Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2020
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı
30 Aralık 2020 Mesleki Sorumluluk Sigortasına İlişkin Ödenen Primlerin Mesleki Kazancın Tespitinde İndirim Konusu Yapılabileceği
30 Aralık 2020 Gerçek Usulde Vergilendirilen Eşinden Boşanan Kişinin Diğer Şartları Sağlaması Halinde Basit Usulde Vergilendirmeden Yararlanabileceği
30 Aralık 2020 Personele Lojman Olarak Tahsis Edilmek Üzere Kiralanan Konut İçin Ödenen Tutarın Gider Kaydı
29 Aralık 2020 Güzellik Salonu İşletmesinde Basit Usul Mükellefiyet
18 Aralık 2020 Heykeltıraş murise ait heykel kalıplarından eser üretilmesi faaliyetinin vergilendirilmesi
15 Aralık 2020 Servis Taşımacılığı Kartının Devrinden Elde Edilen Kazancın Vergilendirilmesi
15 Aralık 2020 Youtube Kanalı Üzerinden Yapılan Yayından Elde Edilen Kazancın Ticari Kazanç Olarak Vergilendirileceği
15 Aralık 2020 Katılma paylarının fona iade edilmeksizin kar payı olarak dağıtılması halinde vergilendirme
14 Aralık 2020 Ücretli çalışan avukatlara ödenen vekalet ücretlerinde gelir vergisi tevkifatı
11 Aralık 2020 Deri üzerine, özel bıçaklarla işleme ve bitkisel boyalarla yapılan Karagöz tasvirleri faaliyetinin vergilendirilmesi
10 Aralık 2020 Bilgisayar Oyunu Yazılımlarından Elde Edilen Gelirlerin Vergilendirilmesi
09 Aralık 2020 Ortaklığın sona erdirilip aynı faaliyete kendi nam ve hesabına devam edilmesi, önceden yararlanılan genç girişimcilerde kazanç istisnasının ihlali olmadığı
09 Aralık 2020 Babası adına kayıtlı ticari aracı satın alarak aynı faaliyet kodu ile faaliyete başlanmasının ticari işletmenin devri olarak sayılmaması nedeniyle genç girişimci kazanç istisnasından faydalanmanın mümkün olması
08 Aralık 2020 İcap nöbeti ödemelerinden gelir vergisi kesilip kesilmeyeceği
17 Kasım 2020 Envantere kaydedilen veya kiralanan araç için yapılan harcamalar ile dış giyim harcamalarının gider olarak dikkate alınıp alınmayacağı
16 Kasım 2020 Babanın Terk Ettiği İşe Devam Edilmesi Halinde Genç Girişimci Kazanç İstisnası
16 Kasım 2020 ABD’den Alınan Emekli Ve Dul Maaşlarının Türkiye’de Vergilendirilmesi
16 Kasım 2020 Serbest Meslek Erbabının Yapacağı Özel Bina İşyeri İnşaatının Vergisel Durumu
13 Kasım 2020 Personele verilen yemek bedelinin indirim konusu yapılıp yapılmayacağı
13 Kasım 2020 Yurtdışı mukimi firmalardan Türkiye'deki aracı kurumlar vasıtasıyla elde edilen temettü gelirlerinden yurt dışında kesilen vergilerin mahsubu
13 Kasım 2020 Temettü Gelirinin Beyanı (Yılın 200 Gününden Fazlasını İtalya'da Geçirdiğinizi, Türkiye'deki Şirketinizin 2019 Yılında Kar Dağıtımında Bulunduğunu)
13 Kasım 2020 Yabancı uyruklu basit usul mükellefin genç girişimcilerde kazanç istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı
13 Kasım 2020 Genç girişimci kazanç istisnasından yararlanan mükellefin aynı zamanda yurt dışında mukim firmalara verilen yazılım hizmetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı
13 Kasım 2020 Eczacılık faaliyetinin anneden devralınması neticesinde mükellefin genç girişimci istisnasından faydalanıp faydalanamayacağı
12 Kasım 2020 Şahıs Sigorta Primlerinin Ücret Matrahından İndiriminde Esas Alınacak Ücreti Oluşturan Gelirler
10 Kasım 2020 5746 Sayılı Kanunda Sayılan Ar-Ge, Tasarım Ve Rekabet Öncesi İşbirliği Projelerinden Herhangi Birinin Kapsamına Girmeyen Bir Projede Çalışan Personelin Gelir Stopajı Teşvikinden Yararlanamayacağı
06 Kasım 2020 Mesleki yayın niteliğinde olmayan kitap, dergi, roman vb. için ödenen bedellerin serbest meslek kazancının tespitinde indirim konusu yapılamayacağı
04 Kasım 2020 Serbest Meslek Erbabının Kendisine Ait Yemek Bedelini Gider Yazıp Yazamayacağı
04 Kasım 2020 Avukat Babası ile aynı işyerinin farklı odalarında çalışan avukatın, genç girişimcilerde kazanç istisnasını ihlal edip etmediği
26 Ekim 2020 Avukatlık vekâlet ücretinin vergilendirilmesi ve belge düzeni
 
<< Başlangıç < Önceki 1 2 3 4 5 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 30 / 134