Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
E-DEFTER TEBLİĞİ İKİNCİL İBARESİ KALDIRILMIŞ, KOPYA İBARESİ DEVAM ETMEKTEDİR PDF Yazdır e-Posta
22 Mayıs 2024

Image

* Asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi,

* E-Defter ve berat dosyalarının yetkili makamlara ibrazı öncelikle ilgili mükelleften yazılı olarak isteneceği,

* Zayi Belgesi İçin Asliye Ticaret Mahkemesine başvuru şekli değişmedi. Başvuru süresi kanuna uygun olarak 30 güne çıkarıldı. 
Tebliğe göre e-Defterleri ve bunlarla ilişkili berat dosyaları ile muhasebe fişlerini yetkili makamların isteği üzerine ibraz etmeyenler hakkında, işledikleri fiile göre Vergi Usul Kanununun ve Türk Ticaret Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. 

E Defter Tebliği İkincil İbaresi Kaldırılmış, Kopya İbaresi Devam Etmektedir.

Defterlerin Saklanmasına İlişkin Hüküm

4.4.1. e) E-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının (İkincil İbaresi Kaldırıldı) Kopyalarının, Gizliliği Ve Güvenliği Sağlanacak Şekilde E-Defter Saklama Hizmeti Yönünden Teknik Yeterliliğe Sahip Ve Başkanlıktan Bu Hususta İzin Alan Özel Entegratörlerin Bilgi İşlem Sistemlerinde Ya Da Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerinde … 10 Yıl Süre İle Muhafaza Edilmesi Zorunludur. … E-Defter Ve Berat Dosyalarına Ait (İkincil İbaresi Kaldırıldı) Kopyalarının Bu Fıkra Uyarınca Muhafazası İçin Gerekli Yükleme İşlemlerinde Bu Tebliğin (4.3.4) Numaralı Fıkrasında Belirtilen Süreler Dikkate Alınır.

Defterlerin Muhafaza – İbrazına İlişkin Hüküm

g) E-Defter Ve Berat Dosyalarının (İkincil İbaresi Kaldırıldı) Kopyalarının Muhafaza İşleminin Başkanlıktan İzin Alan Özel Entegratörlerin Ya Da Başkanlığın Bilgi İşlem Sistemlerinde Muhafaza Edilmesi, Mükellefin Asıl E-Defter Ve Berat Dosyalarının Muhafaza Ve İbraz Ödevlerini Ortadan Kaldırmaz.

Bu Çerçevede E-Defter Ve Berat Dosyalarının Yetkili Makamlara İbrazı Öncelikle İlgili Mükelleften Yazılı Olarak İstenecektir.

İlgili Mükellef Tarafından E-Defter Dosyaları İle Beratlarının Yazılı Talebe Rağmen Yetkili Makamlara İbraz Edilmediğinin Veya Edilemediğinin Tevsikini Müteakip, Saklama Hizmetini Veren Özel Entegratörden Başkanlık Aracılığı İle Ya Da Muhafaza İşleminin Başkanlık Sistemlerinde Yapılması Halinde İse Başkanlıktan, Resmi Yazılı Talepte Bulunularak İlgili E-Defter Ve Berat Dosyalarının (İkincil İbaresi Kaldırıldı) Kopyalarının İbrazı İstenebilecektir. …..

Zayi Belgesi Temini( Kanuni Düzenlemeye Parelel 30 Güne Çıktı)

7.1. E-Defter Tutanlar, Vergi Usul Kanununda Belirtilen “Mücbir Sebep” Halleri Nedeniyle E Defter Veya Beratlarına Ait Kayıtlarının Bozulması, Silinmesi, Zarar Görmesi Veya İşlem Görememesi Ve E-Defter Ve Berat Dosyalarının Muhafaza Edildiği E-Defter Saklama Hizmeti Veren Özel Entegratör Kuruluşlardan Veya Başkanlıktan (İkincil İbaresi Kaldırıldı) Örneklerinin Temin Edilemediği Hallerde, Söz Konusu Durumların Öğrenilmesinden İtibaren Tevsik Edici Bilgi Ve Belgeleri İle Birlikte 30 Gün İçinde Ticari İşletmesinin Bulunduğu Yetkili Mahkemesine Başvurarak Kendisine Bir Zayi Belgesi Verilmesini İstemelidir. Mahkemeden Zayi Belgesinin Temin Edilmesini Müteakip, Zayi Belgesi İle Birlikte Durumun Başkanlığa Yazılı Olarak Bildirilmesi Ve Başkanlık Tarafından İstenilen Bilgi Ve Belgelerin (Talep Edilecek Bilgi Ve Belgeler E-Defter Uygulama Kılavuzunda Açıklanır) İbraz Edilmesi Halinde, Mükelleflerin Zayi Olan E-Defter Kayıtlarının Yeniden Oluşturulması Ve Bunlara Ait Yeni Oluşturulan E-Defter Ve Berat Dosyalarının E-Defter Uygulaması Aracılığı İle Başkanlık Sistemine Yeniden Yüklenmesi için Başkanlık tarafından yazılı izin verilir.

 

Ersan KARACA
Yeminli Mali Müşavir
Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.