Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
KGK ROTASYON SÜRESİ İLE İLGİLİ KARARI PDF Yazdır e-Posta
02 Ağustos 2017

Image

02 Ağustos 2017 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30142 

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

Karar No: 75935942-050.01.04 – [01/147]

Karar Tarihi: 27/07/2017

Konu : İlgili mevzuat gereğince cari yıl denetimlerinin yanısıra geçmiş hesap dönemlerine İlişkin yapılan denetimlerin rotasyon süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaması.

Uygulama Dairesi Başkanlığının 25/07/2017 tarihli müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde;

6102 sayılı TTK’nın 400’üncü maddesi ve Geçici 6’ncı maddesi ile Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 26’ncı maddesinin l’inci fıkrasının (ç) bendi uyarınca, bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetçiler için uyulması gereken rotasyon sürelerinin hesaplanmasında; ilgili mevzuat gereğince cari yıl bağımsız denetiminin yanı sıra, geçmişe yönelik olarak da bağımsız denetim yaptırılmasının zorunlu olduğu durumlarda geçmişe yönelik olarak yapılan denetimlerin rotasyon süresinin hesabında dikkate alınıp alınmamasıyla ilgili olarak;

– Rotasyon süresiyle ilgili düzenlemelerde bağımsız denetimden geçen hesap dönemlerinin sayısına atıfta bulunulmayıp, sadece bağımsız denetimde geçirilen sürelere “yıl” bazında gönderme yapılması,

– Esasında bağımsız denetim işinin üstlenilmesine rotasyon kısıtlaması getirilmesindeki amacın, denetim sürecinde denetlenen işletme ile denetim kuruluşu arasında zamana bağlı olarak oluşabilecek yakınlık tehdidinin, bağımsızlık üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilmesi olduğu,

hususları göz önüne alınarak, ilgili mevzuat gereğince cari yıl bağımsız denetiminin yanı sıra, geçmiş hesap dönemlerinin de zorunlu olarak bağımsız denetimden geçirilmesi durumunda geçmiş hesap dönemlerine ilişkin denetimlerin rotasyon süresinin hesabında dikkate alınmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.