Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
ADLİ MAHİYETTE VERGİ CEZALARI PDF Yazdır e-Posta
15 Mayıs 2024

Anayasa Mahkemesi 1.6.2023 Tarihinde E.2022/120 Esas Nolu Dosyada, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) Kurumunu Düzenleyen Kuralının Anayasa’ya Aykırı Olduğuna Ve İptaline, Kararın Resmî Gazete’de Yayımlanmasından Başlayarak Bir Yıl Sonra Yürürlüğe Girmesine Karar Vermiştir. Ayrıca Vergi Usul Kanunu’nun 367. Maddesinde Yer Alan Ve Aynı Fail Tarafından Aynı Fiille/Farklı Fakat Bağlantılı Fiille İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçu İle Vergi Kabahatine İlişkin Adli Yaptırım Ve İdari Yaptırıma İlişkin “Ceza” Süreçlerinde Kamu Otoritelerinin Kararlarında Karşılıklı Bağlamazlık Öngören Kural Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir. Bu Durumda Asliye Ceza Mahkemesi Açısından Da Kastın Olmadığı Noktasında Lehe Delil Olur. Buna yönelik yargı paketlerinde değişiklikler yapılmaktadır.

Bu kapsamda Vergi Usul Kanununda Yer Alan Vergi Cezalarına İlişkin Bilgiler Ek Tabloda Yer Almaktadır.

Vergi Usul Kanunu’nun 367. Maddesine Göre Yaptıkları İnceleme Sırasında 359. Maddede Yazılı Suçların İşlendiğini Tespit Eden Vergi Müfettişleri Ve Vergi Müfettiş Yardımcıları Tarafından İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonunun Mütalaasıyla Doğrudan Doğruya Ve Vergi İncelemesine Yetkili Olan Diğer Memurlar Tarafından İlgili Rapor Değerlendirme Komisyonunun Mütalaasıyla Vergi Dairesi Başkanlığı Veya Defterdarlık Tarafından Keyfiyetin Cumhuriyet Başsavcılığına Bildirilmesi Mecburidir. Kanun hükmünden de anlaşılacağı üzere işbu suçların işlendiğine ilişkin tespit Vergi Müfettişleri Ve Vergi Müfettiş Yardımcıları Tarafından Vergi Suçu Raporu ile Ortaya Konur. Ayrıca 359.  maddede yazılı suçlara ilişkin yürütülmekte olan soruşturma veya kovuşturmalarda mütalaaya konu fiilin, başka bir kişi tarafından veya başka bir kişiyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda, bu kişi bakımından kamu davası açılması için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmaz.

Vergi Cezalarına İlişkin Bilgileri İçeren Ek Tablo İçin Tıklayınız

ERSAN KARACA

 

ERSAN KARACA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR