Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Mali Müşavirlere Yeni Sorumluluklar ve Sıkça Muhatap Olabilecekleri İdari Para Cezaları Getirilmiştir PDF Yazdır e-Posta
10 Şubat 2018

Image

5510 sayılı Kanun’un 12. maddesi ve buna istinaden 05.12.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 28. maddesi ile bu yönetmeliğe ek 4. madde eklenmiş ve eklenen bu madde ile meslek mensuplarına çok değişik şekilde yorumlanacak ve değerlendirilebilecek yeni sorumluluklar getirilmiştir.  

Yapılan bu yeni düzenlemeye göre;

1- Kanuna göre düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter kayıtlarına veya bu defter ve kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte 3568 sayılı Kanun’a göre yazılı sözleşme ile yetki verilmiş Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler da müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaklardır.

2- Kanun uyarınca düzenlenmesi ve verilmesi gereken muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin meslek mensupları tarafından düzenlenmesi ve verilmesi için işverenler ve ilgili meslek mensupları arasında mutlaka yazılı sözleşme düzenlenmelidir.

3- Meslek mensupları ile işverenler arasında meslek faaliyeti için düzenlenen sözleşmenin herhangi bir nedenle iptal edilmesi halinde yeni sözleşme bir aylık süre içerisinde  SGK’ ya  bildirmesi gerekecektir.

4- İşveren veya işveren tarafından yetki verilen kişinin imzası olmayan veya bu kişiler tarafından intikal ettirilmeyen bilgi ve belgelere istinaden meslek mensupları tarafından düzenlenen defter, belge ve bilgiler için meslek mensupları doğrudan sorumlu sayılacaktır.

5- Meslek mensupları tarafından düzenlenecek ve verilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından meslek mensuplarının sorumlu olması için,  söz konusu defter, kayıt ve belgelerin işveren veya imza karşılığı veya yazılı tutanak yoluyla, bilgilerin ise mail, kısa mesaj veya yazılı tutanak gibi yollarla meslek mensuplarına intikal ettirilmiş olması gerekir.

6- İşveren tarafından yazılı sözleşme ile yetki verilmiş meslek mensuplarının, Kanuna göre düzenledikleri muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde yer alan bilgilerin, defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasına kendi kusurlu davranışları ile sebebiyet verdiklerinin, Kurumca veya yetkili adli mercilerce tespit edilmesi  halinde, meslek mensupları ortaya çıkacak olan prim kaybından, gecikme cezasından, gecikme zammından, idari para cezalarından ve Kanun kapsamında fazla veya yersiz olarak yapılan ödemelerden işverenlerle birlikte müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Ahmet AĞAR E-Yaklaşım / Şubat 2018 / Sayı: 302