Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Torba Kanun Maddeleri (Taslakta Olması Beklenen Bazı Maddeler) PDF Yazdır e-Posta
11 Haziran 2024

Image

*Gayrimenkul değer artış kazancındaki istisnaların kaldırılması*

- 2024 yılı için 87,000 TL

- 5 yıllık istisna süresince sadece 1 konut için uygulanması

- Tapuda Gayrimenkulün değerinin tespiti için Eksper uygulaması ertenecek

*İştirak hisse satış kazanç istisnasının kaldırılması*

- Mevcut hisselerin satışında istisna %75’ten %25’e inecek

- Yeni iktisap edilen hisselerde tamamen kaldırılıyor.

*GYO ve GYF’lerin gayrimenkul kazançlarının vergilendirilmesi*

- Gayrimenkulden elde edilen kazançların %50’sinin dağıtılması şartına bağlı olarak istisnanın devamı

*Serbest bölge vergi istisnasının ihracat gelirleri ile sınırlandırılması*

*Deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlerde uygulanan KDV istisnası kapsamının netleştirilmesi*

- Yük-yolcu taşıma dışında kalan araçların kapsam dışına çıkarılması

- 13/b istisnasının kısmi istisnaya dönüştürülmesi

*İthalatın azaltılması ve yurtiçi ile uyum*

*Vergi cezalarının artırılması*

*Kurumlar vergisi tevkifat kapsamının genişletilmesi*

- E-ticaret üzerinden vergi kesintisi (%1,5)

- Bazı işlemlerin KV yönünden tevkifata tabi tutulması

*Borsada işlem görmeyen hisselerin 2 yıldan fazla elde tutulması halinde kazanç istisnasının kaldırılması* Veya 5 Yıla çıkarılması düşünülmekte.(CB)

*Kripto varlık alım satımına göre işlem vergisi*

*Tekno girişimlerin çalışanlarına hisse senedi opsiyonu vermesine yönelik düzenleme yapılması*

- 3-6 yıl %25, 7-12 yıl %75, 12 yıldan sonra %100 istisna

*Aktiflerde yer alan kıymetli madenlerin borsa rayiciyle değerlemeye tabi tutulması ve vergilendirilmesi*

*Çok uluslu şirketlere yönelik asgari Kurumlar Vergisi uygulaması*

- OECD anlaşması, minimum %15 efektif vergi

*Yurtiçine yönelik asgari Kurumlar Vergisi uygulaması*

- Cironun %2’si kadar matrahın %25’i vergi

- Veya indirim ve istisnalar düşülmeden oluşan matrahın %10’u

*Asgari gelir vergisi uygulaması*

-Cironun %5’i matrah üzerinden %15-40 arası vergi

NOT, Yukarıda yazılı Taslakta olan bazı maddeler olup, Süreç dahilinde ekleme veya kaldırılma olabilir.