Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
HANGİ MESLEKLERDE BELGE ZORUNLULUĞU OLACAK VE NEREDEN ALINABİLECEK? PDF Yazdır e-Posta
01 Şubat 2017

Image

Belge zorunluluğundan bahsedilebilmesi için, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili mesleğin ulusal meslek standardının yayımlanmış olması ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çıkarılacak tebliğlerde bu mesleğe yer verilmiş

olması gerekmektedir. Tebliğin yayım tarihinden itibaren 12 ay içinde çalışanların Mesleki Yeterlilik Belgesini almış olması gerekmekte olup belirtilen süre sonrasında bu Kanun’da düzenlenen esaslara göre, adı geçen belgeye sahip olmayan çalışanlar ilgili tebliğde belirtilen tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalıştırılamayacaklardır. 25.05.2015 tarihinde Resmi Gazete’de Bakanlıkça yayımlanan “Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2015/1)”(2)’de yer alan 40 meslek ile başlayan belge zorunluluğunun, standardı hazırlanmış diğer tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan mesleklerde de devam etmesi beklenmektedir. Bu doğrultuda Bakanlıkça “Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2016/1)”(3), 8 meslek daha belge zorunluluğuna dâhil edilmiştir.

İlk Tebliğ’de yer alan 40 meslekte belge zorunluluğu 26.05.2016 tarihinde başlarken, 24.03.2016 tarihinde Resmi Gazete’de Bakanlıkça yayımlanan 2016/1 no.lu ikinci Tebliğ’de yer alan 8 meslekte belge zorunluluğu 25.03.2017 tarihinde başlayacaktır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLU HALE GELEN VE DENETİMLERE TABİ OLACAK MESLEKLER NELERDİR?

Sıra

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

Sıra

Yeterlilik Adı

Seviye

Sektör

 

1

Ahşap Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

25

Hidrolik-Pnömatikçi

Seviye 4

Metal

 

 

2

Alçı Levha Uygulayıcısı

Seviye 3

İnşaat

26

Hidrolik-Pnömatikçi

Seviye 5

Metal

 

 

3

Alçı Sıva Uygulayıcısı

Seviye 3

İnşaat

27

Isı Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

 

 

4

Alüminyum Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

28

Isıtma ve Doğal Gaz İç Tesisat Yapım Personeli

Seviye 3

Enerji

 

 

5

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 3

Elektrik Elektronik

29

İnşaat Boyacısı

Seviye 3

İnşaat

 

 

6

Asansör Bakım ve Onarımcısı

Seviye 4

Elektrik Elektronik

30

İskele Kurulum Elemanı

Seviye 3

İnşaat

 

 

7

Asansör Montajcısı

Seviye 3

 

31

Kaynak Operatörü

Seviye 4

Metal

 

 

8

Asansör Montajcısı

Seviye 4

 

32

Makine Bakımcı

Seviye 3

Otomotiv

 

 

9

Bacacı

Seviye 3

Enerji

33

Makine Bakımcı

Seviye 4

Otomotiv

 

 

10

Bacacı

Seviye 4

Enerji

34

Makine Bakımcı

Seviye 5

Otomotiv

 

 


11

Betonarme Demircisi

Seviye 3

İnşaat

35

Metal Sac İşlemeci

Seviye 3

Metal

12

Betoncu

Seviye 3

İnşaat

36

Metal Sac İşlemeci

Seviye 4

Metal

13

CNC Programcısı

Seviye 4

Metal

37

Otomotiv Elektromekanikçisi

Seviye 5

Otomotiv

14

CNC Programcısı

Seviye 5

Metal

38

Otomotiv Mekanikçisi

Seviye 4

Otomotiv

15

Çelik Kaynakçısı

Seviye 3

Metal

39

Otomotiv Montajcısı

Seviye 3

Otomotiv

16

Direnç Kaynak Ayarcısı

Seviye 4

Metal

40

Otomotiv Sac ve Gövde Kaynakçısı

Seviye 3

Otomotiv

17

Doğal Gaz Altyapı Yapım Kontrol Personeli

Seviye 4

Enerji

41

Panel Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

18

Doğal Gaz Çelik Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

42

Plastik Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

19

Doğal Gaz Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihaz Servis Personeli

Seviye 4

Enerji

43

Seramik Karo Kaplamacısı

Seviye 3

İnşaat

20

Doğal Gaz İşletme Bakım Operatörü

Seviye 4

Enerji

44

Ses Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

21

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 3

Enerji

45

Sıvacı

Seviye 3

İnşaat

22

Doğal Gaz Polietilen Boru Kaynakçısı

Seviye 4

Enerji

46

Su Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

23

Duvarcı

Seviye 3

İnşaat

47

Tünel Kalıpçı

Seviye 3

İnşaat

24

Endüstriyel Boru Montajcısı

Seviye 3

İnşaat

48

Yangın Yalıtımcısı

Seviye 3

İnşaat

                                 

Tebliğlerde “3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’na göre ustalık belgesi almış olanlar ile Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.” ifadesi yer almaktadır. Bu ifadeye göre hali hazırda ustalık belgesi, mesleki eğitim lise diploması, üniversite ve yüksekokul diplomasına (mezun olduğu alanda çalışanlar için) sahip çalışanlar için mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu aranmayacaktır. Fakat çıraklık ve kalfalık belgeleri, UNEM ve İŞKUR kurslarından alınan belgeler ile mesleki eğitim kurslarından alınan belgeler geçerli olmayacaktır.

MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NEREDEN EDİNİLEBİLİR?

Çalışanlar Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarında teorik ve uygulamalı sınavlara girerek başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanırlar. Mesleki Yeterlilik Belgesi alınabilecek yetkilendirilmiş belge kuruluşları MYK web sitesinde yer almaktadır.

Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin belge masraf karşılığı ile Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen miktarı geçmemek üzere sınav ücreti İşsizlik Sigortası Kanunu’nda belirtilen esaslar doğrultusunda İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Bakanlıkça çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, 21.09.2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik Kurumu Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş sınav ve belgelendirme kuruluşlarının gerçekleştireceği sınavlarda başarılı olan kişilerin 31.12.2017 tarihine kadar belge masrafı ile sınav ücreti, 01.01.2018 tarihinden 31.12.2019 tarihine kadar ise belge masrafı ile sınav ücretinin yarısı Fondan karşılanır. Fondan karşılanacak sınav ücreti, brüt asgari ücretin yarısını geçmemek üzere meslekler itibarıyla Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu’nun kararıyla belirlenir. Fondan karşılanan bu desteklerden kişiler bir kez yararlanabilir.

Bakanlıkça çıkarılan Tebliğlerde yer alan mesleklerde, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda belge almaya hak kazanan bireyler bu kanun kapsamında yalnızca bir kez yararlanıcı olabilirler. Ayrıca sınavlardan başarısız olan adayların sınav ve belgelendirme ücretleri fondan karşılanmayacaktır. Feyza AYDEMİR AYDOS/Yaklaşım/Şubat 2017/Sayı:290

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.