Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2014
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
24 Nisan 2015 Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin taraf olduğu sözleşmelerin 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kanunu kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 278
29 Aralık 2014 Serbest Bölgedeki şirketin Damga Vergisi ve KDV muafiyeti hk. 294
26 Aralık 2014 Asıl sözleşmeye ek olarak düzenlenen protokolün damga vergisi matrahı hk. 323
26 Aralık 2014 Kesin İzin taahhüt senedinin revize edilmesinde damga vergisi uygulaması hk. 297
25 Aralık 2014 Kira Sözleşmelerinde Damga Vergisi Uygulaması hk. 277
25 Aralık 2014 Bankanın kredi alacağına karşılık, icra yoluyla satın alınan arazi taşıtında KDV ve DV uygulaması hk. 372
23 Aralık 2014 Yurt dışına yönelik olarak gerçekleştirilecek müteahhitlik işine ilişkin ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 330
12 Aralık 2014 Türkiye'de faaliyette bulunan İrtibat bürosu çalışanlarına ödenen ücretlerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 250
05 Aralık 2014 Süre uzatımına ilişkin düzenlenen protokolün damga vergisi hk. 301
14 Kasım 2014 Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje kapsamında kamu görevlisine yapılan ücret ödemesinin gelir vergisi ve damga vergisine tabi olup olmadığı ile tabi olması halinde vergi matrahının nasıl hesaplanacağı hk. 291
11 Kasım 2014 Doğalgaz dağtım sözleşmesinin matrahının ne olacağı ile söz konusu sözleşmenin ekinde yer alan kefaletnamelerin damga vergisine tabi olup olmayacağı hk. 267
07 Kasım 2014 İrtifak hakkı sözleşmesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 306
04 Kasım 2014 İdame-i Şuyu (Paylı Mülkiyetin Devamı) Sözleşmesinde değer gösterilmesinin gerekip gerekmediği ile söz konusu sözleşmenin noter harcı ve damga vergisi hk. 429
03 Kasım 2014 Fatura Beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 288
03 Kasım 2014 Düzenlenen kağıdın fesihname mi yoksa sulhname olarak mı damga vergisine tabi olacağı hk. 417
03 Kasım 2014 Serbest Bölge sınırının Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmesi nedeniyle mükellefin serbet bölge sınırının dışında kalması sonucu faaliyetin hangi kapsamda devam edeceği hk. 219
31 Ekim 2014 Kamu tüzel kişiliğini haiz kurumların almış olduğu ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı 291
10 Ekim 2014 Sözleşme ve teminat senedinin 5488 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 296
30 Eylül 2014 Vazife malülününe kullandırılan faizsiz konut kredisinin damga vergisi ve tapu harcı istisnası hk. 322
30 Eylül 2014 Kısmi bölünme sözleşmesinin damga vergisinden istisna olup olmadığı 289
29 Eylül 2014 İhale kararında damga vergisi hk. 202
29 Eylül 2014 Yurt dışında bulunan gayrimenkulün devri için yurt dışında düzenlenen devir sözleşmesinin notere ibrazının damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 217
26 Eylül 2014 Bina görevlisi için SGK'ya verilen sigorta prim bildirgelerinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 340
25 Eylül 2014 Prefinansman sağlama aşamasında düzenlenecek sözleşmenin ve ipotek tesisinin damga vergisi ve harçtan istisna olup olmadığı hk. 262
18 Eylül 2014 İnternet sitesi üzerinden on line olarak ve elektronik posta mesajı ile gerçekleştirilen mal ve/veya hizmet alım satım işlemlerinde damga vergisi uygulaması hk. 345
17 Eylül 2014 Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfınca alınan ihale kararları ve vakfın taraf olduğu sözleşmelerin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 275
