Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Konkordato Kapsamındaki Alacak Şüpheli Alacaktır PDF Yazdır e-Posta
12 Kasım 2018

Image

7101 sayılı Kanun ile iflas erteleme müessesesi kaldırılmış, öteden beri yürürlükte olan konkordato kurumuna etkinlik ve işlerlik kazandırmaya yönelik bir takım düzenlemeler yapılmıştır.

Her iki müessese de borçluya uygulayacağı iyileştirme projesi süresince nefes aldırarak (icra takibi yapılmasını engelleyerek) borçlarını ödeyecek noktaya gelmesini sağlamayı hedeflemektedir.

İdare, iflas erteleme kapsamındaki alacakların şüpheli alacak olduğunu, karşılık ayrılabileceğini kabul ederken, konkordato kapsamındaki alacakların şüpheli alacak olmadığını iddia etmektedir. Hatta konkordatonun alacağı şüpheli hale getirmediği gibi aksine, alacağın tahsil imkanını kuvvetlendirdiğini öne sürmektedir (Bkz: İVDB'nin 11.05.2017 tarih ve B.07.1.GİB.4.34.19.02-105[VUK-1-20178]-129208 sayılı özelgesi).

Bu görüşe katılmak güçtür. İflas ertelemede olduğu gibi konkordato sürecinde de borçlu hakkında icra takibi yapılamamaktadır. İflas erteleme gibi konkordato sürecinin de iflasla sonuçlanma ihtimali bulunmaktadır.

Konkordato kapsamına giren teminatsız alacaklar için şüpheli alacaklar karşılığı ayrılabilmesi gerekir. Konuya ilişkin Danıştay'ın 1995 yılında vermiş olduğu kararın gerekçesi bugün için de aynen geçerlidir.