Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2023
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
12 Aralık 2023 Peşin İskontolu Faktoring İşlemlerinde, Hesaplanan Faiz Tutarlarının Hangi Dönemde Gelir Kaydedileceği 134
10 Kasım 2023 Mağaza İçi Mimari Konsept Tasarım Hizmetinin Giderleştirilmesi Ve Mağazada Kullanılan Askıların Amortisman 195
06 Kasım 2023 Dövizli Mal Alımlarının Değerlemesi 310
07 Temmuz 2023 Bilanço Esasına Göre Defter Tutarken İşin Bırakılması Ve Yeniden İşe Başlanılması Halinde Hangi Usule Göre Defter Tutulacağı 428
04 Temmuz 2023 Hatalı Düzenlenen Temel E-Faturanın Düzeltilmesinin Mümkün Olup Olmadığı 2188
04 Temmuz 2023 Özel Hesap Dönemine Tabi Şirketin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 33 Üncü Maddesi Kapsamında Hangi Tarihli Mali Tabloları Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutacağı 143
12 Haziran 2023 Özel Hesap Dönemine Tabi Şirketin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 İnci Maddesinin (Ç) Fıkrası İle Geçici 32 İnci Maddesi Kapsamında En Erken Hangi Tarihlerde Yeniden Değerleme Yapabileceği Ve Kayıtlara Alabileceği 51
25 Mayıs 2023 Yerli Bir Portföy Yönetim Şirketi Bünyesindeki Yabancı Hisse Ağırlıklı Serbest Fonun Katılım Paylarının Değerlemesi 107
16 Mayıs 2023 Türkiye'de Hazırlanan Sanal Uygulama Aracılığıyla Nihai Kullanıcılara Sanal Coin Satış İşleminin Vergilendirilmesi Ve Belge Düzeni 173
11 Mayıs 2023 Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Fiili İhracatı Tamamlandıktan Sonra Ortaya Çıkan Hizmet Maliyetinden Kaynaklı Fiyat Farkı İçin E-Fatura Mükellefi Tarafından Kağıt Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği 148
08 Mayıs 2023 Yurt Dışından Alınan Reklam, Danışmanlık Ve Komisyon Hizmetlerinde Vergilendirme Ve Belge Düzeni 606
08 Mayıs 2023 Yabancı Para Üzerinden Alınan Çekin, Vadesi Geldiğinde Tahsil Edildiğinde Oluşan Kur Farkı İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği 839
04 Mayıs 2023 İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Müşterilerin T.C. Kimlik Numarası Bilgisine E-Arşiv Faturalarda Yer Verilmesinin Zorunlu Olup Olmadığı 1892
02 Mayıs 2023 Bilanço Usulünden İşletme Defterine Geçişte İade Faturalarının Hasılat Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı 505
02 Mayıs 2023 Kargoda Kaybolan Malların Vergi Kanunları Karşısındaki Durum 240
28 Nisan 2023 İnternet Üzerinden Satışı Gerçekleştirilen Uluslararası Yolcu Biletlerinin Vergilendirilmesi ve Belge Düzeni 308
27 Nisan 2023 Şirket Müdürünün İşin Gereği Olarak Yurtdışında Fuara Katılmak İçin Yapmış Olduğu Konaklama Ve Seyahat Harcamalarının Gider Olarak Kaydedilip Kaydedilemeyeceği 1151
25 Nisan 2023 İnternet Ortamında Aracılık Faaliyetlerinde E-Fatura Ve E-Defter Uygulaması 2232
14 Nisan 2023 İş Ortaklığında İşin Ortaklardan Biri Tarafından Devir Alınması Halinde Vergilendirme 941
14 Nisan 2023 Elektrik Demir Direkleri İmalatı İşi İle İştigal Eden Şirketin Satışını Yaptığı Çeşitli Tip Ve Ağırlıktaki Direkler İçin Düzenleyeceği Faturalarda Adet Ve Kg Değerinin Nasıl Gösterileceği 239
11 Nisan 2023 Şehir İçi Halk Otobüsü İşletmeciliğinde e-Arşiv Portal Üzerinden Geriye Dönük Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği 1367
24 Mart 2023 Yurt Dışında Faaliyet Gösteren Şirketin Garanti Kapsamında Bedelsiz Mal Sevkiyatlarının Yurt İçinde Faaliyet Gösteren Yetkili Servis Tarafından Gerçekleştirilmesinde Vergilendirme 627
16 Mart 2023 Bedelin Döviz Cinsinden Veya Dövize Endeksli Olarak Belirlendiği Satışlar Nedeniyle Ortaya Çıkan Kur Farkında Belge Düzeni Ve KDV Uygulaması 2797
06 Mart 2023 Araç Kiralama Faaliyetinde Aracın Kiraya Verildiği Kimselere (Kiracılara) Ait Hgs Bedellerinin Ve Trafik Cezalarının Kiracılara Yansıtılmasında Belge Düzeni 607
27 Şubat 2023 Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının Düzenleyeceği Tahakkuk Fişinin Fatura Yerine Kullanılıp Kullanılamayacağı 212
13 Şubat 2023 GSM Operatörlerince Faturalı Hat Kullanıcılarına Gönderilen Ödeme Emirleri Ve Protestoların Dayanak Gösterilerek Şüpheli Alacak Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı 202
09 Şubat 2023 7.000.-TL'yi Aşan Ücret Ödemelerinin Tevsik Zorunluluğu 1616
19 Ocak 2023 Yeni Alınan Arsa İle Üzerinde Fabrika Bulunan Arsanın Birleştirilmesi Sonrasında Yeni Arsa Bedelinin Maliyete Eklenmesi Ve Amortisman Süresi 585
13 Ocak 2023 Komisyon Bedeli Olarak Yurtdışında Yer Alan Firmaya Transfer Edilen Ve Sehven "331- Ortaklara Borçlar" Hesabına Alınan Komisyon Giderinin Hangi Hesapta İzlenmesi Gerektiği 608
04 Ocak 2023 Döviz Alım Satım Faaliyetinde Bulunan Şirketin Altın Alım Satım İşine Girmesinden Dolayı Enflasyon Düzeltmesi Yapma Zorunluğu 675
02 Ocak 2023 Otomasyon Cihazından Alınan Pompa Fişinin Tevsik Edici Belge Olarak Kullanılıp Kullanılamayacağı 2314
 
<< Başlangıç < Önceki 1 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 31 / 31