YURT DIŞINDAN YAPILAN ALIŞVERİŞLERDE YENİ LİMİT

Image

İletişim olanaklarının gelişmesiyle birlikte ülkeler arasındaki dış ticaret hacmi artış gösterdi. Özellikle internet ortamında yapılan satışlar sayesinde, şirketlerin yanında nihai tüketici olarak değerlendirilen bizler de, yurt dışı internet sitelerinden birçok ürünü satın alabiliyoruz.

2017 yılında, yurt dışından internet üzerinden sipariş edilen ve hızlı kargo kapsamında ithal edilen eşya alışverişlerinde dikkat edilmesi gereken noktaları sizler için değerlendirdik.

2017 Yılı Öncesindeki Düzenleme Nasıldı?
Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesi uyarınca hızlı kargo kapsamındaki ithalatlarda 150 Euro değerindeki gönderilere vergi muafiyeti öngörülmüştü.  Bu düzenlemeye paralel olarak, gerek Katma Değer Vergisi, gerekse Özel Tüketim Vergisi Kanunu uyarınca Gümrük Kanunu'nda belirlenen gönderilerinden KDV ve/veya ÖTV de tahsil edilmemekteydi. Gümrük Kanunu'nun 167'nci maddesinde yer alan limitler Bakanlar Kurulu Kararları ile düzenlenmiş ve söz konusu limit 75 Euro olarak belirlenmişti.

2017 Yılında Yeni Sınır Ne Kadar?
31 Aralık 2016 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanan 2016/9616 4458 Sayılı Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişlik Yapılmasına Dair Karar ile alışveriş limitlerinde değişiklik yapıldı. Bakanlar Kurulu Kararı ile 2017 yılında internet üzerinden yurt dışından yapılacak alışverişlerde uygulanacak limit yeniden gözden geçirildi ve 30 Euro'ya düşürüldü. Söz konusu değişiklik 15 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bu nedenle, 15 Ocak 2017 tarihinden itibaren yurt dışından eşya sipariş edeceklerin muafiyet sınırı olarak 30 Euro'yu dikkate almaları gerekiyor. Gönderinin 30 Euro'yu geçmesi durumunda ithalat vergileri tahsil edilecektir.

Diğer yandan, cep telefonu, kozmetik, takviye edici gıdalar, tütün ve alkollü içeceklerin hızlı kargo kapsamında ithali yasaklanmıştır. Ayrıca, Kanun gereği yasak olan eşyalar da hızlı kargo kapsamında ithal edilmemektedir. Bu kapsamda tüketicilerin yurt dışından internet üzerinden alışveriş yaparken bu eşyaları tercih etmemeleri gerekiyor.

Sonuç olarak, 15 Ocak 2017 tarihinden itibaren yurt dışından eşya sipariş edeceklerin belirlenen yeni limitin yanı sıra yukarıda belirttiğimiz hususları da dikkate almalarının faydalı olacağı kanaatindeyiz. Hakan Uçak/
http://kpmgvergi.com

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti./ www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. Mevzuatın sık değiştirilen ve farklı anlayışlarla yorumlanabilen yapısı nedeniyle, herhangi bir konuda uygulama yapılmadan önce konunun uzmanlarından profesyonel yardım alınmasını tavsiye ederiz.

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Özdoğrular 16.10.17 E-Bülten http://mailchi.mp/830d155ef41d/tsvk
  • Nakit Döngüsü Nasıl Hesaplanır Prof. Dr. Sait Y. Kaygusuz
  • Vergide Tahsil Zamanaşımını Kesen Ve Durduran Haller Nelerdir? 6183 sayılı AATUHK’nun 102.maddesinde tahsil zamanaşımı düzenlenmiştir. Madde hükmüne göre,…

Popüler Kelimeler

Top