Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
LİMİTED ŞİRKET PAYLARININ GENEL KURULUN ONAYI OLMADAN DEVREDİLEBİLİR Mİ! PDF Yazdır e-Posta
06 Şubat 2017

Image

Limited şirketlerde esas sermaye payının devrinin yazılı şekilde yapılması ve tarafların imzalarının noterce onanması şarttır. Devrin şirkete karşı geçerlilik kazanabilmesi için ayrıca genel kurulun onayını almak gerekir. Ancak, şirket sözleşmesine, esas sermaye paylarının devrinde genel kurulun onayının aranmayacağı, devrin noter huzurunda devir sözleşmesinin imzalanması ile gerçekleşeceği şeklinde bir hüküm konulduğu takdirde, tutarı ve oranı ne olursa olsun esas sermaye paylarının devrinde genel kurul onayı aranmaz, noter huzurunda yapılacak devir sözleşmesi ile devir gerçekleşmiş olur.

Şirket sözleşmesinde böyle bir hüküm yoksa, devrin genel kurulca onaylanması şart olur. Dolayısıyla, limited şirket esas sermaye paylarının devrine ilişkin olarak noter onaylı sözleşme dışında bir yükümlülüğün bulunmaması arzu ediliyorsa, kuruluşta şirket sözleşmesine bu yönde hüküm koyarak, halihazırdaki şirketler açısından ise genel kurulca sözleşme değişikliği kararı alınarak genel kurul onayının kaldırılması gerekir. Aksi takdirde, esas sermaye paylarını devretmek isteyen ortakların kaderi, eskiden olduğu üzere çoğunluk pay sahiplerinin iki dudağı arasından çıkacak söze bağlı kalır. Soner ALTAŞ Yaklaşım / Ocak 2017 / Sayı: 289

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.