Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/24314] Sayılı Kararı Resmi Gazetede Yayımlandı PDF Yazdır e-Posta
04 Haziran 2024

04 Haziran 2024 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 32566

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04-[01/24314]

Karar Tarihi: 22/05/2024

Konu: Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesi

KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORLAMASI EĞİTİMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ğ), (h) ve (ö) bentleri uyarınca; 29 Aralık 2023 tarih ve 32414(M) sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 21634 sayılı “Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları (TSRS) Uygulanmasına İlişkin Kurul Kararı’nm 3 üncü maddesi gereğince zorunlu veya tercihen TSRS uyumlu sürdürülebilirlik raporlaması yapacak kurum, kuruluş ve işletmelerin sürdürülebilirlik raporlarının hazırlanmasında, rapor hazırlama çalışmalarında bulunacak kişilerin yetkinliklerinin artırılmasında ve bu konuda eğitim verecek kişi ve kuruluşların belirlenmesinde ülke düzeyinde sürdürülebilirlik raporlaması ve TSRS üzerine yeknesak eğitim müfredatları ve eğitici profillerinin oluşturulmasını sağlamak üzere “Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslaf’ın yayımlanmasına karar verilmiştir.

 

Tamamı İçin Tıklayınız