Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Dekatür Bezine Uygulanacak KDV Oranı PDF Yazdır e-Posta
23 Mart 2023

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

Gelir İdaresi Başkanlığı

Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı

 
   

Sayı

:

E-45404237-130[I-21-407]-70875

23.03.2023

Konu

:

Dekatür bezine uygulanacak KDV oranı

 
         

İlgi       : 13.01.2022 tarihli özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda, şirketiniz tarafından ithalatı yapılan, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin (TGTC) "5911.90.99.00.19" Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarasında yer aldığı belirtilen dekatür bezi ticari isimli eşyaya uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal ve hizmetlere uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, sözü edilen listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak belirlenmiştir.

Söz konusu BKK eki (II) sayılı listenin 4 üncü sırasında, "Pamuklu, yünlü, ipekli, sentetik, suni veya bunların karışımlarından örme dahil her nevi mensucat (pamuk, keten, ipek, sentetik, suni, kauçuk iplik, lif ve benzerleriyle, hayvan kıllarıyla, dokumaya elverişli maddelerle veya bunların karışımları ile birlikte; el tezgahlarında veya diğer şekillerde dokunsun dokunmasın, ağartılmış, boyanmış, baskılı vb. şekillerde olsun olmasın), emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli mensucat, dokunmamış mensucat, vatka, keçe ile her nevi dantela, kordela, kordon ve işlemeler," yer almakta olup, bu sıra kapsamındaki eşyalar %8 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

TGTC'nin 59.11 tarife pozisyonunda "Dokumaya elverişli maddelerden teknik işlerde kullanılmaya mahsus bu fasılın 8 no.lu notunda belirtilen ürünler ve eşya" düzenlenmiş, bu tarife pozisyonuna ait "5911.90.99.00.19" GTİP numarasında "Diğerleri" tanımlanmıştır.

Buna göre, Gümrükler Genel Müdürlüğü ile yapılan yazışma sonucunda, "Top 1036 Decatising Wrapper" ticari tanımlı eşyanın …… Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan ….. tarihli ve ….. sayılı ikinci tahlil sonucunda %65 pamuk %35 poliamid, teknik işlerde (makinede) kullanılan sık dokunmuş mensucat olduğu ve TGTC'nin "5911.90.99.00.19 Diğerleri" GTİP numarasında yer aldığı anlaşıldığından, söz konusu mensucatın tesliminde 2007/13033 sayılı BKK eki (II) sayılı listenin 4 üncü sırası kapsamında (%8) oranında KDV hesaplanması gerekmektedir.

Bilgi edinilmesini rica ederim.

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.