Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2015
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
24 Kasım 2015 Elektronik ortamda düzenlenmesi gerekirken kağıt ortamda düzenlenen faturanın KDV ve gider olarak indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 562
12 Kasım 2015 Takvim Yılı İçerisinde Geç Gönderilen E-Fatura 353
27 Ekim 2015 Kat karşılığı inşaat sözleşmesine göre şirkete teslim edilen arsa için belge düzenlenmesi 420
19 Ekim 2015 Faturada malın cinsi ve miktarının koli veya kutu olarak yazılıp yazılmayacağı 475
12 Ekim 2015 Serbest meslek kazancı olarak doğan alacağın temliki durumunda serbest meslek makbuzunun kimin adına düzenleneceği. 398
12 Ekim 2015 Şirket ortağına ait tescilli markaların isim hakkı yapılacak ödeme sırasında düzenlenmesi gereken belgenin türü ve şirket ortağına mükellefiyet tesisi 474
12 Ekim 2015 Arsa üzerine yapılan iş yeri ve daire inşaatlarının değerlemesi ve belge düzeni 327
09 Ekim 2015 Akaryakıt istasyonlarında e-fatura uygulamas ile GTİP No.sunun e- Faturada Nasıl Gösterilebileceği ve Kağıt Fatura Üzerine Sevk İrsaliyesi Yerine Geçer İbaresi Yazılıp Yazılamayacağı 564
09 Ekim 2015 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş 345
09 Ekim 2015 Doğalgazdan elektrik üretimi yapan şirketin test üretimi esnasında kullandığı doğalgaz ve diğer malzemelere ait tutarların vergilendirilmesi. 272
05 Ekim 2015 E-arşiv uygulaması kapsamında fatura oluşturma ve kağıt ortamında gönderme 442
05 Ekim 2015 Otomatik satış makineleri ile yapılan satışlarda belge düzeni. 259
05 Ekim 2015 Şube olarak tescil edilen showroomların fatura düzenlemek veya ödeme kaydedici cihaz kullanmak zorunda olup olmadığı 410
02 Ekim 2015 Ödemenin ve teslimin farklı şirketlerce yapılması halinde belge düzeni 271
22 Eylül 2015 Kıymetli maden aracı kuruluşu olarak faaliyet gösteren kurumun tevsik zorunluluğu bulunup bulunmadığı 385
15 Eylül 2015 Yenileme Fonu | Akaryakıt taşımacığında kullanılan kara tankerlerinin satılması neticesinde oluşan yenileme fonunun yeni alınacak ve yine akaryakıt taşımacılığında kullanılacak deniz tankerlerinin alımında kullanılmasının mümkün olup olmadığı 334
15 Eylül 2015 Transit Ticaret Kapsamında Millileşmemiş Malın Hangi Yıl Stoklarında Gösterileceği 310
11 Eylül 2015 Vadeli Çekler İçin Alacak Takibi Başlatılması Durumunda Şüpheli Alacaklar Karşılığı Ayrılıp Ayrılamayacağı 277
10 Eylül 2015 e-arşiv fatura uygulamasında düzenleme, imza ve zaman damgası zamanı 344
09 Eylül 2015 Akaryakıt istasyonlarında düzenlenen ödeme kaydedici cihaz fişleri 455
09 Eylül 2015 Sağlık sektöründe kullanılan tekstil ürünlerinde amortisman uygulaması 380
09 Eylül 2015 Devremülkte kalan devremülk sahiplerine günlük müşteri listesi düzenlenip düzenlenmeyeceği 340
09 Eylül 2015 Mesafeli Satış Sözleşmesi gereğince iade edilecek ürünlerde belge düzeni 381
08 Eylül 2015 Adına düzenlenen irsaliyeli faturalar ve sevk irsaliyelerinin sadece birer nüshasının saklanması ve diğer suretlerinin imhasının mümkün olup olmadığı 278
03 Eylül 2015 Lokantacılık faaliyetinde defter tutma ve sınıf değiştirme hadlerine giderlerin dahil edilip edilmeyeceği 475
02 Eylül 2015 Akıllı bilet (kent kart) dolum bedellerinde tevsik edici belge ve belge düzeni. 374
01 Eylül 2015 Bedeli müşteriden tahsil edilen tahta paletler ile müşteriye ait olan ve bila bedelle müşteriden geri alınan ve gerekli tamiratlardan sonra bir defa kullanılabilen tahta paletlerin itfası. 329
07 Ağustos 2015 Elektronik fatura 313
07 Ağustos 2015 Elektronik defter tutma ve elektronik fatura düzenleme zonunluluğu 327
31 Temmuz 2015 İflas ertelemede karşılık ayrılacak dönem 418
30 Temmuz 2015 E-Arşiv Uygulamasına Geçiş Süreci 330
23 Temmuz 2015 E-fatura uygulamasına dahil şirketin sisteme üye diğer şirketlerden olan alımlarının belgelendirilmesinde ÖKC fişi kullanımı 375
23 Temmuz 2015 Kiralamak üzere iş merkezi inşa etme faaliyetinde gelir vergisi mükellefiyetinin inşaatın bitimiyle birlikte sona erip ermeyeceği 340
23 Temmuz 2015 Faturanın iade edilmesi durumunda veya herhangi bir mal teslimi veya hizmet ifası olmadan yeni bir fatura düzenlenmesinin mümkün bulunmadığı 338
23 Temmuz 2015 Ticari faaliyet kapsamında kendi arsası üzerinde yapılan işyeri inşaatı ile ilgili mükellefiyet kaydının kapatılması için yapılması gereken işlemler 319
21 Temmuz 2015 Atık imha işlemlerinde analizin uzun sürmesi durumunda fatura düzenleme tarihi 374
21 Temmuz 2015 İşletme bünyesinde iki ayrı damga vergisi defteri tutulmasının mümkün olup olmadığı 237
20 Temmuz 2015 Nihai tüketicilerle yüz yüze karşılaşmadan telefon ve internetle yapılan talepler üzerine hatta internet yükleme işleminin belgelendirilmesi 311
20 Temmuz 2015 Finansal kiralamaya konu iktisadi kıymetin ve buna ilişkin faiz giderlerinin itfası 381
13 Temmuz 2015 Ödemenin farklı kişiler tarafından yapılması durumunda faturanın kimin adına düzenleneceği 348
13 Temmuz 2015 Şahsi kredi kartı ile yapılan ödemelerin faturasının çalışılan firma adına düzenlenip düzenlenemeyeceği 347
13 Temmuz 2015 Emsallerine nazaran düşük karla satışı yapılan emtiada sadece komisyon veya karın defter tutma hadlerinde dikkate alınıp alınmayacağı 322
13 Temmuz 2015 Defter tutma hadleri. 347
07 Temmuz 2015 Bozulmuş ürünlerin imha işlemlerinin takdir komisyonu kararına bağlanma şartı olup olmadığı ile KDV uygulaması hk. 524
06 Temmuz 2015 Elektrik teslimlerinde, vergiyi doğuran olay ve fatura düzenleme tarihi 411
29 Haziran 2015 Taksitlendirme sistemi ile takip eden aylık hizmet faturaları 216
29 Haziran 2015 Taksitlendirme sistemi ile takip eden aylık hizmet faturaları 376
26 Haziran 2015 Elektronik faturada red süresi 330
26 Haziran 2015 Elektronik faturada red süresi 206
22 Haziran 2015 İşletmede çalışan personelin üniversiteden aldığı uzaktan eğitim ve sınav hizmetleri 299
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 105