Skip to content

Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color brick color green color
Kurumlar Vergisi Beyannamesi Düzenlerken Kanunen Kabul Edilmeyen Giderlerin Detaylı Yazılmasının Önemi! PDF Yazdır e-Posta
07 Nisan 2014
Image

Bilindiği gibi 1 Nisan 2014 tarihinden itibaren kurumlar vergisi beyannamelerinin düzenlenip internet ortamında gönderilme işlemlerine başlandı.

Bu sene kurumlar vergisi beyannamesi eklerine önemli bir bölüm eklenmiş bu bölüm kanunen kabul edilmeyen giderlerin türlerinin açıklamasından oluşmakta.

Bu konuya yönelik öncelikle kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” bölümünün hemen incelenerek bu bölümün hazırlığının yapılmasında fayda var. Çünkü ilgili bölümün doldurulmasında, uygun detayda hesap kodu olmayan firmalar için ekstra bir iş yükü çıkacaktır.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Kanunen Kabul Edilmeyen Giderleri Türleri

Kurumlar vergisi beyannamesindeki ekin başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • KVK m.11 hükümlerine göre kabul edilmeyen giderler
 • VUK hükümlerine aykırı ayrılan karşılıklar
 • VUK hükümlerine aykırı ayrılan reeskontlar
 • VUK hükümlerine aykırı ayrılan amortismanlar
 • 5510 Sayılı Kanun md.88 kapsamındaki kanunen kabul edilmeyen giderler
 • 6111 Sayılı kanun (Özel kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler
 • Bağış ve yardımlar
 • GVK Kanunun m.30/d uyarınca indirilmeyen KDV tutarı
 • 6802 Sayılı Gider Vergileri Kanunu uyarınca gider yazılan özel iletişim vergisi
 • MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV ‘ ler
 • İstisna faaliyetlerden /işlemlerden doğan zararlar
 • Diğer

Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki “Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler” Bölümünün Doldurulmasının Önemi

Bilindiği gibi gelir idaresi artık bazı denetimleri verilen beyannameler ve ekleri üzeriden yapmaktadır.

Bu nedenle bu bölümün hatalı doldurulmaması gerekiyor.

Bu konuda bazı örnekler verilebilir,

Örnek-1

Şirket kayıtlarında binek aracı olan bir şirketin beyanname ekinin “MTV Kanunu m.14 uyarınca gider kaydedilen MTV’ ler” kısmında muhakkak bir rakam bulunması gerekmekte.

Örnek-2

Şirket 6111 sayılı kanundan faydalanmış ve bu döneme ait ödemeleri varsa “6111 Sayılı kanun (Özel kanunlar uyarınca) yazılan kanunen kabul edilmeyen giderler” kısmında muhakkak bir rakam bulunması gerekmekte,

Bu örnekler daha çoğaltılabilir. Burada vurgulanması gereken bir konu daha var. Bu da ekin “Diğer” başlıklı kısma nelerin konulabileceğidir. Bu bölüm önemli düzeyde yüksek bir tutar taşıyorsa sorgulanma ihtimali çok yüksek. Çünkü şirket faaliyeti dışındaki giderler veya belgesiz olan giderler kanunen kabul edilmeyen gider yazılsalar bile bu giderler şirket ortağına verilmiş para olarak değerlendirilebilecektir.

Özetlersek, kurumlar vergisi beyannamesinin “Kurumlar Vergisi Beyannamesi Ekindeki Kanunen Kabul Edilmeyen Gider Türleri” bölümü dikkatlice doldurulması gerekir. Gürcan AKAN, Baş Denetçi, SMMM/Yöntem YMM

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti. / www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.