Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2013
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
31 Aralık 2013 Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş 395
30 Aralık 2013 Elektronik fatura uygulamasına geçiş 338
27 Kasım 2013 Elektronik defter tutma ve elektronik fatura kullanma zorunluluğu bulunan mükelleflerin 300
14 Kasım 2013 Sebze ve meyve komisyonculuğu yapan mükellefin satın aldığı tarla, traktör ve elma fideleri için ödediği bedellerin vergisel durumu 408
06 Kasım 2013 Ortakları kurum olan adi ortaklıkların kesin mizan bildirimi verme yükümlülükleri 333
01 Kasım 2013 Banka tarafından Çıkartılan ve Firmaların Personeline Dağıttığı Hediye Kartları ile Yapılan Harcamalarının Giderleştirilmesi ve Belge Düzeni 376
30 Ekim 2013 E-Fatura Uygulaması 358
25 Ekim 2013 Belediye tarafından yapılan katlı otoparkın iktisadi bir işletme oluşturup oluşturmayacağı, ödeme kaydedici cihaz kullanıp kullanmayacağınız ile belge düzeni 327
21 Ekim 2013 Bağımlı olarak çalışan meslek mensubuna veya tasfiye memuru olarak atandığı şirkete kurum beyannamelerinin elektronik ortamda gönderilebilmesi için e-beyanname şifresi verilip verilemeyeceği 515
11 Ekim 2013 Bedelsiz faturaların Ba-Bs bildirim formlarında sayı adedi olarak gösterilip gösterilmeyeceği 477
10 Ekim 2013 Düzenlenen sim kart ve paket başlangıç faturalarındaki ruhsatname bedelinin Ba-Bs Formlarına dahil edilip edilmeyeceği 344
07 Ekim 2013 Tamamı dernek iktisadi işletmesine ait olmayan elektrik faturasına ait tutarın asıl muhatabına yansıtılmasında belge düzeni 431
03 Ekim 2013 Her bir işlem bazında küçük tutarlı olan alacaklar için şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı 383
03 Ekim 2013 Seyahat acentelerine ait araçlarda vergi levhası bulundurulup bulundurulmayacağı 363
02 Ekim 2013 Faturaların bilgisayar ortamında düzenlenmesinin mevzuata uygun olup olmadığı 349
27 Eylül 2013 Yurt dışından satın alınan bilgisayar programları için ödenen güncelleme bedellerinin doğrudan gider mi yazılacağı veya amortisman yoluyla mı itfa edileceği 365
26 Eylül 2013 Faturalarda müşteri vergi dairesi ve numarasının bulunmaması, Elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçiş 426
25 Eylül 2013 Elektronik fatura kullanımı 305
23 Eylül 2013 Elektronik beyanname sözleşmesinin mükelef tarafından iptal edilmesi ve iptal bilgisinin vergi dairesine veya internet vergi dairesine bildirimi 450
20 Eylül 2013 Yansıtma faturalarından dolayı elektronik fatura ve defter tutma zorunluluğu olup olmadığı 341
19 Eylül 2013 Her türlü mal ve haklarına TMSF tarafından haciz konulmuş olan şirkete ait gayrimenkulün kiralanması karşılığı elde edilen kira gelirinin vergilendirilmesi 483
19 Eylül 2013 E-Ticaret yapan firmaların ürünlerinin nihai tüketicilere ulaştırmak üzere belli bir merkezde toplanıp paketleme işlemlerinin yapılmasını müteakip kargoya verildiği durumda belge düzeni 401
18 Eylül 2013 Belediye bünyesinde kurulan işletmenin vergisel yükümlülükleri 390
18 Eylül 2013 Bildirilecek alım-satımları bulunmasa bile Ba-Bs Bildirim formu verme zorunluluğu bulunup bulunmadığı 393
17 Eylül 2013 E-fatura ve e-defter uygulama zorunluluğu olup olmadığı 356
17 Eylül 2013 Elektronik Defter ve Elektronik Fatura Uygulamasında Brüt Hasılat Tespitinde Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinden Elde Edilen Gelirin Dikkate Alınıp Alınmayacağı 463
