Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İNDİRİMLİ ORANA TABİ KDV İADE TALEBİNİN TÜM İŞLEMLERİ KAPSAMASI ZORUNLULUĞU VE ÖZELLİKLİ HUSUSLAR PDF Yazdır e-Posta
10 Haziran 2024

* İndirimli Orana Tabi İşlemleri Bulunan Mükellefler, Bu İşlemleri Nedeniyle Yüklendikleri Ve İndirim Yoluyla Telafi Edemedikleri İçin Mahsuben / Nakden İadesini Talep Edecekleri KDV Tutarını Ocak Ayından Başlayarak Kümülatif Olarak Hesaplarlar.

* İade Talebinin, İlgili Vergilendirme Dönemleri İtibarıyla İndirimli Orana Tabi Tüm İşlemleri Kapsaması Gerekmekte Olup, İşlemlerin Ayrıştırılıp Sadece Bir Kısmına Yönelik Hesaplama Yapılması Ve Bu Şekilde KDV İadesi Talep Edilmesi Mümkün Değildir.

* KDV Kısmi Tevkifat Ve İndirimli Oran Uygulamaları Nedeniyle KDV İade Alacağı Doğmuşsa, Öncelikle Kısmi Tevkifattan Doğan KDV Alacağı İade Edilir.

* İndirimli Orana Tabi Olan İşlemle Genel Orana Tabi İşlemlerin Birlikte Yapılması Halinde, Bu İşlemlere Tekabül Eden Bedel, Toplam Bedelden Ayırt Edilerek Her İşlem Grubuna O Gruba Ait Vergi Oranı Uygulanır. Böyle Bir Ayrımın Yapılamaması Halinde, KDV Hesaplanmasında İşlem Grubu İçerisindeki En Yüksek KDV Oranı Esas Alınır.

* İndirimli Oran Kapsamındaki İşlemlerden;
- KDV’nin Konusuna Girmeyenler KDV Beyannamesine Dâhil Edilmez,
- Kısmi İstisna Kapsamına Girenler Dolayısıyla Yüklenilen Vergilerin İndirim Ve İadesi Söz Konusu Olmadığından, Yüklenilen Bu Vergiler İşin Mahiyetine Göre Gider Veya Maliyet Olarak Dikkate Alınır,
-Tam İstisna Kapsamına Girenler (İhraç Kaydıyla Teslimler Hariç) Dolayısıyla Yüklenilen Vergilerden İndirim Yoluyla Telafi Edilemeyenler İse İlgili İşleme İlişkin Usul Ve Esaslar Çerçevesinde İade Edilir.

* İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Tutarı, İndirimli Orana Tabi Teslim Veya Hizmetle İlgili Olarak Yüklenilen Vergi İle Söz Konusu İşlemler Üzerinden Hesaplanan Vergi Arasındaki Farkın Sonraki Döneme Devreden KDV İle Karşılaştırılması Sonucu Belirlenmektedir. Bu Hesaplama Yapılırken, İndirimli Orana Tabi İşlemler Üzerinden Hesaplanan Verginin Bu İşlemler Nedeniyle Yüklenilen Vergiden Yüksek Olduğu Dönemlerdeki Tutarlar Arasındaki Fark, Cari Dönem Sonu İade Edilebilir KDV Tutarından Düşülür.

* İndirimli Orana Tabi Teslim Veya Hizmetle İlgili Olarak Yüklenilen Vergi İle Söz Konusu İşlemler Üzerinden Hesaplanan Vergi Arasındaki Farkın, (% 1) Oranına Tabi İşlemler İçin İşlem Bedelinin (% 19)’unu, (% 10)’a Tabi İşlemler İçin İse İşlem Bedelinin (% 10)’unu Aşan Kısmı, İade Hesabına Dahil Edilmez.

* İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan İade Tutarının Hesaplanmasında,
- Önce İşlemin Bünyesine Doğrudan Giren Harcamalar Nedeniyle Yüklenilen Vergiler Dikkate Alınır,
-  Daha Sonra İlgili Dönem Genel Yönetim Giderleri İçin Yüklenilen Vergilerden Pay Verilir.
-  Bu Şekilde Hesaplanan Tutarın, Azami İade Edilebilir Vergi Tutarının Altında Kalması Halinde, En Fazla Aradaki Farka İsabet Eden Tutar Kadar Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler (ATİK) Dolayısıyla Yüklenilen Vergilerden İade Hesabına Pay Verilebilir.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.