Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Şirket Müdürlüğü’ nden Ayrılan Kişinin Kamu Borçlarından Sorumluluğu Devam Eder mi? PDF Yazdır e-Posta
06 Aralık 2018

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un mükerrer 35. maddesine göre limited şirketin mal varlığından tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen veya tahsil edilemeyeceği anlaşılan amme alacakları kanuni temsilcilerin (şirket müdürlerinin) mal varlıklarından tahsil edilir. Aynı maddenin, “Amme alacağının doğduğu ve ödenmesi gerektiği zamanlarda kanuni temsilci veya teşekkülü idare edenlerin farklı şahıslar olmaları halinde bu şahıslar, amme alacağının ödenmesinden müteselsilen sorumlu tutulur.” hükmü, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.

 

Yargı Kararları da, limited şirket müdürlüğünden ayrılan kişinin, görev yaptığı döneme ilişkin şirket borçlarından sorumlu olacağı şeklindedir. Buna göre, şirket müdürlüğünden ayrılan kişinin, müdürlükten ayrıldığı tarih öncesine ilişkin olarak kanuni temsilcilikten doğan sorumluluğu devam eder. Yaklaşım Dergisi