Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2023 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMENİZİ DOLDURURKEN YATIRIM FONLARINDAN ELDE EDİLEN KAZANÇLARI İSTİSNAYA KONU EDEBİLİRSİNİZ PDF Yazdır e-Posta
24 Nisan 2024

Bilindiği üzere, 15.07.2023 tarihinden sonra iktisap edilen Kurumlar Vergisi Kanununun 5’nci maddesinin (1) fıkrasının (a) bendinde yer alan istisna hükmünün kapsamı 7456 Sayılı Kanun’la getirilen düzenleme ile daraltılmıştır.

15.07.2023 tarihinden önce iktisap edilen Kurumlar Vergisi Kanununun 5’nci maddesinin (1) fıkrasının (a) bendinin alt bentlerinde yer alan tam mükellefiyete tabi diğer yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kâr payları (299 İştirak Kazançları) ile katılma paylarının fona iadesinden doğan gelirler (299 İştirak Kazançları) ile yatırım fonlarının katılma paylarının Vergi Usul Kanununun 279’uncu maddesi kapsamında değerlenmesinden kaynaklanan değer artış kazançları (386 İştirak Kazançları)  kurumlar vergisinden istisna edilecektir. 15.07.2023 tarihinden sonra iktisap edilen bu tür fonlar için istisna hükmünden yararlanmak mümkün değil. Hem 15.07.2023 tarihinden önce hem sonrasında bu tür fon alıp satanların istisna kazançlarını tespit ederken istisna olan kazanç istisnaya tabi olmayan kazançtan hangisinin öncelik sırası alacağı da belirsizdir.

E-beyanname programında istisna kazançlar “Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler bölümünde” 298, 299 ve 386 numaralı kodlara yazılmak suretiyle istisnaya konu edilecektir.

Sonrasında olduğu gibi, 15.07.2023 tarihinden önce olsa bile portföyünde yabancı para birimi cinsinden varlık ve altın ile diğer kıymetli madenler ve bunlara dayalı sermaye piyasası araçları bulunan yatırım fonlarından elde edilen kazançlar istisna kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Ayrıca kurumlar vergisi beyannamesini doldururken bu tür istisna fonları bulunanlar kurumlar vergisi beyannamesinin "Ekler" kısmında " KVK 5/1-a Maddesine Göre Yurtiçi İştirak Kazancı İstisnasına İlişkin Bilgiler" bölümünü doldurmadan beyannameyi onaylama aşamasına geçemiyorsunuz. İstenilen bilgiler ise "İstisna Türü", "İştirak Edilen Şirketin Vergi Kimlik Numarası", İştirak Edilen Şirketin Ünvanı", İştirak Edilen Şirkete İştirak Oranı", Kazancın Elde Edildiği Tarih" ve "Kazanç Tutarı". Beyannameyi doldurmadan bu bilgilere erişim sağlamanız gerekiyor.

 

Soner Ülgen
Tax partner at Northwest Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.
Linkedin Paylaşımından Alıntı Yapılmıştır