Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Yeni Yayımlanan (Vergi Usul Kanunu) Özelgeler 2024/05 PDF Yazdır e-Posta
16 Mayıs 2024

Tarih

Öğe Başlığı

06 Mayıs 2024

Z Raporlarının BS Formunda Bildirilmesi

24 Nisan 2024

İflas Halindeki Şirketin Enflasyon Düzeltmesi Yapma Zorunluluğu

24 Nisan 2024

31.12.2023 Tarihinde İşi Bırakan Mükellefin Enflasyon Düzeltmesi Yapıp Yapmayacağı

29 Mart 2024

Aracılı ihracatta yurtdışındaki firmaya kayyım atanması nedeniyle müşteriden alacağın tahsil edilememesi durumunda imalatçı firma tarafından şüpheli alacak karşılığı ayrılıp ayrılamayacağı

12 Aralık 2023

Peşin İskontolu Faktoring İşlemlerinde, Hesaplanan Faiz Tutarlarının Hangi Dönemde Gelir Kaydedileceği

10 Kasım 2023

Mağaza İçi Mimari Konsept Tasarım Hizmetinin Giderleştirilmesi Ve Mağazada Kullanılan Askıların Amortisman

06 Kasım 2023

Dövizli Mal Alımlarının Değerlemesi

07 Temmuz 2023

Bilanço Esasına Göre Defter Tutarken İşin Bırakılması Ve Yeniden İşe Başlanılması Halinde Hangi Usule Göre Defter Tutulacağı

04 Temmuz 2023

Hatalı Düzenlenen Temel E-Faturanın Düzeltilmesinin Mümkün Olup Olmadığı

04 Temmuz 2023

Özel Hesap Dönemine Tabi Şirketin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 33 Üncü Maddesi Kapsamında Hangi Tarihli Mali Tabloları Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutacağı

12 Haziran 2023

Özel Hesap Dönemine Tabi Şirketin 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 298 İnci Maddesinin (Ç) Fıkrası İle Geçici 32 İnci Maddesi Kapsamında En Erken Hangi Tarihlerde Yeniden Değerleme Yapabileceği Ve Kayıtlara Alabileceği

25 Mayıs 2023

Yerli Bir Portföy Yönetim Şirketi Bünyesindeki Yabancı Hisse Ağırlıklı Serbest Fonun Katılım Paylarının Değerlemesi

16 Mayıs 2023

Türkiye'de Hazırlanan Sanal Uygulama Aracılığıyla Nihai Kullanıcılara Sanal Coin Satış İşleminin Vergilendirilmesi Ve Belge Düzeni

11 Mayıs 2023

Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında İthal Edilen Eşyanın Fiili İhracatı Tamamlandıktan Sonra Ortaya Çıkan Hizmet Maliyetinden Kaynaklı Fiyat Farkı İçin E-Fatura Mükellefi Tarafından Kağıt Fatura Düzenlenip Düzenlenemeyeceği

08 Mayıs 2023

Yurt Dışından Alınan Reklam, Danışmanlık Ve Komisyon Hizmetlerinde Vergilendirme Ve Belge Düzeni

08 Mayıs 2023

Yabancı Para Üzerinden Alınan Çekin, Vadesi Geldiğinde Tahsil Edildiğinde Oluşan Kur Farkı İçin Fatura Düzenlenip Düzenlenmeyeceği

04 Mayıs 2023

İnternet Üzerinden Yapılan Satışlarda Müşterilerin T.C. Kimlik Numarası Bilgisine E-Arşiv Faturalarda Yer Verilmesinin Zorunlu Olup Olmadığı

02 Mayıs 2023

Bilanço Usulünden İşletme Defterine Geçişte İade Faturalarının Hasılat Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı

02 Mayıs 2023

Kargoda Kaybolan Malların Vergi Kanunları Karşısındaki Durum

ÖZELGELER