Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Dernek Tarafından Satın Alınan Prefabrik Yapı İle Konteynerlerin Tesliminde KDV Oranı PDF Yazdır e-Posta
27 Şubat 2023

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Gelir Kanunları KDV-ÖTV Grup Müdürlüğü

 
 

ACELE

Sayı

:

E-39044742-130[Özelge]-254858

27.02.2023

Konu

:

Dernek tarafından satın alınan prefabrik yapı ile konteynerlerin tesliminde KDV oranı

 
         

İlgi

:

15/02/2023 tarih ve 746916 evrak kayıt numaralı özelge talep formunuz.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, kamuya yararlı dernek kapsamında olmayan Derneğinizin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile yapmış olduğu işbirliği protokolü kapsamında 6785 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla olağanüstü hal ilan edilen illerdeki afetzedelerin kullanımına sunulmak üzere kurulum ve montaj işleri dahil olacak şekilde prefabrik yapı ve konteynerlerin tesliminde uygulanması gereken katma değer vergisi (KDV) oranı hakkında Başkanlığımız görüşü talep edilmektedir.

Mal teslimi ve hizmet ifalarına uygulanan KDV oranları, 3065 sayılı KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak maddede yer alan sınırlar dahilinde, 700 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişmeden önce Bakanlar Kurulu, değişiklik sonrasında ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenmektedir.

Bu kapsamda KDV oranları, 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı (BKK) eki (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler içinse %18 olarak uygulanmaktadır.

Söz konusu BKK'ya eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca, prefabrik yapı ile konteynerlerin 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) teslimi (kurulum ve montaj işleri dahil) 23/2/2023 tarihinden itibaren %1 oranında KDV'ye tabi bulunmaktadır.

Buna göre, Derneğiniz ile AFAD arasında düzenlenen işbirliği protokolü çerçevesinde afetzedelerin kullanımına sunulmak üzere kurulum ve montaj işleri dâhil satın alınan prefabrik yapı ile konteynerler için 2007/13033 sayılı BKK'nın geçici 10 uncu maddesi uyarınca 23/2/2023 tarihinden 31/12/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) %1 oranında KDV hesaplanacaktır.

Bilgi edinilmesi rica ederim.

 (*)    Bu Özelge 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 413.maddesine dayanılarak verilmiştir.

(**)   İnceleme, yargı ya da uzlaşmada olduğu halde bu konuya ilişkin olarak yanlış bilgi verilmiş ise bu özelge geçersizdir.

 

(***) Talebiniz üzerine tayin edilmiş olan bu özelgeye uygun işlem yapmanız hâlinde, bu fiilleriniz dolayısıyla vergi tarh edilmesi icap ederse, tarafınıza vergi cezası kesilmeyecek ve tarh edilen vergi için gecikme faizi hesaplanmayacaktır.