17 Eylül 2014 Taşeron sözlemesinindamga vergisi matrahı hk. 279
15 Eylül 2014 Yurtdışında kurulan şirket ile yurtdışında bulunan banka arasında düzenlenen kredi sözleşmesi ile yurtdışında kurulan şirket ile Türkiye'de bulunan şirket arasında yurtdışından sağlanan kredinin Türkiye'de bulunan şirketin hesaplarına aktarılması amacıyla düzenlenen kredi aktarım sözleşmesinin damg 373
05 Eylül 2014 Yurt dışında bulunan şirkete döviz kredisi verilmesi işlemi için düzenlenen sözleşmenin ihracat kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 268
03 Eylül 2014 Personel taşımacılığı sözleşmesinin damga vergisi matrahının nasıl hesaplanacağı hk. 377
03 Eylül 2014 Sureti noterde tasdik edilen sözleşmenin yeniden noterde düzenlenmesi halinde damga vergisine tabi tutulup tutulmayacağı hk. 319
03 Eylül 2014 Borç ve Ödeme Taahhüt Belgesinin damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 242
03 Eylül 2014 Anapara ve faiz içeren kredi sözleşmesinin hangi tutar üzerinden damga vergisine tabi olacağı hk. 233
21 Ağustos 2014 Konşimentoların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 323
20 Ağustos 2014 6446 sayılı Kanun kapsamında damga vergisi istisnası uygulaması hk. 372
19 Ağustos 2014 Organize Sanayi Bölgesinde Doğalgaz Dağıtım Şebekesi Yapım İşine ilişkin yapılan hakediş ödemelerinde damga vergisi ve katma değer vergisi tevkifatı hk. 296
04 Ağustos 2014 5104 sayılı Kanunla kurulan şirkete ihale edilen müşavirlik ve kontrolörlük işine ilişkin olarak alınan ihale kararı ile düzenlenen sözleşmenin 775 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 271
10 Temmuz 2014 Yurtdışından döviz olarak elde edilen ücretin gelir ve damga vergisi hk. 365
07 Temmuz 2014 İhraç edilmek üzere inşa edilen gemi üzerine tesis edilecek ipotek işleminin damga vergisi ve harçtan müstesna olup olmadığı hk. 266
07 Temmuz 2014 Yönetim Kurulu Kararlarının suret tasdiki ve tercüme tasdiki işlemlerinin damga vergisi ve harca tabi olup olmadığı hk. 280
02 Temmuz 2014 6306 sayılı Kanun kapsamında rezerv yapı ilan edilen bölgede özel mülkiyette bulunan taşınmazlara ilişkin yapılan ihale ve sözleşmesinin damga vergisi hk. 304
12 Haziran 2014 Jandarma Asayiş Vakfı'nın damga vergisi muafiyeti hk. 297
09 Haziran 2014 Döviz kazandırıcı faaliyetlerden yurtiçi mühendislik, müşavirlik, etüt, proje vb. hizmetlerinde damga vergisi uygulaması hk. 247
09 Haziran 2014 İl Özel İdare Müdürlüğünüzce yaptırılan ilköğretim okullarının yapım ve onarım işlerine ilişkin alınan ihale kararının, düzenlenen sözleşmelerin ve yapılan hakediş ödemelerine ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 441
30 Mayıs 2014 İptal edilen ihale kararından sonra alınan ikinci ihale kararının damga vergisine tabi olup olmağı hk. 349
29 Mayıs 2014 Taşeron sözleşmesinin 222 sayılı Kanun kapsamında damga vergisinden istisna olup olmadığı hk. 279
28 Mayıs 2014 Orduevinin mal ve hizmet alımları nedeniyle düzenlediği ödemeye ilişkin kağıtların damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 229
28 Mayıs 2014 Ortak kullanım alanı giderleri içeren kira sözleşmesinde damga vergisi oranı hk. 358
27 Mayıs 2014 Gayrimenkul alımında düzenlenecek ipotek resmi senedi üzerinden hesaplanacak olan damga vergisinin üst sınırı hk. 300
27 Mayıs 2014 İptal edilen ihalenin Danıştay kararı sonucu tekrar ilgilisine iade edilmesi sonucu kalan süre için düzenlenecek sözleşmenin ve alınacak ihale kararının damga vergisine tabi olup olmadığı hk. 378
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 96