Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
BAĞ-KUR Prim Borçları KDV İade Alacağından Mahsup Edilebilir Mi? PDF Yazdır e-Posta
11 Mayıs 2024

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nin “IV.A.2. Mahsuben İade Talepleri” bölümünde KDV iade alacaklarının; mükellefin kendisinin veya ortaklık payı ile orantılı olmak üzere adi, kollektif ve adi komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece komandite ortakların), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) prim borçlarına, mahsuben iade edilebileceği belirtilmiştir.

Aynı Tebliğin “IV.A.2.1.1. Mahsup Edilebilecek Borçlar” bölümünün c) bendinde ise KDV iade alacağının, SGK’ya olan sosyal sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferilerine, mahsubunun mümkün olduğu belirtilmiştir.

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinde; prim borçlarının katma değer vergisi iade alacağından mahsubu suretiyle de ödenebileceği hükmüne yer verilmiştir.

5510 sayılı kanunun 4/1.b. maddesi kendi nam ve hesabına çalışanları yani bilinen adıyla Bağkur ödemesine tabi olanları kapsamaktadır.

5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesi ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğine dayanılarak 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin "6. Prim Borçlarının Katma Değer Vergisi İade Alacağından Mahsup Suretiyle Ödenmesi" başlıklı bölümüne göre 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalı çalıştıran işverenlerin prim borçlarının düzenleme kapsamında KDV iade alacaklarından mahsubu öngörülmüş olup Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalılardan kaynaklanan sigorta primlerinin bu çerçevede KDV iade alacağından mahsup suretiyle ödenmesine imkan bulunmamaktadır.

GÖKHAN TEMEL

Yeminli Mali Müşavir & Bağımsız Denetçi

 

Linkedin paylaşımından Alıntı yapılmıştır