Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
www.ozdogrular.com' da Yazar Olmak İstermisiniz PDF Yazdır e-Posta
06 Kasım 2017

www.ozdogrular.com' da Yazar Olmak İstermisiniz

Yayın Kurallarımız

www.ozdogrular.com sitesi kendi alanında uzun yıllardır geniş bir okuyucu kitlesine ücretsiz hizmet veren, bir sitedir.

www.ozdogrular.com sitesinde yayımlanan yazılar aşağıdaki konular kapsamındadır.

    – Genel Ekonomi

    – İnsan Kaynakları

    – İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

    – Vergi Mevzuatı

    – Genel Muhasebe

    – Sermaye Piyasası

    – Ticaret Hukuku

    – e-Ticaret

    – Çalışma Ekonomisi

    – Bankacılık ve Finans

    – Kamu Maliyesi

    – Dünya Ekonomisi

Yayın İlkelerimiz:

1- Yayımlanacak makalelerin Türkçe olması ve dilbilgisi kuralları çerçevesinde yazılması gerekmektedir.

2- Gönderilecek çalışmaların word veya html belgesi halinde elektronik posta ile Bu e-Posta adresi istenmeyen postalardan korunmaktadır, görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir. posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

3- Sitemizde yayımlanması istenen çalışmalar daha önce herhangi bir basın organında (internet sitesi, gazete, dergi, kitap vb.) yayımlanmış olmamalı veya yayınlanmak üzere herhangi bir yayın organına gönderilmiş olmamalıdır.

4- Makalelerin yayımlanmasında; yayın kurulu dışında hakem değerlendirmelerine başvurulabilir. Bu takdirde makalelerin düzeltilmesi, değişikliklerin yapılması istenebilir.

5- Yayımlanması istenen çalışmaların güncel bilgileri kapsıyor olması tercih edilir.

6- 21 Kasım 2007 Tarih, 26707 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SM, SMMM, YMM Mesleklerine İlişkin Haksız Rekabet ve Reklam Yasağı Yönetmeliği’nin 19. Maddesine uyulması gerekmektedir.

Kitap ve makale yayını”

MADDE 19 – (1) Meslek mensupları, mesleki konularda hazırlayacağı kitap, makale ve benzeri bilimsel çalışmalarda mesleki ve akademik unvanlarını kullanabilir ancak, çalıştığı büro, şirket veya kurumun ad veya unvanını kullanamaz. Bağlı bulunulan büro, şirket veya kurumun faaliyetleri hakkında reklam sayılacak açıklama yapılamaz.”

7- Yazar, gönderdiği makalelerin tüm haklarını ozdogrular.com’a devreder.  Yazar bu konuda herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

8- Yayımlanması için gönderilen çalışmaların başında;

– Tarih,

– Ad Soyad,

– Unvan (Akademik Kariyer, Prof., Doç. Dr., Dr., YMM., SMMM. vb.)

  (Kanunlardan kaynaklanmayan unvanlar yazılmamalıdır)

– e-Mail adresi yer almalıdır (Web adresi veya kurum adı yazılmamalıdır)

9- Yayımlanması için gönderilen çalışmaların en fazla 6 sayfadan oluşması gerekmektedir. 6 sayfadan fazla olan çalışmalar bölünmeli ve ayrı ayrı gönderilmelidir. (xxxx (1)), (xxxx (2))

6 sayfadan uzun olan yazılar, yayın kurulu tarafından gerektiği kadarı ile bölümlenerek en az 15 gün ara ile yayınlanabilir. (xxxx (1), (xxxx (2))

10- Yayımlanması için gönderilen çalışmalarda dayanak bilgileri, dipnotlar ve kaynaklar mutlaka belirtilmelidir. Çalışmalarda metin içi kaynak gösterme ya da dipnot şeklinde kaynak gösterme metodlarından biri kullanılmalıdır.

11- Makale, içerik dikkate alınarak konu başlıklarına göre bölümlere ayrılmış olmalıdır. Bölüm başlıkları belirli bir sistematik esas alınarak harf ya da ondalık sistemle ve koyu harflerle belirtilmelidir.

12- Aylık makale sayısı (yazar bazında) en fazla iki adet yayımlanacaktır.

13- Gönderilen çalışmaların yayımlanıp yayımlanmaması tamamen www.ozdogrular.com ‘a aittir.

14- Yayımlanan makaleler; tamamen yazarın görüş ve sorumluluğu kapsamında olup, www.ozdogrular.com ve yayın kurulunun ’un görüşü ve sorumluluğunda kullanılamaz.

15- Sitemizde yayımlanan makaleler, kaynak (www.ozdogrular.com) gösterilmek suretiyle başka ortamlarda yayımlanabilir.

16-  Yayımlanacak makaleler için herhangi bir telif ücreti ödeyemeyeceğimizin bilinmesini rica ederiz.

NOTLAR:

  1. Sitemizde yayımlanmak üzere gönderilen, tüm makale ve yazılar yayın kurulu tarafından değerlendirildikten sonra yayımlanır. Yıl içerisinde düzenli olarak (yılda en az altı yazı) yazı gönderen ve yazısı yayımlanan yazar, yayın kurulunun kararı ile “Yazarlarımız” kadrosuna alınır.
  2. Yazarların kendilerini tanıtıcı diğer bilgileri, yayın ilkeleri ve yayın kurulunun kararı ile yayımlanacak yazılarında yer verilmeyecek olan kısmı, sitenin ilgili bölümlerinde yayımlanacak yazarın “Özgeçmişi” bölümünde yer alacaktır.

www.ozdogrular.com sitesinde yayımlanmak üzere yazı gönderen veya gönderecek olan yazarlarımızın yukarıdaki hususları dikkate alarak gerekli hassasiyeti göstermeleri dileği ile, tüm yazarlarımıza ve okuyucularımıza DUYURULUR. – YAYIN KURULU