Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
SGK İdari Para Cezalarına Hangi Mahkemede Dava Açılır PDF Yazdır e-Posta
10 Şubat 2018

Image

5510 sayılı Kanuna göre, bu kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde kanun hükümlerinin uygulanmasıyla ilgili ortaya çıkan uyuşmazlıklar iş mahkemesinde görülür.

 Bu düzenlemenin istisnası ise idari para cezaları ile ilgili açılacak davalardır. İdari para cezaları ile ilgili itirazı Kurumca reddedilenler, kararın kendilerine tebliği tarihinden itibaren 30 gün içinde yetkili idare mahkemesine dava açabilirler.

2014 yılında 5521 sayılı Kanunun 7. maddesine eklenen fıkralar uyarınca, 5510 sayılı Kanun ve diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda dava açılmadan önce Sosyal Güvenlik Kurumuna müracaat edilmesi zorunlu hale getirilmişti. Kuruma karşı dava açılabilmesi için taleplerin reddedilmesi veya reddedilmiş sayılması şarttır.

Son olarak, 5521 sayılı Kanunu yürürlükten kaldıran 12.10.2017 tarihli 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu ile getirilen benzer hükümlere göre de, 5510 sayılı Kanun ile diğer sosyal güvenlik mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklarda, hizmet akdine tabi çalışmaları nedeniyle zorunlu sigortalılık sürelerinin tespiti talepleri hariç olmak üzere, dava açılmadan önce SGK'ya başvurulması zorunludur. Diğer kanunlarda öngörülen süreler saklı kalmak kaydıyla, yapılan başvuruya 60 gün içinde Kurumca cevap verilmezse talep reddedilmiş sayılacaktır.

Kuruma başvurmadan, doğrudan iş mahkemesinde dava açılması halinde, mahkeme idari başvuru yolları tüketilmediği gerekçesiyle davayı reddedecektir. Hizmet tespit davaları, SGK'ya başvurma şartı olmadan doğrudan iş mahkemelerinde açılabilecektir. Bu davaya, ihbar üzerine davalı yanında feri müdahil olarak Kurum da katılacaktır. Lebib Yalkın Yayımları