Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2020
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
29 Aralık 2020 E-Arşiv Fatura iptali 4278
29 Aralık 2020 e-Faturaya tabi mükellefe düzenlenen e- Arşiv fatura ve tahsilat makbuzu 597
24 Aralık 2020 E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura 520
22 Aralık 2020 Aktife Alınan Binek Araç İçin Kullanılan Kredinin Ödenecek Faiz Taksitlerinin Finansman Gideri Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı 837
03 Aralık 2020 Hatalı Olarak Düzenlenen E-Faturanın Yasal Deftere Kaydının Yapılıp Yapılmayacağı İle Beyanlara Dâhil Olup Olmayacağı 310
20 Kasım 2020 EFT-POS özellikli yeni nesil ödeme kaydedici cihazın POS kısmının mükellefin ticari kazancı ve serbest meslek kazancı için aynı anda kullanıp kullanılamayacağı 1160
19 Kasım 2020 Elektrikli scooter için uygulanacak amortisman oranı veya gider olarak yazılıp yazılmayacağı 192
04 Kasım 2020 Yatırımda fiilen kullanılan veya kullanılmayan yatırım kredileri ve işletme kredilerine ilişkin faiz ve vade farklarının durumu. 285
03 Kasım 2020 Muhtelif Müşterilere Düzenlenecek E-Arşiv Faturalarda Kimlik Bilgileri Alanına Yazılacak Bilgi 1550
03 Kasım 2020 Hatalı düzenlenen e-faturanın kanuni defter kayıtlarına alınma zorunluluğu ve düzeltme kayıtlarının yapılması 2868
02 Kasım 2020 Özel okullarda, bedeli peşin alınan ancak Covid-19 salgını nedeniyle eğitim verilemeyen dönemler için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği 588
28 Ekim 2020 Kiralama İşlemlerinde Vergilendirme 348
16 Ekim 2020 İhraç kayıtlı olarak düzenlenen e-Arşiv Faturasında KDV hesaplanmaması 161
02 Ekim 2020 Araç satışından kaynaklı olan yenileme fonunun ileride alınacak araçların amortismanından mahsup edilmek üzere özel fonda tutulmasının sakınca yaratıp yaratmayacağı 581
02 Ekim 2020 Yenileme fonu hesabına aktarılan kâr, yeni alınan ikinci el iktisadi kıymetlere ilişkin amortismanlara mahsupta kullanılabilir mi? 458
28 Eylül 2020 Sipariş üzerine yurtiçinde imal ettirilen ve yurtdışındaki firmaya daha önce faturası düzenlenen özel kalıpların, yurtdışındaki firmanın talebi üzerine serbest bölgedeki temsilcisine gönderilmesinde belge düzeni 343
28 Eylül 2020 Hurdaya Ayrılan Aracın Bilanço Kayıtlarından Çıkarılmasında KDV Uygulaması Ve Belge Düzeni 1494
28 Eylül 2020 Yurtdışında mukim firmadan alınan Debit Note'un VUK'na göre ispat edici belge olup olmayacağı, yurtiçindeki firmanın credit note düzenleyip düzenleyemeyeceği ile KDV açısından durumu. 435
25 Eylül 2020 Hukuki takip sürecinin başlatılmasından sonra, alacağın hangi döneme ait olduğunun önemi olmaksızın KDV dahil alacağa karşılık ayrılıp ayrılamayacağı, dava ve icra takibine değmeyecek küçük alacaklar için karşılık ayırmanın şartları 461
24 Eylül 2020 Banka kredisiyle alınan araca ait faiz ve masrafların gider kaydedilip kaydedilemeyeceği ve amortisman kaydı 1160
23 Eylül 2020 Faturanın TL olarak düzenlenmesi, karşılığında döviz cinsinden çek alınması halinde, çekin ödendiği tarih itibarıyle oluşan kur farkı için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği 640
08 Eylül 2020 Belediyeler ve Bağlı İşletmeleri Tarafından Yapılan Şehiriçi Yolcu Taşımacılığında Ba-Bs Bildirimi 436
01 Eylül 2020 Arızalanan Makine Nedeniyle Sigortadan Alınan Tazminat Yenileme Fonuna Konabilir Mi? 487
18 Ağustos 2020 Merkezi yurtdışında bulunan şirket ile Türkiye’deki şubesi arasında gerçekleşen parasal hareketlerden doğan alacak ve borçlar nasıl değerlenmelidir? 318
