Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İŞ KAZASI TAZMİNATI VE KKEG PDF Yazdır e-Posta
11 Mayıs 2024

Gelir Vergisi Kanunu 40/3. bendine göre işle ilgili olmak şartıyla;
* Sözleşmeye( mukavelename) veya
* Mahkeme Kararına (ilam)veya
* Kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatları safi kazancın tespitinde gider olarak indirilebilir.

Kurumlar Vergisi Kanunu 11 /g. bendine göre ise, sözleşmelerde ceza şartı olarak konulan tazminatlar hariç olmak üzere kurumun kendisinin, ortaklarının, yöneticilerinin ve çalışanlarının suçlarından doğan maddi ve manevi zarar tazminat giderleri indirilemez.

30.12.2022 tarihli Özelgeye göre işyerinde gerçekleşen iş kazası sonucu yaralanan işçiye, mahkeme kararına göre kusur oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanarak ödemek zorunda kalınan tazminat, yasal faiz ve harç bedellerinin tamamının, Kurumlar Vergisi Kanununun 11 /g. bendi uyarınca gider olarak kabul etmemektedir.

Bu durumda Vergi İdaresi çalışanlara ödenen tazminatlarda da işvereninin kusuruna isabet eden kısmın gider yazılamayacağı görüşündedir.

Kanunda “suç” ifadesinin tanımı yapılmamıştır. Vergi İdaresi burada kusur sorumluğunu da bu kapsamda değerlendirmektedir. Suç tanımı; Türk Ceza Kanununda veya ceza hükmü içeren özel kanunlarda düzenlenen hukuka aykırı ve cezai yaptırıma bağlanmış yasaklanmış eylemlerdir. Kusur ise kasten veya bilmeyerek bir fiili gereği gibi yapmamak olarak tanımlanabilir. Kusura yönelik hareket suç kapsamında ceza gerektirmeyebilir. Bu durumda suç kavramı kusur kavramından daha üst bir kavram olduğundan Mahkeme Kararına istinaden ödenen tazminatların gider yazılması gerektiği düşünülmektedir.

ERSAN KARACA

 

ERSAN KARACA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR