Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
YOL VE KONAKLAMA BEDELİNİN BELGE KARŞILIĞI, YEMEĞİNDE KURUMCA KARŞILANDIĞI DURUMDA ÖDENEN GÜNDELİĞİN VERGİYE TABİ OLUP OLMADIĞI PDF Yazdır e-Posta
10 Şubat 2017

Image

Ticaret borsasının “Bütçe Muhasebe Yönetmeliği’ne göre borsanın organ üyelerinin yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde yol ve konaklama giderleri kurumca belirlenen kriterlere uygun olmak kaydıyla belge karşılığı ödenmektedir.

Ayrıca yurt içinde günlük asgari ücretin 1/4’ü kadar yurt dışında da asgari ücretin 2/3’ü kadar günlük harcırah ödenmektedir. Yurt içinde veya yurt dışında yapılan seyahatlerde yemekler borsa veya bir başka kurum veya kuruluş (davet eden gibi) tarafından verilirse yukarıda belirtilen harcırah miktarlarının yarısı ödenmektedir.

Harcırahların vergiden muaf olan kısmının Devlet memurlarına ödenen miktar kadar olduğu malumdur. Yukarıda açıklanan harcırah uygulamasında seyahatte yemek verilmesi halinde % 50 oranında verilen harcırahlara vergi muafiyeti (Kamuda belirlenen limitler kadar) uygulanmasında herhangi bir sakınca var mıdır? Bu konuda doğru uygulama nedir? Nevin

Sorunuzdan, kurum organlarınızın üyelerine yurt içi ve yurt dışı seyahatlerindeyol ve konaklama harcamalarının belge karşılığında, yemek harcamalarını da belgesiz ve nakit olarak ödediğiniz ancak yemeğin kurumunuz veya davet eden kurum tarafından verilmesi halinde ise, nakit ödenecek gündelik yüzde 50 oranında verdiğiniz anlaşılmaktadır.

Konu hakkında mevzuat ve idarenin görüşüne göre;

- Harcırah Kanunu’na tabi olmayan kurumların, çalıştırdıkları personele fiili yemek ve yatmak giderlerini belgelendirmeleri şartıyla bu giderlere karşılık olarak verdikleri gündelikler, Devlet memurlarına ödenen gündelikler ile karşılaştırılmaksızın tamamen gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır. 

- Yemek ve yatmak giderlerinin tevsik edilmemesi halinde, bu giderlere karşılık olarak verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen miktarı veya Devletçe verilen gündeliklerin en yüksek haddini aşan kısmının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

- Fiili yemek ve yatmak giderleri dışında nakit olarak gündelik de ödendiği takdirde bu gündeliklerin tamamının ücret olarak vergiye tabi tutulması gerekecektir. Fiili yemek ve yatmak giderlerinin belgelendirilmesi kaydıyla tamamı vergiden müstesna tutulacak, nakden yapılan ödemelerin ise tamamı ücret olarak vergilendirilmektedir.

Bu bağlamda: Harcırah Kanunu kapsamı dışında kalan kurumunuzun sürekli görev mahali dışında (yurt dışında veya yurt içinde) geçici olarak görevlendirilen personele;

- Fatura karşılığında ödenen gerçek yol (gidiş-dönüş) bedelinin tamamının gelir vergisinden istisna tutulması,

- Gider karşılığı olarak yapılan fiili yemek ve konaklama ödemelerinin (Devlet memuruna ödenen harcırah gündeliği ile mukayese edilmeksizin), Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi halinde, tamamının vergiden müstesna tutulması,

- Konaklama bedelinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmesi, yemek bedelinin belgelendirilememesi durumunda, konaklama bedelinin tamamının vergiden istisna edilmesi, yemek bedelinin ise bu giderlere karşılık olarak verilen gündeliklerin aynı aylık seviyesindeki Devlet memurlarına verilen miktarı aşan kısmının ücret olarak vergiye tabi tutulması,

- Yol ve konaklama harcamalarının belge karşılığında ödediğiniz, yemeğin kurumunuzca veya davet eden kurumca karşılandığı durumda ödediğiniz gündeliğin tamamının ücret olarak gelir vergisine tabi tutulması,

- Yemek ve konaklama giderlerinin Vergi Usul Kanunu uyarınca belgelendirilmemesi halinde, yapılan ödemenin aynı aylık seviyesindeki Devlet memuruna verilen gündelik tutarını (veya Devletçe verilen en yüksek gündelik tutarını) aşmaması kaydıyla vergiden müstesna tutulması, aşan kısmın ise ücret olarak vergilendirilmesi

gerekmektedir./Yaklaşım

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.