Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İş Bitirme Belgelerinin Başka Bir Şirket Tarafından Kullanımı PDF Yazdır e-Posta
11 Ocak 2018

Image

İş bitirme belgeleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu (“4734 sayılı Kanun”) uyarınca bir ihaleye katılmak için sunulması gereken zorunlu dokümanlardandır. İhalelerde, kural olarak,   iş bitirme belgelerinin, söz konusu iş bitirme belgelerinin sahibi olan şirket haricindeki başvurucular tarafından kullanılması mümkün değildir. Ancak, belirli koşullar altında böyle bir kullanım mümkün olabilmektedir. İşbu makale, iş bitirme belgesinin başka bir şirketçe kullanılabilmesi için varlığı gereken koşullara ilişkindir.

4734 sayılı Kanun’un 10. maddesi, ihalede teklif vermek isteyen başvurucuların ihaleye konu işi bitirebilmek için teknik ve profesyonel niteliklerinin yanında finansal ve ekonomik kapasiteleri açısından yeterliliğe sahip olup olmadığının yetkili otoritece belirlenebilmesi için sahip olmaları gereken bilgi ve belgeleri düzenlemektedir. Bahsedilen madde aynı zamanda ihaleye başvurucu olarak katılabilmek ile ilgili bilgi ve belgelerin ilgili yetkili otoriteye gönderilmesi için pek çok sınırlama getirmektedir. Bu sınırlamalardan biri işlerin tamamlanması, yönetilmesi veya denetlenmesi nedeniyle sertifika elde etmiş başvuruculara ilişkindir.

Maddenin üçüncü fıkrası açıkça şu şekildedir:

“İş bitirme, yönetim veya denetim suretiyle elde edilecek belgeler, belge sahibi kişi veya kuruluşların dışındaki istekliler tarafından kullanılamaz, belgeler devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları, her ihalede bu oranın aranması ve teminat süresince bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.”

4734 sayılı Kanun’da belirtilen bu gereklilik, Yapım İşleri Uygulama Yönetmeliği’nde (“Yönetmelik”) de düzenleme altına alınmıştır. İlgili düzenleme, Yönetmelik’in “İş Deneyim Belgelerinin Verilmesi” başlıklı 47. maddesinin 6. paragrafında benzer ifadelerle tekrar edilmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

“İş bitirme, iş durum, iş denetleme ve iş yönetme belgeleri, belge sahibi gerçek veya tüzel kişiler dışındaki aday ve istekli tarafından kullanılamaz, devredilemez, kiraya verilemez ve satılamaz. Bu belge sahiplerinin kuracakları veya ortak olacakları tüzel kişiliklerin ihaleye girebilmesinde; en az bir yıldır tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip olmaları ve teminat süresince (kesin kabule kadar) bu oranın muhafaza edilmesi zorunludur.”

Yukarıdaki maddelerde bahsedilen, aynı hisse oranını elde tutmak için gerekli olan süre sınırlaması olan “teminat süresi”nin sonu, hisse sahibinin iş bitirme belgesini kullandığı ilgili projenin “kesin kabul” tarihidir.  Başka bir deyişle, başvurucu Şirket bir ihaleyi  kendi hissedarı olan bir Şirket’in sahip olduğu iş bitirme belgesini kullanarak kazandıysa; iş bitirme belgesinin sahibi olan Şirket, hisse oranını korumalı ve ilgili projenin kesin kabul tarihine kadar hisseleri bütün hisselerin yarısının altına düşmemelidir.

Bahsedilen düzenlemelerde görüleceği üzere; bir Şirket’in kendi hissedarı olan bir başka Şirket’in iş bitirme belgesi ve diğer yeterlilik belgelerini muhtemel bir ihalede kullanabilmesi için;

  • İş bitirme belgesine sahip Şirket’in, başvurucu Şirket’in hisselerinin yarıdan fazlasını en az bir yıldır elinde tutuyor olması ve,
  • Bu durumunu teminat süresinin sonuna kadar koruması gerekmektedir. Diğer bir deyişle, iş bitirme belgesi sahibi Şirket’in pay oranının ilgili projenin kesin kabul tarihine kadar tüm hisselerin yarısının altına düşmemelidir.

http://www.kasaroglu.av.tr/tr/is-bitirme-belgelerinin-baska-bir-sirket-tarafindan-kullanimi