Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2024 Yılında Uygulanacak Gelir Vergisi Kanunu Bazı Parasal Büyüklükler PDF Yazdır e-Posta
31 Aralık 2023

Image

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde ücret gelirleri ile ücret dışındaki gelirler için uygulanan gelir vergisi tarifesi yer almaktadır. 7194 sayılı Kanun’un (RG: 07.12.2019) 17. maddesiyle, söz konusu maddede değişiklikler yapılmıştır. Bu kapsamda tarifeye 500.000 TL’yi aşan gelirler için yeni bir dilim eklenmiş ve bu dilimin vergi oranı %40 olarak belirlenmiştir.

Aynı Kanun’un mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarlarının, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanması gerekmektedir. Madde hükmü uyarınca bu şekilde hesaplanan tutarların yüzde 5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmamaktadır.

Ayrıca Cumhurbaşkanı’nın da bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırma veya indirme yetkisi bulunmaktadır.

2023 yılına ilişkin yeniden değerleme oranı %58,46 olarak hesaplanmış ve 25 Kasım 2023 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan 554 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

2024 yılında ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak vergi tarifelerinin gelir dilimleri, yeniden değerleme oranı dikkate alınmak suretiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hesaplanmış ve 30 Aralık 2023 tarihli 2. mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 324 seri numaralı Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Söz konusu Tebliğ’deki bilgiler çerçevesinde, 2024 yılında elde edilen ücret ve ücret dışındaki gelirler için uygulanacak olan vergisi tarifeleri aşağıda dikkatinize sunulmaktadır:

1. 2024 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi

Vergi oranı

110.000 TL’ye kadar

%15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

%20

870.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL’nin 870.000 TL’si için 213.300 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 958.800 TL, fazlası

%40

 

2. 2024 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

 

Gelir dilimi

Vergi oranı

110.000 TL’ye kadar

%15

230.000 TL’nin 110.000 TL’si için 16.500 TL, fazlası

%20

580.000 TL’nin 230.000 TL’si için 40.500 TL, fazlası

%27

3.000.000 TL’nin 580.000 TL’si için 135.000 TL, fazlası

%35

3.000.000 TL’den fazlasının 3.000.000 TL’si için 982.000 TL, fazlası

%40