17 Ağustos 2020 İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutmakta İken Bu Faaliyetin Terk Edilmesi, Bilançoya Tabi Yeniden Aynı Faaliyete Başlanılması Halinde Hangi Esasa Göre Defter Tutulacağı 166
13 Ağustos 2020 Arsa sahibine, kira bedeli karşılığında bina inşası halinde belge düzeni nasıl olmalıdır? 1303
12 Ağustos 2020 518 Seri No.lu VUK Genel Tebliği ile mücbir sebep uygulaması kapsamında ödemesi ertelenen sigorta primlerinin kurum kazancından indirimi 193
12 Ağustos 2020 Serbest Meslek Kazancın Yanında Bilanço Esasına Göre Defter Tutulması Durumunda Beyannamelerin Nereden Gönderileceği 173
04 Ağustos 2020 Şirket Tarafından Eski Çalışan Personeline Yapılacak Kıdem, ihbar Tazminatı Vb. Ödemelerin Hangi Dönemde Gider Yazılacağı 1769
17 Temmuz 2020 Yabancı bir şirkete olan borcun, dolandırıcılığa maruz kalınarak başka kişiye ödenmesi nedeniyle doğan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? 432
08 Temmuz 2020 Özsermaye Kalemlerine Ait Enflasyon Farklarının Dönem Zararına Mahsup Edilmesi, Geçmiş Yıllar Karları Hesabına Alınması Ve Kar Dağıtımına Konu Edilmesi Durumunda Vergilendirme 249
19 Haziran 2020 E-arşiv faturası kullanıcısının yanlış düzenlediği fatura 939
17 Haziran 2020 Yabancı bir şirkete olan borcun, dolandırıcılığa maruz kalınarak başka kişiye ödenmesi nedeniyle doğan alacak için şüpheli alacak karşılığı ayrılabilir mi? 379
17 Haziran 2020 İşletme Aktifine Kayıtlı Fabrika Binasının BOBİ-FRS Hükümlerine Göre Değerlemeye Tabi Tutulup Tutulamayacağı 400
09 Haziran 2020 e-Defter uygulamasında birden fazla faturanın aynı yevmiye maddesine kaydedilip edilemeyeceği 158
08 Haziran 2020 E-Arşiv Fatura İptali Nasıl Olmalı 815
05 Haziran 2020 Sözleşmeye istinaden ödenen damga vergisi fatura düzenlenerek sözleşmenin diğer tarafına yansıtılabilir mi? 214
01 Haziran 2020 Kira Süresinin Belli Olmaması Halinde Özel Maliyet Bedelinin İtfa Süresi 718
14 Mayıs 2020 Konkordato sürecindeki borçludan olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılmayacağı 428
08 Mayıs 2020 Transit ihracattan elde edilen gelirin vergilendirilmesi ve Ba Bs formlarına dahil edilip edilmeyeceği 679
08 Mayıs 2020 Sahte Çıkan Çek İçin Açılan Ceza Davasına Göre Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı 494
28 Nisan 2020 Sevk irsaliyesi malı taşıyan şirket tarafından düzenlenebilir mi? 546
28 Nisan 2020 Yabancı yatırım fonu katılma belgelerinin değerlemesi 437
22 Nisan 2020 Alış bedelinden düşük bedelle ikinci el araç satışında KDV uygulaması ve belge düzeni 1810
22 Nisan 2020 Fatura, irsaliyeli fatura ve sevk irsaliyesinin hangi nüshalarının müşteriye verilmesi gerektiği 445
09 Nisan 2020 65 Yaş Üzerinde Olan Mali Müşavirin Bağımlı Çalıştığı Şirketin Bu Sebeple Mücbir Sebep Kapsamında Olmayacağı 370
31 Mart 2020 Fatura asılları yerine fotokopilerinin muhasebe arşivinde bulundurulmasının cezai müeyyideye neden olup olmadığı 219
30 Mart 2020 Mükellef Olmayanlardan Hizmet Alımlarında Vergilendirme Ve Belge Düzeni İle Toplu Gider pusulası Düzenlenip Düzenlenemeyeceği 444
24 Mart 2020 Dış cephe boyaması için yapılan harcamanın itfası/giderleştirilmesi 198
17 Şubat 2020 Serbest Bölgede Faaliyet Gösteren Firmanın Kendisine Kesmek Zorunda Olduğu Fatura ve Yurt İçi Şubesine Düzenlemiş Olduğu Faturaların Form Ba-Bs Bildirimlerine Dahil Edilip Edilmeyeceği 210
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 64