Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
2016
Süzgeç     Sıralama     # Göster 
Tarih Öğe Başlığı Gösterimler
07 Nisan 2016 Yurt dışına ihraç edilen prefabrik yapıların montaj işlemlerinin Kurumlar Vergisi, KDV açısından değerlendirilmesi ve belge düzeni hk. 114
16 Mart 2016 Rusya'ya bağlı Özerk Tataristan Cum. Firmaya verilen montaj tasarım hizmeti ve malzeme temini işinin kurumlar vergisinden istisna olup olmadığı 153
07 Mart 2016 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı sonucu elde edilen kazancın vergisel boyutu 165
03 Mart 2016 Köy tüzel kişiliğince ekmek imalatı yapılması halinde kurumlar vergisi mükellefiyeti 151
01 Mart 2016 Yapılan bağışların gelir kaydedildiği ve bu gelirlerin nasıl kaydedileceği fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve bağışların kdv ye tabi olup olmayacağı 159
26 Şubat 2016 Yurt dışında alt yüklenici olarak yapılan asma germe membran işinden elde edilen kazancın kurumlar vergisi istisnasından yararlanıp yararlanamayacağı 126
24 Şubat 2016 Kurumlar vergisinden muaf olan özel bütçeli kamu kurumunun ÖKC kullanıp kullanamayacağı 132
24 Şubat 2016 İsviçre mukimi firmadan alınan SAP yazılım kullanım bedelleri ve söz konusu yazılımın uyarlanması amacıyla yapılan harcamaların giderleştirilmesi ve tevkifat uygulaması 174
24 Şubat 2016 Vakfa ait gayrimenkullerin kiraya verilmesi dolayısıyla kurumlar vergisi mükellefiyeti oluşup oluşmayacağı 256
24 Şubat 2016 Okullarda ısınma amaçlı kullanılacak LPG için gerekli altyapının oluşturularak bedelsiz teslim edilmesi ve akabinde bedelsiz olarak LPG bağışlanmasında belge düzeni ve Kurumlar Vergisi, KDV, ÖTV 153
24 Şubat 2016 Aktifte kayıtlı bulunan taşınmazın leasing şirketine satılıp geri kiralanmasından sonra sözleşme sonunda 3.kişilere tekrar satışında gayrimenkulün edinim tarihi olarak hangi tarihin dikkate alınacağı 263
23 Şubat 2016 Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan şirketlerin vergisel durumu 119
22 Şubat 2016 Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmaz satışının KV ve KDV' den istisna olup olmadığı 215
19 Şubat 2016 Vakıf iktisadi işletmesinin Anonim Şirkete dönüşmesinde KV. ve DV. uygulaması 139
19 Şubat 2016 Derneğin iktisadi işletmesinin yapacağı bağış ve yardımlar 157
18 Şubat 2016 Makbuz Karşılığı KKTC Sağlık Bakanlığına Yapılacak Ödemenin Şirketin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı 162
18 Şubat 2016 Hesaplanan KDV olarak beyan edilen ancak sözleşme gereği arsa sahibi vakıftan tahsil edilmeyen KDV nin Değersiz Alacak olarak kabul edilip edilemeyeceği 159
18 Şubat 2016 Kore mukimi firmadan DMU Motorsuz Araç Alım Projesi alımı işi nedeniyle yapılan ödemelerin vergi mevzuatı karşısındaki durumu 120
17 Şubat 2016 Ecrimisil ödeyerek kullanım hakkına sahip olunan hazine adına kayıtlı 2/B arazinin zilyetliğinin üçüncü kişilere devrinden elde edilecek kazancın kdv ve kurumlar vergisinden istisna edilip edilemeyeceği 257
17 Şubat 2016 Kat karşılığı öğrenci yurdu ve sosya tesis inşaatı işinde vergi kesintisi yapılıp yapılmayacağı 215
17 Şubat 2016 Türkiye’de yerleşik olan yabancı uyruklu kişi ve kurumlara verilen eğitim hizmeti faaliyetinden elde edilen kazancın indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 153
17 Şubat 2016 Patentli buluşun seri üretime tabi tutulması ve üretiminin fason olarak yaptırılması halinde sınai mülkiyet haklarında istisna uygulaması 172
17 Şubat 2016 Hollanda mukimi dar mükellef kurumun laptop kiralama bedeli ve yurt dışında yapılan bağışların Türkiye'deki şubesine fatura edilmesinde vergilendirme 166
