projektörlerin ithalinin ÖTV'ye tabi olacağı hk. 751
17 Ağustos 2010 ÖTV ödenmek suretiyle satın alınan malın serbest bölgeye tesliminin ihracat teslimi olarak değerlendirilmeyeceği hk. 690
05 Ağustos 2010 Tecil-terkin uygulamasında kullanılan EK:14 Bilgi formunun sehven kendisiyle aynı adı taşıyan bir başka firma adına düzenlemesi nedeniyle bu firmadan satın almak zorunda kalınan mallar için tecil-terkin uygulamasından yararlanıp yararlanamayacağı hk. 673
06 Temmuz 2010 (I) sayılı liste dışında bulunan malın sonradan (I) sayılı listenin (B) cetveline dahil edilmesi durumunda tecil-terkin uygulaması hk. 697
24 Haziran 2010 Tecil-terkin uygulamasında ithalata ilişkin bilgilerin beyanı, ithal edilen malları üretimde kullanmak üzere satın alan imalatçıların bu uygulamadan yararlanıp yararlanamayacağı ve EK:12 bilgi formunun düzenlenmesi hk. 790
09 Haziran 2010 Tecil edilecek ÖTV tutarı 674
14 Mayıs 2010 Ayıplı mal kapsamında satıcı firmaya iade edilen aracın yerine ÖTV Kanununun 7/2-a maddesi kapsamında yeni bir araç alınması hk. 646
12 Mayıs 2010 Yakıt olarak motorin yerine madeni yağ kullanılması hk. 722
11 Mayıs 2010 Demonte halde ithal edilerek montajı yapılan cep telefonlarının tesliminde ÖTV'nin hesaplanma şeklinde hk. 808
11 Mayıs 2010 2710.19.99.00.25 G.T.İ.P. no.lu madeni yağın ithalinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 786
10 Mayıs 2010 Araçlarda yapılan tadilat sonrası ÖTV farkı aranılıp aranılmaması hk. 1264
07 Mayıs 2010 Sel felaketi nedeniyle zayi olan alkollü içeceklerle ilgili gümrükte ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk. 685
07 Mayıs 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında sakatlık derecesi % 90'nın altında olan malul ve engellilerin ÖTV istisnasından yararlanıp yararlanamayacakları hk. 812
04 Mayıs 2010 Özürlü aracın pert olması nedeniyle Trafik Şube Müdürlüğünde hurdaya ayılması esnasında ÖTV'nin ödenip ödenmeyeceği hk. 882
30 Nisan 2010 (EK-22) "Tecil –Terkin Kapsamında % 5 Oranındaki İndirimli Teminattan Yararlananlara İlişkin Bilgi Formu" talebi 699
28 Nisan 2010 %50 özürlü raporu bulunan mükellefin araç alımında ÖTV istisnası hk. 738
27 Nisan 2010 16/3/2009 tarihinden önce ÖTV tahsil edilerek teslim edilen malların ÖTV oranlarında indirim uygulanan 16/3/2009 ile 15/6/2009 tarihleri arasında satıcısına iadesi halinde ödenen ÖTV'nin iadesinin mümkün olup olmadığı hk. 702
22 Nisan 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesi kapsamında malul ve engellilerin ilk iktisabını yapacakları araçlarda ÖTV istisnası uygulaması hk. 768
22 Nisan 2010 ÖTV ödenerek motorlu karavana dönüştürülen aracın daha sonra düşük ÖTV uygulanan bir araca dönüştürülmesi halinde ÖTV'nin iadesi hk. 771
22 Nisan 2010 Hurdaya ayrılan aracın ÖTV'sinin ödenmeyeceği hk. 736
20 Nisan 2010 İhraç edilen malın imalinde kullanılan hammadde için ödenen ÖTV'nin iade edilemeyeceği hk. 787
12 Nisan 2010 Pert olan aracın satışında ÖTV hesaplanıp hesaplanmayacağı hk. 665
05 Nisan 2010 ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan faydalanılarak alınan aracın hurdaya ayrılması durumunda ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk. 833
31 Mart 2010 Uluslararası Antlaşma uyarınca istisnadan yararlanılarak iktisap edilen aracın hurdaya ayrılması durumunda ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hk. 790
29 Mart 2010 2148cm³ motor silindir hacimli 87.03 G.T.İ.P. numaralı aracın ÖTV Kanununun 7/2. maddesinde yer alan istisnadan yararlanılarak ilk iktisabının yapılıp yapılamayacağı hk. 802
29 Mart 2010 ÖTV oranlarında indirim yapılan dönemde iktisap edilen aracın indirimin bittiği dönemde kayıt ve tescili hk. 702
29 Mart 2010 İlk iktisap tarihinin üzerinden 5 yıl geçtikten sonra yapılan tadilatta ek ÖTV ödenip ödenmeyeceği hk. 705
18 Mart 2010 Serbest bölgelere yapılan mal teslimlerinin ÖTV'ye tabi olup olmadığı hk. 738
08 Mart 2010 Kapalı kasa kamyonete frigorifik (soğutucu) tadilatı yaptırılmasının ÖTV farkı yaratmayacağı hk. 814
 
<< Başlangıç < Önceki 1 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 46 / 46