Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
DEFTER BELGELERİN VERGİ MAHKEMESİNE İBRAZI PDF Yazdır e-Posta
15 Mayıs 2024

(2013/3 Esas, 2019/1 Karar Sayılı 08.02.2019 Tarihli Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı )

I-) Mücbir Sebep Varlığı İbraz Etmeme Fiili

Mücbir Sebebin Varlığı Halinde, Davacıdan Defter Ve Belgelerini Vergi İncelemesine İbraz Ederek Alış Belgelerini Defterlerine Kaydettiğini Belgelemesi Beklenemeyeceği Gibi Katma Değer Vergisi İndirimleri Kabul Edilmeyen Davacının, İndirim Uygulama Koşullarından İkincisi Olan, İndirim Konusu Yapılan Vergilerin Alış Belgelerinde Ayrıca Gösterilmiş Olmasını Kanıtlama Yükümlülüğü De Bulunmadığından, İbraz Ödevinin Yerine Getirilmediği Gerekçesiyle Yapılan Tarhiyatların Terkini Gerekir.

Iı-) Mücbir Sebep Olmaksızın İbraz Etmeme Fiili

Daha Önce Vergi İdaresine İbraz Edilmeyen Defter Ve Belgelerin, Gerçek Bir Ticari Harekete Ve Teslime Dayanıp Dayanmadığı Konusundaki Saptama Ancak, Her Türlü İmkan Ve Yetki İle Donatılmış Vergi İdaresi Tarafından Yapılacak İncelemeyle Ortaya Konulabileceğinden, Vergi Mahkemesine Sunulacak Defter Ve Belgeler Hakkında Vergi İdaresinin Bilgi Ve Tespitlerine Başvurulması Bu Amacın Sağlanması İçin Gereklidir. Yaptığı Vergilendirmeye Karşı Açılan Davanın Tarafı Olan Vergi İdaresinin, Ancak Yargılama Sırasında Ulaşabileceği Defter Ve Belgeler Hakkında Gerek Biçimsel Yönden, Gerekse Belgelerin Temsil Ettiği Hukuki Muamelelerin Gerçekliği Konusundaki Saptamaları, Kendisine Vergi Usul Kanunu’nun Tanıdığı Yetki Ve Tekniklere Göre Yapacağında Kuşku Yoktur. Vergi Mahkemesi Tarafından, Yukarıdaki Saptamalardan Sonra Durum Gerektirdiği Takdirde Diğer Kanıtların, 2577 Sayılı Kanun’un 31. Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Elde Edilmesi Mümkündür. Burada Yargı Organınca, İdarenin Yerine Geçerek Herhangi Bir İnceleme Yapılmamakta, Ödenmesi Gereken Verginin Doğruluğu Konusunda Yargısal Denetim Yapılmakta Olup, Bu Da İdari Yargılama Usulü Kanunu’ndan Doğmaktadır.

Mücbir Sebep Olmaksızın Defter Ve Belgelerini, Vergi İncelemesine Yetkili Olan Vergi Müfettişlerine İbraz Etmeyen Katma Değer Vergisi Mükellefleri Adına Yapılan Cezalı Tarhiyatlara Karşı Açılan Davalarda; Davacılar Tarafından, Vergilendirme Dönemine İlişkin Yasal Defterler Ve Belgelerin Vergi Mahkemesine Sunulabileceğinin İleri Sürülmesi Halinde, Bu Defter Ve Belgeler Davacıdan İstenilip, Defterlerdeki Kayıtlar İncelenip, Bu Kayıt Ve Belgeler Hakkında Davanın Diğer Tarafı Olan Vergi İdaresinin Görüşü Ve Saptamaları Da Alınarak Yapılacak Hukuki Değerlendirmeye Göre Karar Verilmesi Gerekir. Vergi Usul Kanunu’nun 367. Maddesine Yer Alan Ve Aynı Fail Tarafından Aynı Fiille/Farklı Fakat Bağlantılı Fiille İşlenen Vergi Kaçakçılığı Suçu İle Vergi Kabahatine İlişkin Adli Yaptırım Ve İdari Yaptırıma İlişkin “Ceza” Süreçlerinde Kamu Otoritelerinin Kararlarında Karşılıklı Bağlamazlık Öngören Kural Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiştir. Bu Durumda Asliye Ceza Mahkemesi Açısından Da Kastın Olmadığı Noktasında Lehe Delil Olur.

ERSAN KARACA

 

ERSAN KARACA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR