Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
CİRO LİMİTİNE BAKILMAKSIZIN “FAALİYET TÜRÜNE GÖRE” E-FATURA VE E-DEFTER KAPSAMINA GİRECEK MÜKELLEFLER PDF Yazdır e-Posta
01 Temmuz 2024

SIRA  

CİRO LİMİTİNE BAKILMAKSIZIN FAALİYET TÜRÜNE GÖRE E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMASINA GEÇMEK ZORUNDA OLAN MÜKELLEF GRUPLARI

e-FATURAYA GEÇME SÜRESİ

e-DEFTERE GEÇME SÜRESİ

1

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)'ndan lisans alan (bayilik lisansı dâhil) mükellefler

Lisans Alma Tarihini İzleyen  4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

2

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal edenler

 

Faaliyete Başladıkları 4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

3

11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Hal Kayıt Sistemi Kapsamında Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

Faaliyete Başladıkları Tarihten İtibaren 3 Ay İçinde

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

4

(Ek:RG-9/2/2021-31390) Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler (hastane, tıp merkezleri, dal merkezleri, diyaliz merkezleri, Sağlık Bakanlığından ruhsatlı diğer özelleşmiş tedavi merkezleri, tanı, tetkik ve görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, eczaneler, tıbbi cihaz ve malzeme tedarikçileri, optisyenlik müesseseleri, işitme merkezi, kaplıcalar, beşeri tıbbi ürün/ürün sunan ve/veya üreten özel hukuk tüzel kişileri ve bunların tüzel kişiliği olmayan şubeleri, ecza depoları vb.)

Faaliyete Başlayanların SGK’ya Fatura Düzenlemeye Başlamadan Önce

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

5

(Ek:RG-22/1/2022-31727) Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri

Faaliyete Başladıkları Ayı İzleyen 4. Ayın Başından İtibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

6

(Ek:RG-7/10/2023-32332) 2/4/2022 tarihli ve 31797 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Şarj Hizmeti Yönetmeliği kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan şarjağı işletmeci lisansı alan mükellefler ile bu mükellefler tarafından sertifika verilen şarj istasyonu işletmecileri. (Yeni faaliyete başlayanlar faaliyete başladıkları tarihten itibaren)

Öteden beri faaliyeti olanlar 02.01.2024 tarihinde, yeni işe başlayanlar, işe başladıkları tarihten itibaren

E-Faturaya Geçilen Yılı İzleyen Yılın Başından İtibaren

7

2023 Yılında 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 397'inci Maddesinin 4'üncü Fıkrası Uyarınca, Bağımsız Denetime Tabi Olma Şartlarını Sağlayan Mükellefler

İzleyen Yılın Başından İtibaren

İzleyen Yılın Başından İtibaren

8

5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlarla iktisadi kamu kuruluşlarının e-Defter uygulamasına geçiş zorunluluğu yoktur ancak isteğe bağlı olarak e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler. Bunlar ile, isteğe bağlı olarak geçen diğer mükellefler.

www.bbdas.com.tr