17 Eylül 2013 Tür değişikliği yaparak A.Ş.ye dönüşen Ltd. Şti.nin aktifinde yer alan arsa ve fabrika binasının, kayıtlı değeri ile gerçeğe uygun değeri arasında oluşan farkın vergi kanunları karşısındaki durumu 358
17 Eylül 2013 Kiralanan gayrimenkulün kira süresi sona ermeden satın alınması halinde henüz itfa edilmemiş özel maliyet bedelinin bir defada gider yazılıp yazılmayacağı 296
10 Eylül 2013 Değerleme gününde senet ve çekler için yapılacak reeskont uygulamasının 92 gün vade ile sınırlı kalıp kalmayacağı 364
10 Eylül 2013 Invoice Belgesinin Fatura Yerine Geçen Belge Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı ile Yurtdışı Merkezin Yaptığı Yönetim ve Genel İdare Giderlerinin Belgelendirilmesi 330
06 Eylül 2013 Firmaya ait POS cihazının yurt dışında mukim firmaya kullandırılması durumunda KDV hesaplanıp hesaplanmayacağı ve belge düzeni 338
06 Eylül 2013 Otomatik satış makinelerinin yerleştirildiği yerler için ödenen kira bedelinin belgelendirilmesi 368
06 Eylül 2013 İnternet sitesi üzerinden verilen aracılık hizmetinin vergilendirilmesi ve belge düzeni 392
04 Eylül 2013 Ticari Mallara İcra Dairesince el konulması durumunda fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve KDV uyg. 432
03 Eylül 2013 Süt ürünleri imalatı ve toptan ticareti nedeniyle E-fatura sistemine geçiş zorunluluğu bulunup bulunmadığı 367
03 Eylül 2013 Kredi kartı ile ürün satışlarında fatura düzenleme süresi 492
02 Eylül 2013 İşletme hesabı esasına göre tutulan defterin kapanış tasdikine tabi olup olmadığı ile geçici gümrük beyannamesi ile yurt dışına çıkarılan ve tekrar yurda getirilen kiralık fuar standı malzemeleri için tanzim edilen proforma faturanın işletme defterine kaydedilip kaydedilmeyeceği 402
02 Eylül 2013 Ciro pirimi ve satıştan iade halinde e-fatura uygulaması 490
02 Eylül 2013 Vakıf üniversitesinin e-fatura ve e-defter uygulamasına tabi olup olmadığı 424
02 Eylül 2013 Faktoring şirketi tarafından Vergi Usul Kanunu dışındaki Kanunlara göre ayrılan karşılıkların giderleştirilmesi 350
02 Eylül 2013 Konsinye olarak ihracatı yapılan malın imalatçısından alınması işleminin vergilendirilmesi ve belge düzeni 358
29 Ağustos 2013 Aktifte kayıtlı olmayan bahçeden elde edilen zirai ürünlerin doğrudan tüccara satılması halinde belge düzeni 376
29 Ağustos 2013 Damacana alış bedellerinin ticari mal olarak mı yoksa depozito olarak mı değerlendirilmesi gerektiği ve Kdv uygulaması 290
28 Ağustos 2013 Civciv üretmek amacıyla tesis edilen ve aktifleştirilen kuluçkahane binasının ve üretimle ilgili kullanılan makine ve teçhizatların faydalı ömür ve amortisman oranları 372
28 Ağustos 2013 Biçerdöver nedeniyle gerçek usul zirai kazanç mükellefiyetinin terkini 369
28 Ağustos 2013 Basit usulde kayıtlı bir mükelleften alınan minibüsün tevsiki ve amortismanı 392
27 Ağustos 2013 Tercüme faaliyetiyle iştigal eden şirketin yurt dışındaki şubesine vermiş olduğu tercüme hizmetinin KDV den istisna olup olmadığı ile belge düzeni 352
27 Ağustos 2013 Kiralanan 22 'lik tekne ile yapılacak balıkçılık faaliyetinin hangi kazanç türüne girdiği ile söz konusu faaliyette belge düzeni 304
26 Ağustos 2013 Kiosk (online internet bağlantılı otomatik hizmet makinesi ) bilgisayar, akıllı cep telefonu aracılığı ile verilen internet erişim hizmet satışı ve belge düzeni 398
26 Ağustos 2013 Vergi mükellefi olmayan kişilerden mal ve hizmet alınması halinde yapılacak ödemelerden hangi oranda tevkifat yapılacağı ve belge düzeni 393
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 50 / 221