Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Anonim Şirkete Ortak Olmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin Sosyal Güvencesinin Ne Olması Gerektiğinin Açıklanması PDF Yazdır e-Posta
19 Kasım 2018

Image

SGK, bu konuya, mukteza veya yazılı mütalaa vererek açıklık getirmiştir. Örnek olarak; SGK Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’nün 25.04.2016 tarihli ve 2411616 sayılı mütalaasında özetle; “… (X) unvanlı işyerinden 4/1-a kapsamında sigortalı olarak bildirilmekte iken, adı geçenin 25.03.2016 tarihinde anılan şirketin yönetim kurulu üyeliğine seçilmesi durumunda, sigortalılık statüsüne ilişkin işlemler hakkında bilgi istenilmektedir. …..Buna göre, Bay A’nın, anılan şirketin yönetim kurulu üyesi olduğu ancak ortağı olmadığı anlaşıldığından, 5510 sayılı Kanun’un 4. maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı olarak bildirilmeye devam edilmesinde sakınca bulunmamaktadır.” ifadeleri yer almaktadır.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 03.08.2015 tarihli ve 11303463 sayılı mütalaasında özetle; “…Buna göre, Bay B’nin, 28.08.2012-31.03.2014 tarihleri arasında ortağı olmadığı ancak yönetim kurulu üyesi olduğu (Y) ünvanlı işyerinden, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi  kapsamında sigortalı olarak bildirilmesinde herhangi bir sakınca bulunmamaktadır. Söz konusu şirkete ortak olup, şirkete yönetim kurulu üyesi olması halinde 4/1-a (SSK) kapsamındaki sigortalılığının sona erdirilip 4/1-b maddesi kapsamında sigortalı olması gerekmektedir.” ifadeleri yer almaktadır.

Üstte yer alan yazılı mütalaalardan anlaşılacağı üzere, SGK, anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları eğer hem yönetim kurulu üyesi hem de şirketin ortağı iseler bunları 4/1-b sigortalısı kabul etmektedir. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları yönetim kurulu üyesi olmalarına rağmen şirketin ortağı değil iseler bunları 4/1-a sigortalısı kabul etmektedir. Vakkas DEMİR* E-Yaklaşım / Kasım 2018 / Sayı: 311