Adi Ortaklık Kesin Mizan Bildirimi vermek zorunda mı?

Image

Maliye Bakanlığı Özelgesi

Tarih   : 06.11.2013

Sayı      : 11395140-105[257-2012/VUK-1-…]-1748

VUK Mük. Md. 257

ADİ ORTAKLIK KESİN MİZAN BİLDİRİMİ VERMEK ZORUNDA DEĞİL

Kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan adi ortaklığın, kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü bulunmadığı hk.

Özelge talep formunuzda, adi ortaklığınızın sadece katma değer vergisi ve muhtasar mükellefiyeti olduğu, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmadığı belirtilerek, 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde belirtilen kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğünün bulunup bulunmadığı hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.  

Konuyla ilgili 1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği’nin 2.5.3. bölümünde adi ortaklıklarla ilgili;

“Kurumlar, dilerlerse Borçlar Kanununa göre adi ortaklık veya Kurumlar Vergisi Kanununa göre iş ortaklığı şeklinde ortaklıklar oluşturarak faaliyet gösterebilmektedirler.

Adi ortaklıklar, kurumlar vergisi mükellefi olmamalarına rağmen katma değer vergisi mükellefi olmaları nedeniyle ayrı defter tutabilmektedirler...” denilmektedir.         

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 148, 149 ve mükerrer 257. maddeleri ile Bakanlığımıza verilen yetkiye dayanılarak, bilanço esasına göre defter tutan mükellefler tarafından 2010 yılı ve izleyen dönemler için kesin mizan bildiriminin elektronik ortamdan verilmesine ilişkin 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğin “3. Bildirim verme zorunluluğu getirilen mükellefler” başlıklı bölümünde;

“3.1. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükellefleri elektronik ortamda kesin mizan bildirimi vermek zorundadırlar...” hükmü mevcuttur.

Bu açıklamalara göre, kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmayan adi ortaklığınızın kesin mizan bildirimi verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukarıda yer verilen açıklamalar, konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Özdoğrular smmm ltd. şti. / www.ozdogrular.com, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

Hakkımızda

 ö z d o ğ r u l a r, Adana da 18.08.1988 tarihinde kurularak, Mali Müşavirlik faaliyetine başlamıştır. 

Sektöründe en iyi olma duygusu ile personeline "Kalite" bilincini yerleştirmeyi, Kalite Yönetim Sistemini sürekli iyileştirmeyi, müşterilerine en iyi hizmeti sunmayı, amaç edinerek, 2003 Yılında, alanında Türkiye' de ilk olarak ISO 9001: 2000 Belgesi almıştır.

 

Mali Takvim

02.10.2017
• SGK 4/a (SSK) ve İşsizlik Sigortası (Ağustos/2017), SGK 4/b (Bağ-Kur) (Ağustos/2017) Primlerinin Ödenmesi
02.10.2017
• Ağustos/2017 Ba, Bs Formlarının Verilmesi
16.10.2017
• Eylül / 2017 Dönemine Ait BSMV Beyanı ve Ödemesi
23.10.2017
• Eylül/2017 Aylık ve 3 Aylık (7-8-9.Ay) Muhtasar Beyanname verilmesi ve Damga Vergisi Beyannamesi
23.10.2017
• Eylül/2017 SGK 4/a (SSK) Aylık Bildirge ve İşsizlik Sigortası Bildirgesinin Verilmesi
24.10.2017
• Eylül/2017 Ait KDV Beyanı
 

Öne Çıkanlar

  • Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulaması 19 Ekim 2017 tarihli ve 30215 sayılı Resmi Gazete’de 2017/10821…
  • Vergide Robotik Süreç Otomasyonu İşyerinde robotların olması düşüncesi başta çağın ötesinde bir durum gibi…
  • Özel Hesap Dönemine Tabi Mükelleflere KDV Sürprizi Katma Değer Vergisi reformunun konuşulduğu ve girişimcileri rahatlatacak, yatırımcıların üzerinde…

Popüler Kelimeler

Top