Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Yurt Dışından Alınıp Yurt Dışına Satılan Mallar İçin Finansman Gider Kısıtlaması PDF Yazdır e-Posta
02 Nisan 2024

Yurt dışı firmalardan mal alımları ile ilgili olarak, yurtdışı firmalar tarafından şirketler adına fatura veya ilgili ülke vergi mevzuatına göre muteber bir belge düzenlenmesi, fatura veya söz konusu belgede yazılı bedelin Türk Lirası karşılığının ilgili şirketlere intikalinde, belgenin düzenlendiği günde T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen döviz alış kuru esas alınarak hesaplanan Türk Lirası karşılığının dikkate alınması gerekmektedir. Yurt dışındaki firmalara mal satışları ile ilgili olarak, ilgili şirketler tarafından, alıcılar adına genel hükümler çerçevesinde fatura düzenlenmesi, fatura muhteviyatı tutarın Türk Lirası karşılığının ilgili şirketlerin kayıtlarına intikalinde, faturaların düzenlendiği tarihte T.C. Merkez Bankası’nca ilan edilen döviz alış kurunun esas alınarak hesaplanan Türk Lirası karşılığının dikkate alınması elzem bir durumdur.

Mal alışlarına/satışlarına ilişkin fatura/belge muhteviyatı tutarların, kısmen veya tamamen sonraki bir tarihte ödenmesi/tahsili halinde, borç/alacak tutarının değerleme günleri (hesap dönemi ve geçici vergi dönem sonları) itibarıyla 213 sayılı Kanun’un 280. maddesine uygun olarak yabancı para değerlemesine tabi tutulması ve oluşan kur farklarının ilgili dönemde kayıtlara intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Ertan AYDOĞAN*

E-Yaklaşım / Nisan 2024 / Sayı: 376

 

* Vergi Müfettişi