17 Şubat 2016 Yurtdışında mukim firmanın serbest bölgede bulunan iştirakine ait muhasebe kayıtlarının mail ortamında verilmesi durumunda Kurumlar Vergisi uygulaması 168
17 Şubat 2016 İstimlak edilen gayrimenkule ödenen bedeller için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı 133
17 Şubat 2016 Bina Yapımı ve Gayrimenkul Satış Vaadi Sözleşmesinin Gelir Vergisi Kanunu'nun 42'nci maddesi kapsamında değerlendirilmesi 140
17 Şubat 2016 Şirket ortağından kiralanan araca ait giderlerin kurum kazancının tespitinde indirim konusu yapılıp yapılamayaacağı. 169
17 Şubat 2016 6552 sayılı Kanun’un 73’üncü maddesine göre yapılandırılarak veya vergi dairesince taksite bağlanarak ödenen MTV’nin kurum kazancından indirilip indirilemeyeceği 201
17 Şubat 2016 Taşınmaz satışından elde edilen kazancın Kurumlar Vergisi Kanunu karşısındaki durumu 149
17 Şubat 2016 İstimlak edilen gayrimenkule ödenen bedeller için kurumlar vergisi istisnasından yararlanılıp yararlanılamayacağı 218
17 Şubat 2016 TURQUALITY Destek Programı kapsamında hibe niteliğinde alınan tutarların gelir kaydedilip kaydedilmeyeceği ve hangi hesapta izleneceği 183
17 Şubat 2016 Dernek adına alınan ayni bağış ve yardımların dernek iktisadi işletmesine aktarılması durumunun KV, KDV ve VUK yönünden değerlendirilmesi 171
17 Şubat 2016 Şirket aktifinde kayıtlı taşınmazların finansal kiralama şirketine satışından elde edilecek kazancın vergilendirilmesi 166
17 Şubat 2016 Şirket tarafından Belediyeden kiralanan yere ait 2013 yılı kira ödemesinin 2014 yılında yapılması durumunda ödenen tutarın indirim konusu yapılıp yapılmayacağı 149
17 Şubat 2016 Büyükşehir Belediyesine bağlı su idaresinin IGPS Sabit Referans İstasyonunu kullanımı karşılığında alacağı bedelin kurumlar vergisine tabi olup olmadığı 153
17 Şubat 2016 İş görüşmesi yapmak ve müşteri ağırlamak için yat kiralamanın vergisel boyutu 175
17 Şubat 2016 Nev’i değişikliğine tabi tutulan şirketin kıst dönem zararlarının takip eden geçici vergi beyannameleri ve ilgili dönem kurumlar vergisi beyannamesinde indirime konu edilip edilmeyeceği 253
17 Şubat 2016 Merkezi yurtdışında bulunan firmaca yapılan ekipman ve malzeme teslimleri ile Türkiye'deki şubece ifa edilen yerli malzeme temini ile kurulum hizmetlerinden tevkifat yapılıp yapılmayacağı 172
17 Şubat 2016 Dernek Tarafından Şirkete Yapılan Kira Ödemelerinin KV ve KDV Açısından Değerlendirilmesi 136
12 Şubat 2016 Lunapark oyuncaklarının imalatı ve kurulumu işinin senelere sari inşaat işi kapsamında olup olmadığı ve yapılan ödemelerin kdv ve geçici vergi matrahında dikkate alınıp alınmayacağı 190
04 Şubat 2016 Şirket aktifine kayıtlı olan ve kiraya verilmek suretiyle değerlendirilen taşınmazın zaruri sebeplerden dolayı satışının KVK yönünden değerlendirilmesi 132
12 Ocak 2016 Eğitim faaliyetinin gerçekleştirildiği okullara ilişkin olarak döviz cinsinden alınan kira bedellerinin değerlemesinden oluşan kur farklarının eğitim faaliyeti gelirleri ile birlikte istisna kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği 161
08 Ocak 2016 Şirket ortaklarının şirketin finansmanını sağlamak için aldıkları krediyi şirkete vermeleri halinde faiz ve giderlerin indirim konusu yapılıp yapılamayacağı 878
06 Ocak 2016 Ar-Ge Merkezi belgesinin mükellefin talebi doğrultusunda iptal edilmesi durumunda vergilendirme 180
05 Ocak 2016 İspanyadan alınan bilgisayar programı için ödenen bedellerden vergi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı ve KDV ye tabi olup olmadığı 155
 
<< Başlangıç < Önceki 1 Sonraki > Son >>
Sonuçlar 1 - 45 / 45