Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
İHRACATIN DTSŞ VEYA SDTŞ ÜZERİNDEN GEÇİRİLMEK SURETİYLE YAPILMASINA İLİŞKİN DİĞER AVANTAJLAR PDF Yazdır e-Posta
13 Şubat 2017

Image

Gerek DTSŞ gerekse SDTŞ statüsüne sahip şirketler yoğun şekilde ihracatla uğraştıkları için ciddi tecrübe birikimine sahip olmaktadırlar. Ayrıca bu şirketlere yönelik özel ihracat teşvikleri mevcuttur.

İhracat konusundaki bu ayrıcalıklar sayesinde söz konusu şirketler ihracat aracılığını yaptıkları firmalara aşağıdaki avantajları temin edebilmektedirler.

- Onaylanmış Kişi statüsü nedeniyle ihracat işlemlerinde kolaylık sağlama,

- İSO 9001 kalite sisteminin ve İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim sisteminin varlığı ve buna bağlı olarak edinilmiş Yetkilendirilmiş Yükümlü statüsü nedeniyle yerinde yükleme yapabilme,

- Avantajlı olarak kullanılan Eximbank kredisinden ve yine avantajlı Eximbank sigortasından yararlandırma,

- Faktöring işlemlerinde yardımcı olma,

- Banka masrafları açısından avantaj,

- Uygun navlun imkanından yararlandırma,

- İhracat işlemlerinin hızlı şekilde yapılması,

- IT destek avantajı,

- Gümrük masrafların daha düşük olabilmesi,

- Dokümantasyon, evrak işlem ve takibi,

- Döviz takibi (ön ödemeler, dosya bedellerini takibi, vade farklılıkları, sarkan alacaklar vs.),

- Arşiv hizmetleri,

- Raporlama hizmetleri.

SONUÇ

İhracatın direkt olarak yapılmasına veya herhangi bir şirketin ihracata aracılık etmesine nazaran, ihracatın bir dış ticaret sermaye şirketi veya sektörel dış ticaret şirketi üzerinden geçirilmesinde öteden beri devam eden muhtelif avantajlar vardır. Söz konusu avantajlar yukarıdaki V. no.lu bölümde sıralanmıştır.

8 no.lu KDV Tebliği ile bu avantajlara yeni ve önemli bir KDV avantajı eklenmiştir.

Bu yeni avantaj şöyle özetlenebilir:

- DİİB sayesinde KDV ödenmeksizin temin edilen hammaddeler kullanılarak üretilen malların, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi kapsamında ihraç kayıtlı satışında iade hakkı, DİİB sayesinde ödenmeyen KDV kadar kısıtlanmaktadır. Halbuki, ihraç kayıtlı teslim bir dış ticaret sermaye şirketine veya sektörel dış ticaret şirketine yapılmışsa, bu kısıtlama uygulanmamaktadır.

- DİİB sayesinde KDV ödemeksizin temin edilen hammaddeler kullanılarak üretilen malların, KDV Kanunu’nun 11/1-c maddesi uygulanmaksızın ihraç şartlı olarak yapılan KDV’li satışlarda, herhangi bir firma konumunda olan alıcı (ihracatçı), KDV iadesi alamamaktadır. Halbuki, ihracatı yapan firmanın dış ticaret sermaye şirketi veya sektörel dış ticaret şirketi olması halinde bu iade mümkün hale gelmektedir. Başka bir anlatımla, KDV’li olarak satış yapmak suretiyle KDV derdinden kurtulmak mümkün olmakta ve bu satışa istinaden dahilde işleme izin belgesi kapatılabilmektedir. Mehmet MAÇ Yaklaşım / Şubat 2017 / Sayı: 290

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.