Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
ORTAKLARA BORÇLAR HESABININ BORÇ BAKİYESİ VERMESİ SONUCU VERGİ İNCELEMESİ NETİCESİNDE ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI KESİLMESİ PDF Yazdır e-Posta
10 Temmuz 2024

YASA TASARISIYLA CEZANIN 100.000,00 TL'YE ÇIKARILMASI

- 100 Kasa Hesabı ve
- 131, 231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı Borç Bakiyesi vermesi gerekir, alacak bakiyesi vermesi genel olarak bir işlemde hata olduğunu gösterir.

- 331 ve 431 Ortaklara Borçlar Hesabı borç bakiyesi vermiştir. Vergi İncelemesinde aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

* Tek Düzen Hesap Planına Göre; 431 Ortaklara Borçlar Hesabı, İşletmenin Esas Faaliyet Konusu Dışındaki İşlemleri Dolayısıyla Ortaklara Borçlu Bulunduğu Vadeleri Bir Yıldan Fazla Süreli Tutarların İzlendiği Hesaptır.
* İşleyişi: Borcun Doğması Halinde Hesaba Alacak, Vadesi Bir Yılın Altına Düşmesi Halinde 331 Nolu Hesaba Aktarılarak Borç Kaydedilir.

* Mükellef Kurum Kayıtları 431 Nolu Hesabın İşleyişine Aykırı Bir Şekilde Çalıştırılmış, Tek Düzen Hesap Planı Düzenine Uyulmamıştır.

* VUK’nun 353/6 Maddesinde Yer Alan “Bu Kanuna Göre Belirlenen Muhasebe Standartlarına, Tek Düzen Hesap Planına Ve Mali Tablolara İlişkin Usul Ve Esaslar İle Muhasebeye Yönelik Bilgisayar Programlarının Üretilmesine Ve Kullanılmasına İlişkin Kural Ve Standartlara Uymayanlara 2024 Yılı İçin 40.000,00 TL Lira Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir.

Muhasebe Standartlarına Uymayanlara 100.000,00 TL Lira Özel Usulsüzlük Cezası Kesilmesi Yasa Tasarısında Yer Almaktadır. Tutarın Yüksekliği Dikkate Alındığında Bu Hususa Dikkat Etmek Gerekir.

VERGİ İNCELEMESİNDE ADAT FAİZ HESAPLAMA YÖNTEMİ VE KDV TAHAKKUKU

* Faiz =(Verilen Borç Bakiyesi x Gün Sayısı x Faiz Oranı ) / 36500

* Mükellef kurum tarafından ortağına verilen finansman hizmetine ilişkin faiz oranı olarak Ticari Kredilere Uygulanan Ağırlıklı Ortalama Faiz Oranları dış emsal olarak dikkate alınır.

* 100 Kasa Hesabı, 131-231 Ortaklardan Alacaklar Hesabı ile birlikte Borç Bakiyesi veren 331-431 Ortaklara Borçlar Hesabı toplamı adatlandırılır.

* KDV Kanunu 10. madde uyarınca adatlandırma aylık dönemler itibariyle KDV Beyanlarına eklenir.

* KDV Oranı % 20'dir.

* Kurum Geçici Vergisi dönemlerinde 3 aylık toplam farklar dikkate alınır. BURADA ASIL DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ARALIK AYINDA TEK ADAT FATURASI DOĞRU ŞEKİLDE KESİLSE DAHİ HER AY AYLIK TOPLAMLARI BEYAN EDİLMEDİĞİNDEN CEZA İLE MUHATAP OLUNMASI MUHTEMELDİR.

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.