Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Kısmi Süreli (Part Time) İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı PDF Yazdır e-Posta
29 Eylül 2018

Kısmi Süreli (Part Time) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı Var Mıdır?

4857 Sayılı İş Kanununun 13. maddesine göre kısmi süreli (part time) iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin kısmî süreli (part time) olmasından dolayı tam süreli emsal işçiye göre farklı işleme tâbi tutulamaz. Kısmî süreli (part time) çalışan işçinin ücret ve paraya ilişkin bölünebilir menfaatleri, tam süreli emsal işçiye göre çalıştığı süreye orantılı olarak ödenir. Yıllık ücretli izin, ücret veya paraya ilişkin bölünebilir bir menfaat olmadığından, çalışılan süreye orantılı olarak değil, tam olarak kullandırılmalıdır.

4857 Sayılı İş Kanununun 53. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin “Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin” başlıklı 13. maddesine göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışanlar yıllık ücretli izin hakkından tam süreli çalışanlar gibi yararlanır ve farklı işleme tabi tutulamaz. Kısmi süreli çalışan işçilerle tam süreli çalışan işçiler arasında yıllık izin süreleri ve izin ücretleri konularında bir ayrım yapılamaz.

Kısmi Süreli (Part Time) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçi Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanmak İçin Haftada Kaç Gün Çalışmalıdır?

Kısmi çalışma (part time) ister haftanın bir veya bazı günlerinde çalışma şeklinde gerçekleşsin, ister her gün birkaç saat çalışma şeklinde olsun, işçi işyerinde çalışmaya başladığı tarihten itibaren bir yıl geçince yıllık ücretli izin hak eder (Yargıtay 9. HD. 4.06.2001 gün 2001/6848 E, 2001/9525 K). Yani kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesiyle çalışan işçi haftada bir gün dahi çalışsa bir yılını doldurduğunda yıllık ücretli izni hak eder.

Kısmi Süreli (Part Time) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Yıllık Ücretli İzni Kaç Gündür?

4857 Sayılı İş Kanununun “Yıllık Ücretli İzin Hakkı ve İzin Süreleri” başlıklı 53. maddesine göre işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet süresi; bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara ondört günden, beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara yirmi günden, onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara yirmialtı günden az olamaz.  Ancak onsekiz ve daha küçük yaştaki işçilerle elli ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi yirmi günden az olamaz. Yıllık izin süreleri iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir. Kısmi süreleri iş sözleşmeleriyle çalışan işçilerin yıllık ücretli izin süresi tam süreli işçilerle aynıdır.

Kısmi Süreli (Part Time) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçi Yıllık Ücretli İznini Hangi Günlerde Kullanır?

4857 Sayılı İş Kanununun 53. Maddesine dayanılarak çıkarılan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin “Kısmi Süreli ve Çağrı Üzerine Çalışmalarda Yıllık Ücretli İzin” başlıklı 13. Maddesine göre kısmi süreli ya da çağrı üzerine iş sözleşmesi ile çalışanlar iş sözleşmeleri devam ettiği sürece her yıl için hak ettikleri izinleri, bir sonraki yıl izin süresi içine isabet eden kısmi süreli iş günlerinde çalışmayarak kullanır.

Örneğin 21.12.2015 tarihinde işe başlayan ve haftada üç gün (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) çalışan bir işçi 21.12.2016 tarihinde 14 gün yıllık ücretli izin hak edecektir. Bu işçi 02.01.2017 tarihinde yıllık izne ayrılmak isterse 02.01.2017 – 15.01.2017 tarihleri arasında yıllık izinli olacak ve 16.01.2017 tarihinde işbaşı yapacaktır. Yani işçi bu 14 günlük süreye isabet eden toplam 6 işgününde çalışmamış olacaktır.

Kısmi Süreli (Part Time) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanır?

Yıllık ücretli izin ücretinin hesaplanmasında esas alınacak ücret işçinin kısmi çalışma karşılığı aldığı ücret olacaktır (Yargıtay 9. HD. 20.11.2008 gün 2007/31344 E, 2008/31565 K).

Örneğin haftada üç gün (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) çalışan ve günlük ücreti 100 TL olan bir işçi 02.01.2017 tarihinde yıllık izne ayrılıp 15.01.2017 tarihine kadar izin kullandığında toplam 6 çalışma gününde izin kullanmış olacağından 600 TL yıllık ücretli izin ücretine hak kazanacaktır.

Kısmi Süreli (Part Time) İş Sözleşmesiyle Çalışan İşçinin Yıllık Ücretli İznine Hangi Süreler Eklenir?

4857 Sayılı İş Kanununun “Yıllık Ücretli İzin Uygulaması” başlıklı 56 maddesine göre yıllık ücretli izin günlerinin hesabında izin süresine rastlayan ulusal bayram, hafta tatili ve genel tatil günleri izin süresinden sayılmaz.

4857 Sayılı İş Kanununun “Hafta Tatili Ücreti” başlıklı 46.maddesine göre, 63. Maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verilir. Kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin hangi hallerde hafta tatiline hak kazanacağını Kısmi Süre (Part Time) İşçilerin Hafta Tatili Hakkı isimli yazımızdan inceleyebilirsiniz. Eğer kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalışan işçi hafta tatiline hak kazanmışsa yıllık ücretli izin süresine isabet eden hafta tatili günleri izin süresine eklenecektir.

Örneğin 01.06.2015 tarihinde işe başlayan ve haftanın altı günü günde iki saat çalışan bir işçi 01.06.2016 tarihinde 14 gün yıllık ücretli izin hak edecektir. Bu işçi 02.01.2017 tarihinde yıllık izne ayrılmak isterse 02.01.2017 – 17.01.2017 tarihleri arasında yıllık izinli olacak ve 18.01.2017 tarihinde işbaşı yapacaktır. Yani izin süresine isabet eden iki hafta tatili işçinin yıllık ücretli izin süresine eklenecektir.

Kısmi süreli (part-time) iş sözleşmesiyle çalışan işçilerin yıllık ücretli izin sürelerine isabet eden çalışma günlerine rastlayan Ulusal Bayram ve genel tatil günleri izin sürelerine eklenecektir.

Örneğin 01.06.2015 tarihinde işe başlayan ve haftada üç gün (Pazartesi, Salı ve Çarşamba) çalışan bir işçi 01.06.2016 tarihinde 14 gün yıllık ücretli izin hak edecektir. Bu işçi 22.08.2016 tarihinde yıllık izne ayrılmak isterse 30 Ağustos çalışma günü olan Salı gününe denk geldiği için 22.08.2016 – 05.09.2016 tarihleri arasında yıllık izinli olacak ve 06.09.2017 tarihinde işbaşı yapacaktır. Yani işçi bu 15 günlük süreye isabet eden toplam 6 işgününde ve 1 Ulusal Bayram ve genel tatil gününde çalışmamış olacaktır.

http://www.calismamevzuati.com/2017/01/kismi_sureli_part_time_iscinin_yillik_ucretli_izin_hakki_haber136-html/