Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
HANGİ İŞLEMLERE FORM BA-BS VERİLECEK PDF Yazdır e-Posta
08 Mayıs 2024

Image

Form Ba - Bs Beyanı: Yakın Gelecekte Muhtemelen Çoğu İşlem Beyan Dışı Kalmış Olacaktır.

Form Ba Bs Beyanı

 

Form Ba

Form Bs

Kira Ödemelerine İlişkin Belgelerin

Beyan Yok

Beyan Yok

Elektronik Belge ( E Fatura v.b.)

Beyan Yok

Beyan Yok

Elektronik Belge Olarak Düzenlen İhracat Faturası

Beyan Yok

 

İthalat İşlemlerine İlişkin Belgelerin

Beyan Yok

Beyan Yok

Noterlerde Yaptırılan İşlemlerin: Vergi İdaresinin Görüşüne Göre Vergi Mükellefiyeti Olmayan Şahıslardan Alınacak Arsa Veya İkinci El Taşıtlar İçin Gider Pusulası Düzenlenmesi Ve Bu Kişilere İmzalatılması Gerekmektedir. Vergi Mükellefiyeti Olmayan Kişilerden Noterden Yapılan Araç Satış Sözleşmesi İle Satın Alınan Taşıtlar İçin Ödemenin Banka, Ödeme Kuruluşu Ve Ptt Aracılığıyla Yapılması Halinde, Bu Kurumlarca Düzenlenen Belgeler (Dekont, Alındı Vb.) Gider Pusulası Yerine Kabul Edilecek Ve Bu Hallerde Mükellefler Tarafından Ayrıca Gider Pusulası

Düzenlenmeyecektir. Aksi Takdirde Gider Pusulası Düzenlenmesi Gerekir.

Beyan Yok

 

Sigorta Poliçelerinin

Beyan Yok

Beyan Yok

Sigorta Komisyon Gider Belgesinin

Beyan Yok

Beyan Yok

Elektronik Ürün Senedinin (ELÜS)

Beyan Yok

Beyan Yok

Noterlik Hizmetlerinin

 

Beyan Yok

Döviz Alış-Satışı Yapan Mükelleflerin Düzenlediği Döviz Ve Kıymetli

Maden Alım-Satım Belgesi

Beyan Yok

Beyan Yok

Altın Borsasına Üye Olup Kıymetli Maden Alış-Satışı İle Uğraşan

Mükellefler Kıymetli Maden Alım-Satım Belgesi

Beyan Yok

Beyan Yok

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükelleflerin, Döviz Büroları Ve

Yetkili Diğer Kuruluşlardan Yapmış Oldukları Döviz Alış-Satışları

Beyan Yok

 

Tüm Alış Ve/Veya Satışları Belirtilen Had Olan 5.000 TL’nin Altında Kalan Veya Elektronik Belge Olarak Düzenlenen Belgelerden Oluşan

Mükelleflerin

Beyan Yok

Beyan Yok

Bir Mükelleften Alınan 5.000 TL Aşmayan Yazar Kasa Fişi Aylık Toplamı ( Belirlenen Haddi Aşan Yazar Kasa Fişi Aylık Toplamı

Beyan Edilir.)

Beyan Yok

 

396 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine Göre Bildirim Formlarında Eksik Veya Yanıltıcı Bildirimde Bulunan Mükellefler Hakkında 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. Maddesi Hükmü Uyarınca 2024 Yılında 11.800,00 TL Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir. Söz Konusu Cezanın Uygulanmasında, Ba Ve Bs Bildirim

Formları Tek Bir Form Olarak Değerlendirilir Ve Tek Özel Usulsüzlük Cezası Kesilir.

Bildirim Verme Yükümlülüğü Bulunan Ancak Tüm Alış Ve/Veya Satışları 5.000 TL Altında Kalan Veya Elektronik Belge Olarak Düzenlenen Belgelerden Oluşan Mükelleflerin, İlgili Dönem Form Ba Ve/Veya Form Bs Bildirimlerini Vermelerine Gerek Bulunmamaktadır.

Tabloyu PDF olarak İndirmek için Tıklayınız

ERSAN KARACA

ERSAN KARACA YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR

Not, Tabloyu başka sosyal medyada paylaşılması durumunda Yazarın isminin Kaynak gösterilmesi önemle rica olunur